Edat Mitjana Néstor

 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident

 • Period: 476 to Mar 28, 1500

  Edat Mitjana completa

 • Period: 476 to Mar 28, 1100

  Alta Edat Mitjana

 • Mar 28, 600

  Monarquia Visigòtica

 • Mar 28, 711

  Invasió musulmana de la Península

 • Period: Mar 28, 1000 to Mar 28, 1100

  Expansió del Romànic

 • Period: Mar 28, 1100 to Mar 28, 1500

  Baixa Edat Mitjana

 • Period: Mar 28, 1200 to Mar 28, 1400

  Expansió del Gòtic

 • Period: Mar 28, 1213 to Mar 28, 1276

  Regnat de Jaume I

 • Mar 28, 1232

  Ramon Llull

 • Mar 28, 1238

  Reconquesta de València

 • Mar 28, 1327

  Francesc Eiximendis

 • Mar 28, 1350

  Sant Vicent Ferrer

 • Period: Mar 28, 1396 to Mar 28, 1410

  Regnat de Martí l'Humà

 • Mar 28, 1400

  S'inicia el Renaixement a Itàlia

 • Period: Mar 28, 1400 to Mar 28, 1500

  Segle d'or de les lletres valencianes

 • Period: Mar 28, 1412 to Mar 28, 1416

  Regnat de Ferran d'Antequera

 • Period: Mar 28, 1416 to Mar 28, 1458

  Regnat d'Alfons el Magnànim

 • Mar 28, 1430

  Ausias March

 • Mar 28, 1433

  Rois de Corella

 • Mar 28, 1450

  Invenció d'imprenta

 • Mar 28, 1452

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Orient (ciguda de Constantinoble)

 • Mar 28, 1453

  Caiguda de constantinoble

 • Period: Mar 28, 1458 to Mar 28, 1479

  Regnat de Joan Sense Fe

 • Mar 28, 1460

  Joan Roís de Corella

 • Oct 12, 1492

  Descobriment d'Amèrica

 • Fundació Orde de S.Benet

 • Creació del Califat de Córdoba per Alba al Ranmon III

 • Creació de l'ordre de Sant Benet