La prehistria 2 638

Etapes de la Historia

 • 3500 BCE

  Aparició de l'escriptura

  Aparició de l'escriptura
  Trobem els primers testimonis escrits sobre tauletes de fang a la zona de Mesopotàmia, va ser la civilització la que va inventar-la.
 • Period: 3500 BCE to 500

  Edat Antiga

  L'edat Antiga va durar uns 4.000 anys, on van sorgir les primeres civilitzacions on es van fundar Grans Ciutats i Estats organitzats. Comença amb la invenció de l'escriptura i acaba amb la Fi de l'Imperi Romà.
 • 500

  Caiguda de l'Imperi Romà

  Caiguda de l'Imperi Romà
  El 4 de setembre de l’any 476 es produí el que anomenem la caiguda de l’Imperi romà d’Occident. la visió de l’any 476 com la culminació de la mort d’una cultura degut a l’arribada d’immigrants i especialment a la penetració d’idees estrangeres a Europa, serviria al feixisme com exemple del que deia tenir com a propòsit evitar: el col·lapse d’Europa davant la pèrdua dels valors conservadors.
 • Period: 500 to 1500

  Edat Mitjana

  Va ser l'època en què és van construir els castells i van sorgir els cavallers feudals. Va Començar amb la Caiguda de l'Imperi Romà i va acabar amb El descobriment d'Amèrica.
 • 1500

  Descobriment d' Amèrica

  Descobriment d' Amèrica
  El “descobriment” d’Amèrica ha estat considerat un dels fets més importants de la Història
  de la Humanitat. Per a molts historiadors, aquest esdeveniment se sol considerar com el fet
  que va posar punt i final a l’anomenada Baixa Edat Mitjana i va encetar una nova etapa
  històrica, l’Edat Moderna.
 • 1500

  Conquesta de Constantinoble

  Conquesta de Constantinoble
  Va caure sota domini turc el 1453, un esdeveniment tan impactant a Europa que s'establí com a fita del final de l'Edat mitjana. Els otomans van denominar la ciutat Istanbul, però el més rellevant va ser el traspàs d'una forma de control i manipulació social -la cristiana ortodoxa- cap a una altra, la de l'islam.
 • Period: 1500 to

  Edat Moderna

  L'edat Moderna va durar uns 3-cents anys. Durant aquests segles és van dur a Terme Expedicions marítimes per tot el món i va Créixer l'interès científic i Humanistic. Va Començar amb El descobriment d'Amèrica i acaba a la Revolució Francesa.
 • 1550

  El Renaixement

  El Renaixement
  D’entrada, hom pot afirmar que el concepte de Renaixement és correlatiu al concepte d’edat mitjana: neix com una oposició que es disposa a edificar una nova civilització, forta i poderosa, que pretén de substituir els segles de barbàrie transcorreguts des de la caiguda de l’imperi Romà.
 • Revoulció Francesa

  Revoulció Francesa
  La Revolució Francesa (1789-1799) va significar l'enderrocament de l'Antic Règim dominat per la monarquia absoluta i l'aristocràcia feudal i la implantació del liberalisme dominat per la burgesia.
  En el decurs de deu anys de revolució, França va experimentar profundes transformacions a tots els nivells. A nivell polític, la monarquia absoluta va deixar pas a una monarquia constitucional, i aquesta a una república liberal de caire moderat, llevat del parèntesi radical del govern jacobí.
 • Period: to

  Edat Contemporània

  L'edat Contemporània és en la que Vivim nosaltres avui en dia. Dura més de dues-cents anys. Des del su començament s'ha Desenvolupat la indústria i els medis de transport, ha començat la conquesta de l'espai, la informàtica... Va Començar amb la Revolució Francesa i dura Fins a l'actualitat.
 • La Revolució Industrial

  La Revolució Industrial
  La Revolució Industrial és el conjunt de transformacions econòmiques, basades en l'aplicació de la màquina a la producció, que promogueren un gran creixement de tots els sectors de l'economia. És un procés iniciat a la Gran Bretanya a la segona meitat del segle XVIII i que s'estengué per l'Europa continental, EUA i Japó al llarg del segle XIX.
 • Exploració de l'espai

  Exploració de l'espai
  Fins al segle XX, la idea de viatjar per l'espai era cosa de científics massa avançats o d'escriptors amb molta imaginació. Des del final de la Segona Guerra Mundial, al 1945, la cursa cap a l'espai es va intensificar. Els alemanys havien perfeccionat els coets i els seus coneixements van ser fonamentals per als russos i nord-americans. Quan es va aconseguir traspassar l'atmosfera de la Terra va començar l'era espacial, primer amb satèl.lits i sondes i, després, amb naus tripulades.