Edat Mitjana

 • 476

  Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident

 • Period: 476 to Apr 7, 1400

  Edat mitjana

 • Period: 476 to Apr 7, 1100

  Alta edat mitjana

 • Apr 7, 600

  Monarquia Visigòtica

 • Apr 7, 711

  Invasió musulmana

 • Apr 7, 1001

  Principis del Romànic

  Fins al segle XII
 • Period: Apr 7, 1100 to Apr 7, 1500

  Baixa Edat Mitjana

 • Period: Apr 11, 1101 to Apr 11, 1299

  Desenvulupament de la lírica de l'amor cortés

 • Apr 7, 1201

  Principis del gótic

  Fis al segle XV
 • Apr 7, 1201

  Ramon Llull predicador

  Desde El segle XII al XV
 • Apr 11, 1201

  Llibre dels fets del rei en jaume I- Escrita per jaume I

 • Apr 11, 1232

  Ramon Llull

 • Apr 7, 1238

  Conquesta de valència

 • Apr 7, 1283

  El Blanquerna, escrita per Ramon Llull

 • Apr 11, 1285

  Blanquerna. Montpeller

 • Apr 11, 1299

  Doctrina pueril- ramon Llull

 • Apr 7, 1300

  Dolce Style Nuovo

 • Apr 11, 1301

  La Cronica del rei en Pere- Bernat Desclot

 • Apr 11, 1301

  La cronica- Ramon Muntaner

 • Apr 11, 1301

  La cronica- Pere el cerimonios

 • Apr 7, 1327

  Frances Eiximenis farer fransicà

 • Apr 11, 1343

  Bernat metge

 • Apr 7, 1350

  San Vicent Ferrer, un farer dominc

 • Apr 7, 1352

  Anselm Turmeda, farer franciscà

 • Apr 7, 1372

  Cisma d'Occident

 • Apr 11, 1380

  Llibre de fortuna i prudencia- Bernat Metge

 • Apr 11, 1400

  Ausias March

 • Apr 7, 1401

  El Llibre de les dones i Vita Christi, per Francesc Eiximenis

 • Apr 11, 1401

  Segle d'or de les lletres valencianes

 • Apr 11, 1401

  Jordi de Sant Jordi primer gran poeta valencià

 • Apr 11, 1411

  Joanot Martorrell

 • Apr 7, 1412

  Comprimís de Casp

 • Apr 7, 1413

  Cinquanta-dos sermons

 • Apr 11, 1417

  Disputa de l'ase contra frare Anselm Turmeda- Anselm Turmeda

 • Apr 11, 1440

  Joan Roís de Corella

 • Apr 7, 1450

  Invenció de la Imprenta

 • Apr 11, 1450

  Obra poetica d'Ausias March

 • Apr 7, 1452

  Caiguda constantinoble

  Els catars una heretgia cristiana del S.XII i primers del S.XII
  Eren territoris D'Occitania, rics i prospers i vassalls de la corona d'Aragó.
  Es on es desenvolupa la literaturacortés en les corts dels senyors feudals.
  El rei de França i el Sant Pere de Roma organitzen una croada contra els catars per motius religiosos, económics i polítics.
  Els territoris d'Occitania demanen ajuda al seu rei Pere el Catolic
 • Apr 11, 1458

  Obra de Joan Rois de Corella "La tragedia de Caldesa"

 • Apr 11, 1460

  Obra de Joanot martorell Tirant lo Blanch

 • Apr 7, 1492

  Descobriments d'America

 • Fundació de l'Ordre S.Benedictina

 • Creació del Califat de Cordoba