eix cronlogic prehistoria-edat mitjana

Timeline created by bisky
In History
 • AD 1

  PREHISTÒRIA 5mill a.C

  A la prehistòria sortiren els primers hominits que començaren sobrevisquent de la natura seguit de petits avancos com eines basiques i tecniques per casar
 • 20

  EDAT ANTIGA 3500 a.C

  A l'edat antiga es varen establir moltes civilitzacions, i es començaren a desenvolupar nous coneixements que encara avui en dia es posen en practica.
 • 27

  EDAT MITJANA 476 d.C

  A l'edat mitjana ja podem trobar societats feudals amb reis nobles i clero, que la activitat de comerç esta bastant desenvolupada, l'agricultura i la ramaderia son les principals activitats. Tambe surten noves religions, com l'islam.
 • 30

  EDAT MODERNA 1492 d.C.

  A l'edat moderna succeeix el que deim com a renaixament que va ser un gran despertar d'art i de llibertat de pensament que a l'edat antiga no tenien tanta llibertat perque els reis castigaven tot lo que no anava amb deu o amb el tron