Espanya, Catalunya 1808-1875

 • Period: to

  Guerra Frances 1808 - 1814

  La Guerra del Francès (també coneguda com a Campanya d'Espanya, Guerra de la Independència Espanyola, o Guerra Peninsular) fou un conflicte bèl·lic entre Espanya i el Primer Imperi Francès que s'inicià el 1808 amb l'entrada de les tropes napoleòniques, i que conclogué el 1814, amb el retorn de Ferran VII d'Espanya al poder.[1] Fou provocada per la pretensió de Napoleó d'instal·lar el seu germà Josep Bonaparte en el tron espanyol després de les abdicacions de Baiona.
 • Constitució Cadiz "La Pepa"

  Constitució Cadiz "La Pepa"
  La Constitució de Cadiz, aprovada el 19 de març de 1812, festival de Sant Josep, conegut per això, com La Pepa, és la primera constitució correctament espanyola, ja que l'estatut de Bayonne de 1808 va deixar de ser una "carta concedida" marcada per la Segell napoleònic. La Constitució va ser aprovada en el marc de la Guerra de la Independència (1808 a 1814), i va ser la resposta dels espanyols a les intencions invasives de Napoleó Bonaparte.
 • Period: to

  REGNAT FERRAN VII 1814 - 1833

  El regnat de Ferran VII (1814-1833) es caracteritzà per l'enfrontament entre absolutistes i liberals i es divideix en tres períodes. En un primer període, el de la restauració absolutista (1814-1820), Ferran VII decideix prescindir de l'obra legislativa de les Corts de Cadis i reinstaura l'absolutisme. Els liberals seran reprimits i perseguits, però protagonitzaran diverses revoltes de caire insurreccional, els "pronunciamientos". Finalment, triomfarà el de Rafael del Riego l'any 1820.
 • Period: to

  Retorn Absolutisme 1814 - 1820

  Un cop derrotat Napoleó, a Espanya es plantejava el problema de la integració de Ferran VII en el nou ordre constitucional nascut a les Corts de Cadis. El monarca havia abandonat el país com a rei absolut i hi retornava, després del Tractat de Valençay, en el marc d’una monarquia constitucional, fet que feia desconfiar els liberals que acceptés el nou ordre.
 • Period: to

  Trienni Liberal 1820 - 1823

  Se conoce como Trienio Liberal o Trienio Constitucional al periodo decimonónico de la historia contemporánea de España que transcurre entre 1820 y 1823. Este trienio constitucional se inicia el 1 de enero de 1820 con la sublevación militar de Rafael del Riego para restablecer la Constitución de Cádiz de 1812 contra el gobierno absolutista del rey Fernando VII. El 10 de marzo de 1820, en Madrid, Fernando VII es obligado a jurar la Constitución española de 1812 y a suprimir la Inquisición española
 • Period: to

  Crisi Absolutisme 1823 - 1833

  Es diu dècada Ominosa o segona restauració de l'absolutisme (1823-1833) al període d'Història Contemporània d'Espanya que correspon a l'última fase del regnat de Fernando VII (1814-1833), després del trienni liberal (1820-1823) , En el que va governar la Constitució de Cadis va promulgar el 1812.
 • Period: to

  1ra Guerra Carlista 1830 - 1833

  La primera guerra carlina va ser una guerra civil que es va desenvolupar a Espanya entre 1830 i 1833 entre els carlins, els partidaris de l'Infant Carlos María Isidro de Borbó i un règim absolutista, i l'isabelina o cristalons, defensors d'Isabel II i el Regent Mary Cristina de Borbó, el govern del qual va ser l'absolutista originalment moderat i va acabar convertint-se en liberal per obtenir un suport popular.
 • Pragmatica sanció

  Pragmatica sanció
  La sanció pragmàtica és el pragmàtic promulgat pel rei d'Espanya que es refereix a aspectes fonamentals de l'Estat, regulant temes com la successió dinàstica o altres. Solen identificar-se per la data que van ser sancionats. És una prerrogativa legislativa que utilitza la corona espanyola de l'Edat Mitjana per aprovar els estàndards la sanció correspon als tribunals, quan no ho havien fet.
 • Period: to

  Regnat Isabel II 1833 - 1868

  El regnat d'Isabel II d'Espanya és el període de la història d'Espanya en que l'estat es constitueix com una monarquia constitucional després de la mort de Ferran VII de Castella el 1833 i la promulgació de la Constitució espanyola de 1837.
 • Period: to

  Regant de Maria Cristina 1833 - 1840

  La regència de María Cristina de Borbó constitueix el primer període de l'edat minoritària d'Isabel II d'Espanya, durant la qual la seva mare María Cristina de Borbó-Dos Sicilias va assumir les funcions corresponents a la corona (1833-1840) i va haver de fer front La primera guerra carlina provocada pels partidaris de Carlos María Isidro-germà del rei Fernando VII.
 • Estatut Reial

  Estatut Reial
  Es va promulgar a Espanya a l'abril de 1834 pel Regent María Cristina de Borbó com a carta concedida, com la que va arrencar la monarquia de Louis XVIII a França, que va crear nous talls a mig camí entre els talls i els moderns.
 • Period: to

  Regència d'Espartero 1840 - 1843

  Va ser l'últim període de l'Edat d'Isabel II d'Espanya, així anomenat perquè, després del triomf de la "Revolució de 1840" que va acabar amb la regència de María Cristina de Borbó, mare de la futura reina Isabel II, llavors amb Nou anys d'edat, el general Baldomero Espartero va assumir la regència.
 • Period: to

  Majoria de edat Isabel II 1843 - 1868

  Isabel II, es proclama regna encara que és responsable de la regència durant la seva minoria, la seva mare Mª Cristina de Nàpols. També hi ha una pressió de les potències occidentals a favor de les reformes liberals i que es reflecteix en la formació de l'aliança Quad, com a resultat, una transició cap al liberalisme es basarà en el compromís entre l'antiga noblesa i el nou burgès liberal.
 • Period: to

  La Década Moderada 1843 - 1854

  Daba Comienzo así la era Narváez y a la llamada Década Moderada. Se Produce un giro conservador, un intento de estabilidad y Modernización del país, combinando nuevos gobiernos civiles. Narváez recibe la confianza de la regente, que vuelve desde París. Nace una nueva etapa, se pone fin a las regencias y para evitarlas se Establece la mayoría de edad de la reina niña, con 13 años.
 • Constitució

  Constitució
  Va ser la regla suprema durant el regnat efectiu d'Isabel II, que va substituir la Constitució de 1837 estàndard suprem durant la seva minoria. La Constitució de 1845 va ser vàlida fins a la proclamació de la Constitució espanyola de 1869, encara que hi va haver diversos intents de substituir-ho en 1852 i durant el bienni progressista (1854-1856). Va ser l'expressió constitucional del doctrinariisme espanyol.
 • La segona guerra carlina

  La segona guerra carlina
  Fou una guerra civil Espanyola del Segle XIX, emmagatzemada en el context de l'enfrontament Origen en el conflicte de la successió Dinàstica a la Corona d'Espanya Congut Genètricament com Le Guerres Carlines I aquella Tingué Lloc entre 1846/47 i 1849. Certs historiadors com Robert Vallverdú L'Han Considerar un Aixecament de Catalunya contra Madrid.
 • Period: to

  Bienni progressiu 1854 - 1856

  És el nom amb el qual el breu període de la història d'Espanya va transcórrer entre juliol de 1854 i juliol de 1856, durant el qual el partit progressista va fingir reformar el sistema polític del regnat d'Isabel II, dominat per la festa moderada des de 1843, per l'aprofundiment Les característiques del règim liberal, després del fracàs dels governs moderats en la dècada anterior.
 • Period: to

  Decada Liberal 1856 - 1868

  El regnat del monarca Isabel II va estar fortament lligat a l'establiment i consolidació del nou estat liberal a Espanya, de naturalesa conservadora. La revolució de 1854, coneguda com Valvaradada, va donar lloc a un canvi de govern molt important. El bienni progressista va començar. Els historiadors actualment són més prudents analitzant aquest període. S'ha vist que durant els dos anys de govern progressista hi havia una recapitulació i redefinició de la festa moderada.
 • Period: to

  Sexenio revolucionari 1868 - 1874

  Aquesta etapa es distingeix per una gran inestabilitat política: amb tres eleccions i set governs, amb pronunciaments, dissensions polítiques, amb la Revolució Cantonal de 1873, la guerra de deu anys (1868-78) a Cuba, la tercera guerra carlina que comença a 1872, la Guàrdia Civil es converteix en la institució essencial en què han de ser recolzats els diferents governs.
 • Period: to

  Govern provisional de 1868-1871

  EU L'executiu de transició que es va formar a Espanya després del triomf de la revolució de 1868 - el gloriós - que va acabar el regnat d'Isabel II. Constitueix el primer període de sexennium democràtic.
 • Constitució

  Constitució
  Va ser la Constitució aprovada sota el govern provisional de 1868-1871, després del triomf de la revolució de 1868 que va acabar amb el regnat d'Isabel II. Va ser la constitució que va ser vàlida durant el regnat d'Amadeo I. Després de la proclamació de la Primera República espanyola al febrer de 1873,el títol que estava en vigor, que va recollir llibertats i drets fonamentals, i es va restablir, tot i que es va mantenir en suspens,després El cop de Pavia que va donar pas a la dictadura serrano.
 • Period: to

  Regnat amadeu I 1871 - 1873

  Durant el seu regnat, Amadeu I va intentar establir un sistema bipartidista entre el partit constitucionalista de Sagasta i el partit radical de Ruiz Zorrilla. Aquest sistema va causar una gran inestabilitat governamental.
 • Period: to

  1ra República 1873 - 1874

  Va ser el règim polític vigent a Espanya des de la seva proclamació per les Corts, l'11 de febrer de 1873, fins al 29 de desembre de 1874, quan el pronunciament del general Martínez Campos va resultar en la restauració de la monarquia borbònica.