Descarga (1)

Evolució línia del temps

 • 1200

  Àbac

  Àbac
  L'àbac és una eina per al càlcul manual d'operacions aritmètiques, que consisteix en un marc amb filferros paral·lels per on es fan córrer boles.
 • John Von Neumann

  John Von Neumann
  El 1944 John Von Neumann se'n va adonar de la importancia que podien tenir els ordenadors en les armes nuclears.
 • ENIAC

  ENIAC
  L'ENIAC era una màquina gegant considerada la primera computadora d'ús general i totalment digital.
 • Transistor

  El transistor és un component electrònic semiconductor d'estat sòlid que s'utilitza com a amplificador o com a commutador
 • Fairchild Semiconductor

  Fairchild Semiconductor
  Fairchild Semiconductor va ser l'empresa que va començar a comercialitzar els primers circuits integrats i va ser un dels principals participants en l'evolució de Silicon Valley als anys 60
 • Creació Internet

  Creació Internet
  Internet és una xarxa pública i global d'ordinadors que estan connectats entre si per mitjà del protocol d'Internet (Internet Protocol) i que comuniquen mitjançant la commutació de paquets.
 • Altair 8800

  Altair 8800
  Altair 8800 va ser un sistema ordinador creat el 1975 per l'empresa estatunidenca MITS, basat en el microprocessador Intel 8080
 • IBM Personal Computer

  IBM Personal Computer
  L'IBM Personal Computer és l'ordinador original de la plataforma de maquinari IBM PC compatible. És el model 5150
 • Intel 8080

   Intel 8080
  El Intel 8080, implementat en NMOS, va ser un dels primers microprocessadors projectats i fabricats per l'Intel