Etapes de la història

 • 120,000 BCE

  Aparició dels primers homínids

  Aparició dels primers homínids
  L'evolució dels éssers humans és el seguit de canvis que van sofrir alguns primats fins a arribar a constituir l'actual espècie d'Homo sapiens sapiens. Els canvis més importants i, per això mateix.
 • Period: 120,000 BCE to 10,000 BCE

  Paleolític

  El Paleolític és el període prehistòric que inaugura l'Edat de Pedra. La fita més important va ser el descobriment i el control del foc. Com que abasta des de fa uns 2,6 milions d'anys fins al segle XIII aC
 • Period: 120,000 BCE to 2500 BCE

  Prehistòria

  La Prehistòria és el període més llarg i antic de la història de la humanitat. fa uns 2000000 millons danys.
 • 10,000 BCE

  Descoberta de l'Agricultura

  Descoberta de l'Agricultura
  La història de l'agricultura és el desenvolupament per la humanitat d'aquesta activitat econòmica.
  Espelta, un conreu antic.
  El descobriment durant el neolític de la possibilitat de conrear plantes es considera com una revolució en la història de la humanitat.
 • Period: 10,000 BCE to 4000 BCE

  Neolític

  El període neolític es caracteritza pel desenvolupament de l'agricultura i l'aparició del sedentarisme. L'inici del període Neolític es pot ubicar temporalment entre el 8000 a. C. i el 4500 a.
 • 4000 BCE

  Descoberta dels metalls

  Descoberta dels metalls
  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria Euroasiàtica que ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Edad dels metalls

  L'Edat dels Metalls és una de les tres grans etapes tecnològiques en què tradicionalment s'ha subdividit a la prehistòria euroasiàtica. Comença el 6000 a. C. i acaba el 1000 a. C
 • 2500 BCE

  Descoberta de l'escriptura

  Descoberta de l'escriptura
  La història de l'escriptura estudia el desenvolupament de llenguatges d'expressió per mitjà de lletres o altres marques. La història de com han anat evolucionant els sistemes de representació gràfica de llengües en diferents civilitzacions, o sistemes d'escriptura
 • Period: 2500 BCE to

  Història

  La història és l'estudi del passat de la humanitat a partir de l'examinació crítica de registres, documents, fotografies, films, llibres i qualsevol altra forma.
 • Period: 2500 BCE to 473

  Edat antiga

  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana. És, per tant, el primer període pròpiament històric
 • Period: 1789 BCE to 2023 BCE

  Edat contemporània

  S'anomena Edat Contemporània al període històric comprès entre la Revolució Francesa (1789) i l'actualitat. És una època caracteritzada per les revolucions i per les grans transformacions.
 • 473

  Caiguda de Roma

  Caiguda de Roma
  La caiguda de l'Imperi Romà d'Occident és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident l'any 476 i la seva posterior dissolució el 480. Ròmul Augústul, sovint considerat erròniament l'últim emperador romà d'Occident
 • Period: 473 to 1492

  Edat Mitjana

  L'Edat Mitjana va començar en el moment de la desaparició de l'últim d'aquests grans imperis, Roma, l'any 476 dC. És un període en què els grans Imperis van deixar pas a regnes més petits, on les ciutats van perdre gran part d'importància, en favor del món rural.
 • 1492

  Descoberta d'Amèrica

  Descoberta d'Amèrica
  El terme descobriment d'Amèrica (arribada a Amèrica) s'utilitza per a referir-se a la primera arribada documentada d'europeus a Amèrica
 • Period: 1492 to

  Edat Moderna

  L'Edat Moderna és el període d'expansió del món conegut pels occidentals, i comença amb la descoberta d'Amèrica el 1492. La societat continuava dividida de la mateixa manera que a l'Edat Mitjana
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
  La Revolució Francesa 1789-1799 es considera el model de revolució política de la seva època i va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat.