Etapes de la història

Timeline created by ffolque242324
In History
 • Period:
  -800 BCE
  to
  -1 BCE

  Edat de Ferro

  L'edat del ferro és l'últim període principal de la tradicional divisió de les tres edats.L'edat del ferro es caracteritza per la utilització del ferro com a metall, utilització importada d'Orient per l'emigració de tribus indoeuropees que, a partir del 1200 aC començaren a arribar a Europa occidental.
 • Period:
  -9 BCE
  to
  -5 BCE

  Paleolític

  El paleolític és una etapa de la prehistòria dels humans caracteritzada per l'ús d'instruments de pedra tallada, encara que també s'utilitzaven altres matèries primeres orgàniques per construir diversos estris: os, banya, fusta, cuir, fibres vegetals, etc
 • Period:
  -5 BCE
  to
  -2 BCE

  Neolític

  El neolític és un període de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència: els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris, procés conegut com la revolució neolítica.
 • Period:
  -5 BCE
  to
  -1 BCE

  Edat del Coure

  l coure va ser un dels primers metalls que va fer servir l'ésser humà, utilitzant-lo inicialment en el seu estat natural.
 • Period:
  -3 BCE
  to
  -1 BCE

  Edat antiga

  L'edat antiga o antiguitat és el període de la història entre el naixement de l'escriptura i la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident el 476, que marca l'inici de l'edat mitjana
 • Period:
  -2 BCE
  to
  -3 BCE

  Prehistoria

  La prehistòria és el període de temps que va transcórrer entre el començament de l'evolució humana fins a l'aparició dels primers escrits.
 • Period:
  -2 BCE
  to
  -500 BCE

  Edat dels metalls

  L'edat dels metalls és una de les tres grans etapes en les quals tradicionalment s'ha subdividit la Prehistòria Euroasiàtica. Ocupa un període molt ampli en la història caracteritzat pel desenvolupament de les societats humanes de la metal·lúrgia.
 • Period:
  -1 BCE
  to
  -800 BCE

  Edat del Bronze

  L'edat del bronze és un període del desenvolupament de la civilització caracteritzat pel fet que la metal·lúrgia més avançada ha desenvolupat les tècniques d'extracció del coure dels minerals i en fa aliatges per a aconseguir bronze. L'edat del bronze forma part de la prehistòria i segueix el neolític a la major part del món.
 • Period:
  AD 1
  to
  AD 1

  Edat Moderna

  L'edat moderna és la quarta de les etapes en què es divideix tradicionalment la història a Occident segons la historiografia francesa. L'inici de l'Edat Moderna es pot fixar entre la Caiguda de Constantinoble (any 1453) i el Descobriment d'Amèrica (any 1492), i la seva fi en la Revolució Francesa (any 1789) ,
 • Period:
  AD 1
  to

  Edat Contemporànea

  L'edat contemporània és el concepte que s'aplica a l'últim gran període històric, que comprèn des de la Revolució francesa l'any 1789 i arriba fins a la nostra actualitat.
 • Period:
  476
  to
  AD 1

  Edat Mitjana

  L'edat mitjana o edat medieval és el període de la història d'Europa que va des del segle v fins al segle xv. Succeeix l'edat antiga, que acaba amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident, i precedeix el Renaixement i l'era de l'exploració