Espanya i Catalunya en el segle XIX

By MAME123
 • El regnat de Carles IV

  Carles IV va accedir al tron el 1788, a l'inici de la Revolució Francesa es va iniciar una forta política repressiva: es van tancar les fronteres, es van trencar les relacioms amb França i es van frenar les reformes.
 • El regnat de Carles IV

  Espanya va participar en la guerra de les monarquies absolutistes europees contra la França revolucionària.
 • El regnat de Carles IV

  El 1796 el primer ministre de Carles IV, Manuel de Godoy, va donar un gir a la política exterior espanyola i es va aliar amb França.
 • El regnat de Carles IV

  Manuel de Godoy va participar al costat de França en la seva guerra contra Gran Bretanya, Les despeses de les guerres i el bloqueig del comerç colonial exercit pels britànics no van fer més que agreujar la crisi.
 • La guerra del Francès

  Godoy va signar el Tractat de Fontainebleau, pel qual permeteia el pas de l'exèrcit francès per Espanya per tal d'atacar Portugal,aliat del Regne Uniit.
 • La guerra del Francès

  La presència de les tropes franceses i el descontentament amb el rei i Godoy van provocar l'esclat del motí d'Aranjuez (març de 1808), pel qual Carles IV es va veure obligat a abdicar a favor del seu fill Ferran.
  Napoleó va aprofitar la rivalitat entre els dos monaques per a reunir-los a Baiona, on els va obligar a renunciar al tron, a favor del seu germà Josep Bonaparte.
 • La guerra del Francès

  El poble es va alçar contra les tropes franceses, es van organitzar Juntes Provincials de Defensa, coordinades per la Junta Suprema Central, d'altra banda, el Regne Unit i Portugal van prestar ajuda militar per combatre contra França.
 • Les Corts de Cadis

  Josep Bonaparte no va ser acceptat com a rei pels revoltat. La Junta Central, refugiada a Cadis, va decidir la convocatòria de Corts. Els seu objectius eren resoldre el buit de poder a causa de l'ocupació francesa, tenir representants legítims i iniciar un procés de reformes.
 • Les Corts de Cadis

  Les Corts de Cadis estaven formades per membres de diferents interessos i ideologies:
  Els liberals: pretenien impulsar reformes per liquidar l'Antic Règim i instaurar un règim liberal. Eren el grup i van aconseguir imposar els seus principis.
  Els il·lustrats: pretenien fer reformes moderades mantenint el sistema absolutista.
  Els absolutistes: desitjaven el retorn a la monarquia absolutista i defensaven els seus privilegis.
 • Les Corts de Cadis

  Les Corts de Cadis van intentar aplicar un programa reformador, la seva obra més important va ser la redacció d'una Constitució que es basava en els principis bàsics d'un règim liberal:
  -Soberania nacional i en la divisió de poders.
  -Reconeixia la igualtat de tors els ciutadans davant la llei, i garantia les llibertats, excepte la de culte, ja que mantenia el catolicisme com a religió única de l'Estat.
  -Proposava com a sistema de govern una monarquia constitucional.
 • Les Corts de Cadis

  La Constitució de Cadis va ser una de les més avançades de la seva època, encara que a penes va tenir vigència. Es va promulgar el dia de Sant Josep, d'aquí ve l'expressió popular "Visca la Pepa!", que es va convertir en el crit de batalla dels liberals al llarg de tot el segle.
 • La guerra del Francès

  La marxa de part de les tropes franceses cap al front rus i l'èxit ofensiu britànic al comandament del duc de Wellington van marcar l'inici del retrocés francès. Part de la població tambè va participar activament en la defensa mitjançant la guerra de guerrilles.
 • La guerra del Francès

  L'exèrcit napoleònic es va veure obliga a abandonar la Península.
 • El regnat de Ferran VII

  Ferran VII va tornar a Espanya, fet que va comportar l'inici d'una sèrie de lluites entre liberals i absolutistes. El rei va abolir la Constitució del 1812 i va reinstaurar la monarquia absoluta. Això va provocar nombrosos pronunciaments, revoltes de militars liberals que van intentar reinstaurar el sistema liberal.
 • El regnat de Ferran VII

  Després del pronunciament del general Rafael de Riego, els liberals van governar durant dos anys(trienni libera,1820-1823), en què es va instaurar una monarquia constitucional i Ferran VII va haver de jurar la Constitució del 1812.
 • El regnat de Ferran VII

