Den kalde krigen Tina Elisabeth Moldvik

 • Arne Treholt

  Arne Treholt han er født 13. desember. 1942 er en tidligere norsk embedsmann og politiker fra AP.
 • Jernteppet

  Under den kalde krigen hadde de noe som het Jernteppet. DEt var noe av det mest falligste våonet de hadde.
 • kal krig

  http://www.youtube.com/watch?v=OXw9VQqkSPEDen kalde krigen (1945-1991) var rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom gruppene av nasjoner som praktiserte ulike ideologier og politiske systemer.
 • Freden kom

  Da freden kom med den tyske og japanske overgivelsen i mai og september 1945 var USA og Sovjet allierte. USA hadde et ønske om å fortsette samarbeidet med Sovjet og de andre allierte i å bygge opp en ny internasjonal verdensorden. Sentralt i den amerikanske politikken var ønsket om å skape internasjonal stabilitet og fred gjennom FN og frihandel.
 • Vietnamkrigen

  Etter at Vietnam erklærte seg uavhengig fra det franske kolonistyret 2. september 1945, var det uro i landet i mange år fremover. De tidligere koloniherrene ville ikke gi slipp på makten, og etter en avtale undertegnet i Genève i 1954 ble Vietnam delt i to. USA, som hadde støttet Frankrike, var negativ overfor denne avtalen og begynte å støtte Diem, statsminister i Sør-Vietnam. Det kommunistiske Nord-Vietnam ble ledet av Ho Chi Minh.
 • Atombomber

 • Vest- Tyskland

  Vest- Tyskland
  I 1949 er da vestmaktene slår sine områder sammen og danner Vest- Tyskalnd.
 • Period: to

  Den kalde krigen Tina

 • NATO

  NATO
  NATO er en forsvarsallianse med 28 land i Europa og Nord-Amerika som medlemmer. NATO ble opprinnelig startet grunnet frykt for kommunistisk ekspansjon, men har etter den kalde krigens slutt reformert seg for å takle det nye trusselbildet. Grunnlaget for organisasjonen er Traktat for det nord-atlantiske område (eng The North Atlantic Treaty) som ble undertegnet av 12 land i 1949.
 • Fidel Castro

  Fidel Castro
  I 1959 er Fidel Castro den taktiske og pragmatiske politikeren som vil holde døren åpen for å ivareta revolusjonen.
  I 1961 slår han døren igjen - iallfall overfor USA, ved å erklære seg som marxist-leninist og dermed kommunist.
  i januar 1959. Grinnden til dette kan vær det kjørlige forholdet mellom de 2 landene.
 • Våren i Praha

  Da Tsjekkoslovakia i 1968 kom inn i en økonomisk krise, la den nyvalgte lederen for kommunistpartiet, den liberale Alexander Dubček, opp en plan om en gradvis overgang til markedssosialisme. Men, han forsikret samtidig Sovjetunionen om at landet ikke ville tre ut av Warszawa-pakten eller tillate opposisjonspartier.
 • spionasje

  Den 20. januar 1984 ble han arrestert og siktet for spionasje
 • 20 år