Etapes de la història

  • Period: 2500 BCE to 473

    Edat antiga

    Va començar amb la invenció de l’escriptura.
    Els antics poblats prehistòrics van créixer fins
    convertir-se en ciutats, que van conquerir
    nous territoris, formant Estats o imperis, com
    per exemple Mesopotàmia, Egipte, l’antiga
    Grècia o l’Imperi Romà.
  • Period: 2 BCE to 3 BCE

    La Prehistòria

    La Història de la humanitat té el seu inici amb
    l’aparició dels primers éssers humans. De tots els
    períodes és el més llarg amb diferència, ja que va
    tenir una durada més gran que tots els altres
    períodes junts. Durant la Prehistòria, els humans
    van començar a organitzar-se socialment, primer
    en petites tribus nòmades, i després, establint-se
    en poblats que van anar creixent lentament
  • Period: 476 to 1492

    Edat mitjana

    Alguns dels esdeveniments més importants de l'Edat Mitjana van ser la caiguda de l'Imperi romà, la batalla d'Hastings o la Carta Magna, entre d'altres. ... La batalla d'Hastings va establir el sistema feudal a Anglaterra i va donar pas a l'feudalisme en altres parts de el continent.
  • Period: 476 to 1000

    L’Alta Edat Mitjana

    des de la desaparició de l’Imperi Romà, el 476, fins a l’any 1000
    aproximadament. Durant aquest temps, les guerres es perllonguen durant el temps.
    Europa occidental és envaïda constantment per pobles estrangers (els vikings al
    nord, els musulmans al sud). El mapa està format per regnes molt petits, i la major
    part de la població viu al camp. La cultura passa a un segon pla, i és controlada en
    exclusiva per l’Església. La taxa d’alfabetització és molt baixa.
  • 711

    • L’arribada dels musulmans a la península ibèrica, l’any 711

    • L’arribada dels musulmans a la península ibèrica, l’any 711
    Es coneix com a conquesta musulmana de Hispania1 o etapa musulmana inicial de la península ibérica2 3 a el complex procés polític i militar que al llarg de el principi de segle viii explica la formació i consolidació d'al-Andalus, així com la gènesi dels principals regnes cristians medievals peninsulares.
  • 800

    La coronació de l’emperador franc Carlemany, que va intentar reunir de nou l’Imperi Romà, l’any 800

    La coronació de l’emperador franc Carlemany, que va intentar reunir de nou l’Imperi Romà, l’any 800
    Imperi Carolingi és un terme historiogràfic utilitzat per referir-se a un període de la història europea derivat de la política dels reis francs, Pipí i Carlemany, que va suposar un intent de recuperació en els àmbits polític, religiós i cultural de l'època medieval a Europa occidental, i és un fet rellevant i important la coronació de Carlemany com a emperador a Roma com a signe de restauració de facto de l'Imperi Romà d'Occident. Després de la seva dissolució el 843
  • Period: 1000 to 1492

    La Baixa Edat Mitjana

    des de l’any 1000 aproximadament, fins el descobriment
    d’Amèrica, el 1492. Les guerres es calmen, i hi ha un retorn d’una certa estabilitat
    política. Les ciutats, gairebé abandonades des de l’època romana, comencen a
    créixer de nou, i allà sorgirà un nou grup social que s’enriquirà mitjançant la seva
    feina: la burgesia. La cultura i l’art, tot i que encara estan controlats per l’Església,
    tornaran a gaudir d’importància.
  • 1100

    Las Glosas Emilianenses, textos trobats més antics escrits en llengua castellana, aproximadament de l’any 1100

    Las Glosas Emilianenses, textos trobats més antics escrits en llengua castellana, aproximadament de l’any 1100
    as Glosas Emilianenses son pequeñas anotaciones manuscritas a un códice en latín, realizadas en varias lenguas: entre ellas el propio latín, un romance hispánico (bien español medieval con rasgos riojanos, bien navarro-aragonés en su variedad riojana1​2​) y euskera. Se encuentran entre las líneas del texto principal y en los márgenes de algunos pasajes del códice Aemilianensis 60 a finales del siglo X o a principios del siglo XI.
  • 1453

    La conquesta de Constantinoble per part dels turcs, el 1453

    La conquesta de Constantinoble per part dels turcs, el 1453
    La caiguda de Constantinoble en mans dels turcs otomans, ocorreguda el 29 de maig de 1453 (d'acord amb el calendari julià vigent en aquesta època), va ser un fet històric que va posar fi a l'últim vestigi de l'Imperi romà d'Orient i que, en la periodització clàssica i segons alguns historiadors, va marcar també la fi de l'Edat Mitjana a Europa.
  • Period: 1492 to

    Edat Moderna

    És el període d’expansió del món conegut
    pels occidentals, i comença amb el
    descobriment d’Amèrica el 1492. En
    aquest període, els descobriments
    científics van anar reduint el pes del
    cristianisme.
  • Period: to

    Edat contemporània

    És el període actual de la Història. Es
    considera que comença amb la Revolució
    Francesa, que va intentar trencar amb la
    divisió social que venia de l’Edat Mitjana.
    Més endavant, les dues guerres mundials
    van donar pas a la societat tecnològica
    que coneixem avui en dia.