  Les colònies espanyoles americanes fan moviments inependentistes, a causa d'això les colònies aconsegueixen la independència(excepte Cuba) i formen Estats liberals.
 • El regnat de Ferran VII

  La intervenció dels Cent Mil Fills de Sant Lluís (un exèrcit de la Santa Aliança) va permetre l'inici d'un nou període avsolutista(dècada ominosa,1823-1833). Durant aquesta etapa hi va haver intents de moderació de l'absolutisme, fet que va provocar l'acostament dels absolutistes al germà de Ferran VII, Carles Maria Isidre, el qual van proposar com el seu successor.
 • Les regències

  A la mort de Ferran VII, va heretar la corona la seva filla Isabel,de tres any; la seva mare, Maria Cristina, va assumir el tron com a regent. Perquè Isabel pogués regnar, Ferran VII havia aprovat la Pragmàtica Sanció, que anul·la la llei sàlica, que impedia a les dones governar, Els liberals van donar-hi suport, però els absolutistes van proclamar rei Carles Maria Isidre, fet que va provocar una guerra civil.
 • La regència de Maria Cristina

  Maria Cristina en la seva regència va suprimir els privilegis, va aplicar la llei de desmortització dels béns de l'esglèsia i l'ajuntament de Mendizàbal, tambè va aplicar una política lliurecanvista en indústries i el comerç i va fer la Constitució del 1837, es produeixen revoltes que fan que Maria Cristina abdiqui.
 • La regència d'Espartero

  La política autoritària d'Espartero pa provocar l'oposició dels progressistes i dels moderats, Va aplicar una política lliurecanvista que perjudicava a la indústria catalana.1842 es produeixen unes insurreccions populars que espartero va reprimir bombardegant Barcelona, envers això es va produir la sublevació de Narvàez.
 • El regnat d'Isabel II (Dècada Moderada

  Durant la dècada moderada es va aplicar un sufragi censatari, es van limitar les llibertats individuals i col·lectives, La corona va intervindre enn la política i can haver molts pronunciaments militars. La Noblesa el Clergat i la Burgesía donaven suport a la reina per frenar el carlisme i els sectors progressistes. Es va redactar la Constitució del 1845 que establia una soberania compartida entre les Corts i la monarquia.
 • El regnat d'Isabel II (Dècada Moderada)

  Al 1851 es va fer un concordat amb la Santa Seu on s'estableix la religió catòlica i es va crear la Guardia Civil van elavorar un nou Codi Penal.
 • Regnat d'Isabel II (Bienni Progressista)

  Durant el Bienni Progressista es va restaurar la Constitució del 1837 es van fer reformes econòmiques (construcció de ferrocarils)
  i es va aplicar la Llei de desmortització (terres d'ús i propietat comunal)
 • El regnat d'Isabel II (Últims anys del regnat)

  Durant l'última etapa del regnat d'Isabel II es van succeir en el poder moderats i unionistes.va ser un període d'estabilitat i un cert creixement econòmic, es va restaurar la Constitució del 1845 els dos partits van recorrer al frau electoral per alternar el poder, i va haver una repressió generalitzada de l'oposició, tambè i va haver una crisi financera i de subsistència.
 • El regnat d'Isabel II (Últims anys del regnat)

  Entre progressistes i demòcrates van fer el pacte d'Ostende per a enderrocar a la reina,i Isabel II s'exilia a França.
 • El sexenni democràtic

  El pronunciament del 1868 va estar dirigit per militars importants, com ara Francisco Serrano o Joan Prim, i va comptar amb el suport dels sectors polítics fins llavors marginats en el poder, com ara progressistes i republicans.
 • El sexenni democràtic

  Les Corts constituents, elegides per sufragi universal masculí, van aprovar la Constitució del 1869, molt més democràtica que totes les anteriors: la Corona va deixar de tenir poders polítics i es va reconèixer un gran nombre de llibertats públiques.
 • El sexenni democràtic

  Les Corts van triar com a nou rei d'Espanya Amadeu de Savoia
  (Amadeu I). Durant el seu breu regnat va respectar la Constitució
 • El sexenni democràtic

  Els escassos suports que va aconseguir Amadeu I, l'augment de l'agitació republicana i el nou aixecament carlí el van portar a abdicar l'11 de febrer de 1873. Aquell mateix dia les Corts van proclamar la República
 • El sexenni democràtic (La Primera Republica)

  La Primera República va intentar, sense èxit, consolidar el sistema democràtic iniciat el 1868.Però van haver d'enfrentar greus problemes, com ara la nova guerra carlina i la guerra de Cuba, tot això va acabar provocant-ne la inestabilitat( hi van haver fins a quatre presidents) i, finalment, el fracàs
 • El sexenni democràtic

