Espanya Catalunya s. XIX

Timeline created by Beatricia Sirbu
In History
 • Començament de la dinastia dels Borbó

  Implantació de l’absolutisme monàrquic i a Catalunya la fi de les lleis i institucions pròpies.
 • Period: to

  Catalunya del s.XVIII

  Segle de transició entre l’Antic Règim amb revolucions que substitueixen l’antic ordre per una nova organització política, social i econòmica: el liberalisme burgès.
 • Period: to

  Regnat de Felip V

 • Period: to

  Guerra de Successió espanyola

  El darrer rei de la casa d’Àustria, va morir sense descendència. Els diferents imperis com Portugal, Holanda i Gran Bretanya, eren partidaris de Carles d’ Hasburg. Espanya i Castella de Felop d'Anjou. Así comenta la guerra per imposar el seu favorit. Per Europa, la guerra va ser molt forta i destructora, a España i Catalunya també .
 • Period: to

  Ferran VI

 • Period: to

  Carles III

  Influït per les idees il·lustrades, va dur a terme reformes en educació i economia, defensant l'mportància de l’Estat envers l’Esglèsia, importància del desenvolupament d'infraestructures, suport a activitats industrials... Catalunya va aprofitar les mesures liberalitzadores per desenvolupar el comerç amb Amèrica i la indústria tèxtil cotonera que fabricava essencialment indianes (teles de cotó estampades).
 • Period: to

  Carles IV

  Va ser marcat per la esclatada de la Revolució francesa i les seves conseqüències, per ser una època de crisi generalitzada per a la societat espanyola.
 • Monaría absoluta de Carles IV

  Monaría absoluta de Carles IV
  Godoy, ministre de Carles IV, s’alià amb Napoleó per
  enfrontar-se amb la Gran Bretanya, deixant via lliure als
  exèrcits francesos per a que entressin a Espanya
  per arribar a Portugal.
  La població espanyola estava descontenta amb Carles IV i amb el govern de Godoy. Per això Godoy va haver de dimitir i Carles IV va abdicar en el seu fill Ferran VII.
 • Ocupació francesa

  Ocupació francesa
  Amb l’ocupació francesa d’Espanya, Napoleó decideix fer abdicar a FerranVII per posar al capdavant del país al seu germà Josep Bonaparte.
  El poble de Madrid es va aixecar contra els francesos.
  L’inici de la Guerra del Francès:
  -Es van organitzar Juntes Provincials de Defensa, coordinades per la Junta Suprema Central.
  -Formació de grups de patriotes que atacaven als francesos (guerrilles)
 • Estatut de Baiona

  Va ser promulgat per Napoleó:
  -Sistema bicameral
  -Divisió limitada de poders entre les Corts i el rei
  -Supressió del feudalisme
  -Llibertat de comerç i d’impremta Es país es divideix en 83 prefectures a l’estil francès.
 • Period: to

  Josep Bonaparte

 • Inici de les corts de Cadis

  Les Corts es van reunir a Caddis, únic territori no ocupat.
  Estaven formades per dos grups:
  -Liberals
  -Absolutistes
 • Convocatòria de Corts

  La resistencia del poble envers l’ocupant francès, dona bloc nombroses juntes locals i provincials. Aquesta resistència per la burgesia tindrà ocupada com a resultat final, la convocatòria a Corts: -Sobirania nacional
  -Separació de poders
  -Llibertat d’impremta,
  -Aboliment de la Inquisició
  -Llibertat de preus i d’indústria,
  -Els senyorius i gran part de les terres pasen a ser de domini públic
 • Period: to

  La independència de l’Amèrica Hispana

  Causes de les guerres d’independència a les colònies americanes:
  -Difusió de les idees de la Revolució Francesa
  -Independència dels Estats Units(1776)
  -Descontentament dels criolls que creien que Espanya frenava el seu desenvolupament econòmic. Totes les colònies s’independitzaran excepte Cuba, Puerto Rico i Filipines.
 • Constitució de Cadis

