Edat Mitjana

 • 476

  Desaparició de l'Imperi Romà

  Desaparició de l'Imperi Romà
 • Period: 476 to 1000

  L'Alta Edat Mitjana

  Comença a l'any 476, amb la desaparició de l'Imperi Romà i acaba a l'any 1000. Europa occidental és envaïda constantment per pobles estrangers. El mapa està format per regnes petits i la major població viu al camp. La cultura és controlada per l'església. La taxa d'alfabetització és molt baixa.
 • 632

  La fundació de l’Islam

  La fundació de l’Islam
 • 711

  L’arribada dels musulmans a la península ibèrica

  L’arribada dels musulmans a la península ibèrica
 • 800

  La coronació de l’emperador franc Carlemany

  La coronació de l’emperador franc Carlemany
  Va intentar reunir de nou l'Imperi Romà
 • Period: 1000 to 1300

  La Plena Edat Mitjana

  Comença a l'any 1000 i acaba a l'any 1300. Les guerres estan més calmades i torna una certa estabilitat política. En la manera de viure no hi ha gaire diferència amb l'Alta Edat Mitjana.
 • 1100

  Las Glosas Emilianenses

  Las Glosas Emilianenses
  Els textos trobats més antics escrits en llengua castellana
 • 1200

  Les Homilies d’Organyà

  Les Homilies d’Organyà
  Textos trobats més antics escrits en llengua catalana
 • Period: 1300 to 1492

  La Baixa Edat Mitjana

  Comença al 1300 i acaba més o menys el 1492, quan arriben els europeus a Amèrica. Les ciutats abandonades de l'època romana comencen a créixer de nou. Sorgeix un nou grup social que s'enriquirà: la burgesia. La cultura i l'art tornaran a gaudir d'importància.
 • 1453

  La conquesta de Constantinoble per part dels turcs

  La conquesta de Constantinoble per part dels turcs
 • 1492

  Arribada dels europeus a Amèrica

  Arribada dels europeus a Amèrica