  El general Manuel Pavía va fer un cop d'Estat i va dissoldre les Corts. El general Serrano, antic unionista, va assumir la presidència d'un govern dictatorial amb l'objectiu de restablir l'ordre públic i guanyar la guerra contra els carlins i la Cuba.
 • El sexxenni democràtic

  Es va produir la revolta del general Martínez Campos i es va restaurar la monarquia en la figura d'Alfons XII, fill d'Isabel II.
 • Restauració (sistema polític)

  Es va instaurar un nou sistema polític dissenyat per Cànovas del Castillo,que restringia l'accés al govern només dos partits:
  -El Partit Conservador, dirigit per Antonio Cànovas del Castillo i sorgit de la unió entre moderats i progressistes.
  -El Partit Liberal, dirigit per Sagasta i format per demòcrates i alguns repúblicans.
  Els dos partits coincidien en l'essencial: defensa de la monarquia, de la Constitució, de l'Estat liberal.
 • Restauració (sistema polític)

  Van pactar un torn pacífic i es van alternar en el poder durant més de 40 anys (bipartidisme). Per tal de garantir el torn es recorria al frau electoral: els cacics locals asseguraven l'obtenció de la majoria en les eleccions amb la combra de vots o la coacció.
 • Renaixença Moviment Cultural, l'Ús del Català i Jocs florals

  Catalanisme polític:
  Valentí Almirall promou el Memorial de Greujes, presentat al rei Alfons XII que recollia el malestar de la societat catalana
  Unió Catalanista 1891 promou les Bases de Manresa que era un projecte d'autonomia política inspirat en les constitucions catalanes anteriors al 1716 que reivindicaven unes Corts pròpies i l'ús de la llengua catalana com a única llengua oficial
 • Restauració (l'estabilitat governamental)

  El regnat d'Alfons XII (1875-1885) es va caracteritzar per la noingerència del monarca en política, fet que va contribuir a l'estabilitat governamental. Els conservadors van governar la major part del període i van aportar a terme la pacificació militar i la redacció de la Constitució del 1876
 • Restauració (l'estabilitat governamental)

  A la mort d'Alfons XII va assumir la regència la seva segona esposa Maria Cristina Habsburg.Durant els anys que va governar el Partit Liberal es van prendre algunes mesures reformistes, com ara l'abolició de l'esclavitud a Cuba, la llei d'associació o la implantació del sufragi universal masculí.
 • La crisi del 98

  Va ser una dècada de grans dificultats per a la societat i l'economia espanyoles, ja que es va evidenciar l'endarreriment de l'agricultura i de la indústria tèxtil, que cada vegada eren menys competitives. El problema més gran s'Espanya durant aquells anys va ser la guerra colonial a Cuba i Filipines. L'origen del conflicte va ser la política de bloqueig a les reformes administratives i econòmiques que van portar a terme els partits dinàstics i els interessos expansionistes dels Estats Units.
 • La intervenció dels Estats Units

  Espanya explotava els recursos de l'illa de Cuba (sucre,cafè i tabac), sense tenir en compte els hisendats locals. D'altra banda,els Estats Units tenia interessos econòmics importants a l'illa i van oferir ajuda als insurrectes cubans.
 • La intervenció dels Estats Units

  Les autoritats espanyoles van reprimir durament les reivindicacions cubanes, fet que va afavorir l'esclat de diverses insurreccions. José Martí va liderar la guerra d'independència de Cuba. Tambè vaa començar una revolució a les Filipines, un arxipèlag gairebé oblidat pel govern espanyol. La intervenció dels Estats Units, que van declarar la guerra a Espanya va ser determinant, donada la superioritat de la seva flota
 • La intervenció dels Estats Units

  El Tractat de París va posar fi al conflicte: Puerto Rico, Filipines i l'illa de Guam van ser cedides als Estats Units, i Cuba, formalment independent, va quedar sota control nord-americà
 • Les conseqüències del conflicte

  Les pèrdues econòmiques van alterar les finances i els preus van augmentar. Tot això va afectar les classes més humils, que, a més, van patir pèrdues humanes, ja que les classes altes van evitar la mobilització mitjançant el pagament de certes taxes.
  El desastre colonial va agreujerar la crisi del règim de la Restauració, ja que van augmentar les veus que exigien una reforma d'Administració. Finalment, la pèrdua de l'imperi va provocar una crisi cultural i d'identitat.