  Constitució de Cadis
  S'aprova la Constitució de Cadis sent la més avançada que hi ha al s. XIX .
  Aquesta incloía.
  -La igualtat de tots els ciutadans davant la llei.
  -Sistema de govern amb una monarquia constitucional.
  -Es basava en la sobirania nacional, tot i que amb un sufragi censatari i en la divisió de poders.
 • Ofensiva Francesa

  Napoleó va intervenir en el conflicte ocupant la major part d'Espanya. Un cop controlat el territori va retirar part de l’exèrcit per enviar-lo a Rússia.
 • Tractat de Valençay

  Tractat de Valençay
  Es va signar el Tractat de valençay, a través del qual Napoleó Bonaparte es comprometia a abandonar Espanya i Ferran VII era reconegut com a rei d’Espanya.
 • Period: to

  Regnat de Ferran VII

  *Torna a Espanya al 1814, va donar un cop d’estat amb l’ajut dels absolutistes, va convocar varies rebel.lions militars liberals, va formar part de la 1ª Guerra Carlina.
 • Period: to

  Restauració Absolutista

 • Period: to

  Trienni Liberal

  Va ser un període liberal del regnat de Ferran VII, que va ser iniciat per Riego, que havia rebut l'encàrrec de dirigir una expedició contra els insurgents de les colònies d'Amèrica.
 • Period: to

  Trienni liberal

  La burgesia comercial recolzada en una part de l’exèrcit dóna
  un cop d’Estat i imposa la constitució del 1812.
 • Period: to

  Dècada ominosa, retorn a l’absolutisme

  Els problemes polítics i economics van portar a la monarquia a la seva crisi absoluta, la guerra amb els francesos va a afectar a la economia del país.
 • Llei Sàlica

  La llei impedia regnar a les dones.
  Amb el neixement d'Isabel, filla gran de Ferran VII, va dictar la pragmàtica sanció que va abolir aquesta llei perquè pogués heredar Isabel.
 • La Revolució Liberal

  A la mort de Ferran VII, la seva filla Isabel té 3 anys i la seva mare, Maria Cristina, es converteix en regent.
  La regent va cercar el suport dels grups liberals.
  Els liberals van donar-hi suport, però els absolutistes van proclamar rei Carles Maria Isidre, fet que va provocar una guerra civil.
  La guerra entre els absolutistes (carlins) i liberals (isabelins)
 • 1a Guerra Carlina

  Guerra civil entre els carlins (noblesa rural, clero, pagesia del nord i nord-est d’Espanya) i els isabelins (noblesa cortesana, burgesia i pagesia del centre i sud d’Espanya). Els carlistes defensaven l’Antic Règim i els isabelins estaven a favor del liberalisme. Finalment els isabelins van guanyar la guerra,
 • Period: to

  Regència de Maria Cristina

  -Va suprimir els privilegis
  -Va aplicar la llei de desmortització dels béns de l'esglèsia i l'ajuntament de Mendizàbal
  -Va aplicar una política lliurecanvista en indústries i el comerç
  -Va fer la Constitució del 1837
  Es produeixen revoltes que fan que Maria Cristina abdiqui.
 • Period: to

  Període lliberal moderat

 • Period: to

  Transformacions agràries i procés industrial

  A l’Occident europeu, el XIX va ser l’època de la industrialització i de la implantació de l’economia capitalista. A Espanya la baixa productivitat agrícola, l’absència a molts llocs de forces burgeses emprenedores el desequilibri constant de la Hisenda i la pobresa de recursos energètics van frenar el procés. Catalunya va constituir una excepció. Les transformacions agrícoles i el precedent de la manufactura d’indianes van permetre transformar l’economía i l'industrialització.
 • Llei de la Desamorització

  Els lliberals i una part dels conservadors, arriben a un acord de govern donant suport a la filla de Ferran VII i la promulgació d’un Estatut Reial, sota la Regència de Mª
  Cristina, mare d’Isabel.
 • Period: to

