Den kalde krigen

 • Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført

  "Jernteppet" er et begrep først brukt av Winston Churchill, for å beskrive den grensen som skilte Warszawapakten land fra NATO-landene fra rundt 1945 til slutten av Den kalde krigen i 1991. Jernteppet var både en fysisk og en ideologisk inndeling som representerte den måten Europa ble sett etter andre verdenskrig. Øst for jernteppet var de landene som var koblet til eller påvirket av det tidligere Sovjetunionen.
 • Trumandoktrinen innført

  Trumandoktrinen gikk ut på at USA skulle ta på seg rollen med å støtte alle frie folk som var truet av væpnede minoriteter i eget land eller av ytre press. USA var altså villig til å spille en aktiv rolle i konflikter i hele verden. På den måten varslet Trumandoktrinen om Storbritannias abdisering fra verdensrollen og USAs inntreden som verdenspolitiet.
 • Marshall hjelpen

  Da det amerikanske hjelpeprogrammet Marshallplanen ble lansert etter annen verdenskrig, mottok Norge bistand til en verdi av rundt 450 millioner dollar over fire år, over 60 milliarder norske kroner i dagens verdi, hoved­sakelig som gaver. Men regjeringen Gerhardsen anså Marshallplanen som hverken nødvendig eller ønskelig for Norge da den ble lansert i 1947.
 • Tsjekkoslovakia blir kommunistisk

  Maktovertakelsen til kommunistene var en prosess som startet i valget i 1946, da de var det største partiet.
  Den 25. februar 1948 tok kommunistpartiet, med støtte fra mesteparten av regjeringen, over makten i Tsjekkoslovakia. Sosialdemokratene og det sosialistiske KSS ble tvangsoppløst og innlemmet som avdelinger av fellespartiet. Dette var et statskupp, forsvart blant annet med voldelige militser.
  Kommunistpartiets statskupp førte til et diktatur som varte til 1989.
 • NATO blir til

  NATO ble opprinnelig startet i frykt for kommunistisk ekspansjon, men har etter den kalde krigens slutt reformert seg for å takle det nye trusselbildet.
 • Warszawapakten innledes

  Sovjetunionen innledet Warszawapakten som et svar på dannelsen av Den nordatlantiske traktat-organisasjon (NATO), som igjen ble dannet som reaksjon på det som oppfattes trussel mot europeiske og nord-atlantiske land av Sovjetunionen. Warszawapakten ble gjort tilgjengelig på polsk, tsjekkisk, tysk, ungarsk, rumensk og russisk.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Kort fortalt dreide Vietnamkrigen seg om hvem som skulle ha kontroll over Sør-Vietnam etter at Vietnam ble delt i to i 1954. Nord-Vietnam fremstilte konflikten som en frigjøringskrig der nordvietnamesiske kommunister skulle frigjøre innbyggerne i Sør. Sørvietnameserne mente derimot at de forsvarte seg mot invasjon fra Nord. Nord- og Sør-Vietnam inviterte stormaktene inn i striden, og krigens utfall var resultatet av deres engasjement.
 • Period: to

  Space race, romkappløpet Del 1

  Kort fortalt dreide Vietnamkrigen seg om hvem som skulle ha kontroll over Sør-Vietnam etter at Vietnam ble delt i to i 1954. Nord-Vietnam fremstilte konflikten som en frigjøringskrig der nordvietnamesiske kommunister skulle frigjøre innbyggerne i Sør. Sørvietnameserne mente derimot at de forsvarte seg mot invasjon fra Nord. Nord- og Sør-Vietnam inviterte stormaktene inn i striden, og krigens utfall var resultatet av deres engasjement.
 • Period: to

  Space race, romkappløpet Del 2

  I 1961 ble russeren Jurij Gagarin sendt opp til verdensrommet, som det første mennesket i verden. Deretter ble kvinnen Valentina Tereshkova med fartøyet Vostok 6 skutt opp til verdensrommet.
  NASA utviklet Apollo 7, som ble sendt opp til verdensrommet i september 1968. Og ca en måned senere ble Apollo 8 sendt opp. USA sendte sener også opp mennesker i rommet. Kappløpet stod nesten likt. U.S.A skulle nå mennesker på månen (Neil Armstrong, Buzz Aldrin,) de landet feilfritt på månen
 • Berlinmuren

  Berlinmuren reises midt i Berlin for å skille mellom Øst- og Vest-Tyskland.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen var konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962 på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba. Krisen brakte de to supermaktene til randen av atomkrig.
  En av hendelsene under den kalde krigen der det var størst fare for militær konfrontasjon, slik at den kalde krigen kunne blitt til en «varm» krig.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmuren falt 9. November i 1989. I juli 1990 ble Øst-Tyskland enig om å slå sammen de to tyske statene. Og i oktober fantes ikke DDR lenger. Hele Øst-Tyskland ble innlemmet i Den Tyske Forbundsrepublikken Tyskland. Tyskland ble gjenforent som et demokratisk land. Etter 45 år kunne endelig venner og familie gjenforenes.
 • Gorbatsjov blir sovjets statlige leder

  Mikhail Gorbatsjov er en russisk, tidligere sovjetisk, politiker og Sovjetunionens første og eneste president fra 1990 til 1991.
  Gorbatsjov innledet en politisk og økonomisk
  liberaliseringsprosess uten sidestykke i sovjetisk historie, en prosess som til slutt skulle ende med Sovjetunionens oppløsning. to nøkkelbegrep stod sentralt i reformpolitikken: perestrojka, økonomisk omstrukturering med større vekt på markedsmekanismer; glasnost, økt ytringsfrihet
 • Sovjetunionens fall

  Sovjetunionen løsnet sin kontroll over landene i Øst-Europa, noe som førte til at de kommunistiske regimene i området kollapset i 1991