EVOLUCIÓN DOS OREDENADORES PAULO WYN GONZALEZ EVANS 4ºESO B

 • Primeira máquina calculadora (PASCALINA)

  Primeira máquina calculadora (PASCALINA)
  Foi creada polo matemático e filósofo Blaise Pascal. Funcionaba a base de rodas e engranaxes, Realizaba cálculos sinxelos e facíanse xirando unha manivela no sentido correcto.
 • Calculadora universal de Leibniz

  Calculadora universal de Leibniz
  Creada por Gottfried Wilhelm Leibniz, foi un gran avance para a época. Foi empregada no mundo da computación durante tres siglos. Conseguiu multiplicacaións e divisións e operación en menor tempo. Foi utilizada ata que apareceron as calculadoras de peto en 1970
 • Tarxetas perforadas

  Tarxetas perforadas
  Aparecen as tarxetas perforadas. Son unhas tarxetas que conteñen información dixital representada mediante a presenza ou ausenza de buratos en posicións predeterminadas. Foron credas por Herman Hollerith e Semen Korsakov
 • PRIMEIRA XERACION DE ORDENADORES

  PRIMEIRA XERACION DE ORDENADORES
  Aparece a primeira xeración de ordenadores. Esta nova xeración caracterízase por crear ordenadores con tubos de vacío; que son compoñentes electrónico para ampliar, conmutar ou modificar un sinal.
 • ENIAC

  ENIAC
  Foi considerada ata fai uns anos como a primeira computadora dixital electrónica da historia. Fora unha máquina experimental de 30000 toneladas que era capz de elaborar 5000 sumas por segundo.
 • UNIVAC 1

  UNIVAC 1
  Foi considerada a primeira computadora comercial en ser vendidas. Os primeiros compradores foron a oficina do censo dos Estados Unidos.
 • Segunda xeración de ordenadores.

  Segunda xeración de ordenadores.
  A segunda xeración de ordenadores reemplazou as válvulas de baleiro polos transistores. Por iso as computadoras da segunda xeración son máis pequenas e consumen menos electricidade que os ordenadores da primeira xeración.
 • Microprogramación

  Microprogramación
  Maurice Wilkes inventa a microprogramación. que simplifica moito o desenvolvemento das CPU.
 • Primeiro xogo de ordenador.

  Primeiro xogo de ordenador.
  Desenvólvese o primeiro xogo de ordenador. O space war. Era un xogo moi simple ambiento nas batllas e guerras espaciais. Había naves as cales eran controladas por persoas.
 • Terceira xeración de ordenadores

  Terceira xeración de ordenadores
  Aparece a terceira xeración de ordenadores. Esta nova xeración apareceu polo desenvolvemento de circuitos integrados (pastillas de silicio) nas que se colocan miles de compoñentes electrónicos nunha integración en miniatura.
 • CDC 6600

  CDC 6600
  O 14 de abril dese ano, a empresa Control Data Corporation crea o ordenador que, daquela, críase o máis potente. Era capaz de executar unhas 3000000 de ordes por segundo.
 • Cuarta xeración de ordenadores

  Cuarta xeración de ordenadores
  Aparece a cuarta xeración de ordenadores, como producto do microprocesador de circuitos electrónicos. Cracterízase tamén pola aparición do chip. Cada chip pode realizar unha función concreta.
 • Diseño do Cray-1

  Diseño do Cray-1
  Esta supercomputadora foi creada por un grupo de matemáticos encabezado por Seymour Cray para Cray Research. Foi unha computadora moi exitosa na súa época. Operaba a 80 MHz e pesaba 5,5 toneladas.
 • Quinta xeración de ordenadores

  Quinta xeración de ordenadores
  Aparece a quinta e última xeración (de momento) que se extende ata actualidade. Nesta xeración xa aparecen as IA (Intelixencia Artificial) e un gran avance en todo o campo tecnolóxico.
 • Máquina DELTA

  Máquina DELTA
  Ultímase a máquina delta, basada en bases de datos relacionales, o cal foi un gran avance para a époica e para o proxecto creado en Xapón.