  Societat i mov. socials del XIX

  El procés de reforma liberal va donar lloc a la desaparició dels estaments, va sorgir una societat de classes basada en el dret a la propietat i en la igualtat davant la llei i la fiscalitat. La supressió dels privilegis senyorials i de les categories jurídiques va comportar que les desigualtats es manifestessin essencialment en el terreny econòmic. Sorgeixen dos nous grups socials: burgesia I  obrers.
 • Period: to

  Regència d’Espartero

  El seu autoritarisme i la seva política lliurecanvista, que perjudicava la indústria espanyola, van provocar la seva dimissió el 1843. Les Corts van proclamar reina a Isabel II avançan't la seva majoría d'edat.
 • Period: to

  Període lliberal progressista

 • Period: to

  Regència d'Espartero

  Promulga un Tractat de Lliure Comerç (podien entrar productes d’altres països a Espanya pràcticament sense pagar aranzels)
 • Constitució moderada

  L'arribada al tró d'Isabel II va significar el predomini d'el Partit Liberal Moderat, i es va consolidar així un liberalisme conservador i centralista. S’hi van imposar:
  -El sufragi censatari (nomes votaven els més rics)
  - La limitació de les llibertats
  -Sobirania compartida entre el rei i les Corts
  -Els pronunciaments militars per fer-se amb el poder.
 • Period: to

  Dècada moderada

  Es van centralitzar els impostos en l'Estat, es va redactar un Codi penal i es va crear la Guàrdia Civil.
  Les camarilles i el falsejament electoral va fer que els progressistes recoreguessin a un altre cop al pronunciament militar
 • Period: to

  Moderats

 • Period: to

  Tornada a la Regència de Mª Cristina

 • Constitució moderada

  -El rei té la capacitat de dissoldre les Corts, nomenar
  ministres i designar una Cambra Alta
  -S’estableix la figura del “Cap Polític” a totes les províncies
  -Els governadors civils són el representant del govern a la província
  -Creació de la Guàrdia Civil
 • Period: to

  Isabel II

 • Period: to

  El Bienni Progressista

  El general O’Donnell va encapçalar una revolta popular contra els moderats.
 • Period: to

  Bienni Progressista

  Cop d’Estat d’Espartero i Regnat d’Isabel II, ja major d’edat. Nova Constitució:
  -Es restableix la sobirania nacional
  -El Senat i la Cambra de Diputats seran elegits per sufragi directe però censatari
  -Desamortitzador de Mendizábal Es produeixen moviments insurreccionals entre la classe obrera a les ciutats més industrialitzades com Barcelona i les conques del Llobregat, Ter i Cardoner.
 • Period: to

  Període Conservador

  Es reprèn de nou la Constitució del 1845, però amb tot un seguit d’articles addicionals Es segueix amb la Desamortització, però cercant el pacte amb el Vaticà i es mantindrà la llibertat d’expressió del període anterior.
 • La Gloriosa

  La Gloriosa
  Etapa de llibertats i de canvis que van culminar en la
  Constitució de 1869 que defineix la Monarquia com a forma de govern i en la Primera República. Modernització econòmica i política basats en el liberalisme.
 • Period: to

  El Sexenni Democràtic

  Suposa la fi del regnat d'Isabel II d'Espanya i la Restauració de la dinastia borbònica el gener del 1875.
 • Period: to

  Govern Provisional

  -Es recupera el concepte de sobirania nacional
  -Ple reconeixement dels drets individuals
  -Legislació permissiva en els drets col·lectius
  -Llibertat de cultes
  -Sufragi universal masculí
 • Period: to

  Regnat d’Amadeu I de Sabòia

  Tenia el suport de monàrquics
  progressistes. El nou rei resta aïllat entre la nova amenaça carlina i els partidaris de la República.
 • Period: to

  Tercera Guerra Carlina

 • Period: to

  La Primera República

  Amb l’abdicació del rei, al febrer del 1873, les Corts van fer vot en proclamació de la república.
 • Period: to

  La Restauració Borbònica

  El desembre del 1874 el pronunciament a Sagunt del General Martínez Campos proclamava a Alfons XII com a rei, i començava la restauració de la monarquia borbònica.