Fets Histórics i Etapes importants

 • 476

  caiguda de l'imperi Romà d'occident

 • Period: 476 to Sep 23, 1492

  Inici de la Edat Mitjana

 • 507

  Regne visigot

 • Sep 26, 711

  invasiò musulmana

 • Sep 26, 1096

  Les Croades / Art Romànic

 • Sep 26, 1140

  expansió de l´art gótic

 • Sep 26, 1238

  Jaume I conquesta València

 • Sep 26, 1452

  invenció de l´imprenta

 • Sep 26, 1453

  caiguda de l´imperi Romà d´orient

 • Period: Sep 23, 1492 to

  Renaixement

 • Sep 26, 1492

  Descobriment d´América

 • Sep 26, 1517

  Reforma protestant

 • expulsió dels moriscos

 • Contrarreforma catòlica

 • Period: to

  Barroc

 • independència EUA

 • Period: to

  Neoclassicisme

 • Revoluciò Francesa

 • Period: to

  Romanticisme

 • Period: to

  Realisme-Naturalisme

 • Perdua Cuba i Filipines

 • Period: to

  Segle XX

 • 1ª guerra mundial

 • Revolució Russa