Den kalde krigen

Timeline created by liverpoolsug
 • Einar Gerhardsen

  Einar Gerhardsen
  Var en norsk politiker som representerte arbeidspartiet. Han var statsminister får Norge han satt fra 1945 til 1965. Gerhardsen er kjent under kalle navnet landsfaderen. Født 10 mai 1897 døde 19.september 1987 han ble 90 år
 • jaltakonferansen

  jaltakonferansen
  Jalta konferansen. Roosevelt og Stalin møttes. Her bestemte de seg for hva som skulle skje med Tyskland og Europa etter andre verdenskrig.varte til 11 februar 1945
 • NATO opprettet

  NATO opprettet
  Vest-Europa var folket skremt av utviklingen i øst og fryktet at kommunistene skulle komme til makten stadig flere steder. Ti vesteuropeiske land, blant annet Norge, opprettet NATO sammen med USA.
 • Korea krigen

  Korea krigen
  Koreakrigen var en væpnet konflikt som varte fra 25. juni 1950 til 27. juli 1953 da en våpenhvile trådte i kraft.
 • Warszawapakten blir dannet

  Warszawapakten blir dannet
  Warszawapakten var en millitærallianse og forsvarspakt mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa. Sovjetunionen opprettet Warszawapakten som et svar til NATO.
 • Vietnam krigen

  Vietnam krigen
  Vietnamkrigen var en krig som foregikk i årene 1957–1975. Krigen begynte som et opprør i Sør-Vietnam, utviklet seg til en krig mellom Nord- og Sør-Vietnam og ble dernest en amerikansk intervensjonskrig. Sluttet 30 april 1975
 • Sputnik sjokket

  Sputnik sjokket
  Sputnik var en kunstig satellitt som ble skjøt opp til jorden den går i bane rundt jorden. USA og verden vart sjokka det her gjorde sånn at rom kappløpet mellom Sovjetunionen og USA startet .
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Berlinmuren var 155 km lang den bestod av masse betong murer og piggtråd og elektriske gjerde. Vart ødelagt november 1991
 • Cuba krisen

  Cuba krisen
  Cuba krisen var mellom Cuba og Sovjetunionen. Konflikten begynte med at USA hadde utplassert sine mellomdistansemissiler i Tyrkia og Italia, som pekte mot Sovjetunionen. Sovjetunionen oppdaget dette og svarte med å utplassere missiler med atomladninger på Cuba.sluttet 28 oktober 1962. Nikita khursjtsjov
  Beordre demonteringen installasjon mot at USA forpliktet seg til og ikke angripe USA og prøvde og få USA til og fjerne mellomdistansemissiler fra Tyrkia og Italia.
 • Mikhail Gorbatsjov

  Mikhail Gorbatsjov
  Var en russisk og tidligere Sovjetunionen politikker han var også den siste statslederen i Sovjetunionen fra 1985 til 1991