den kalde krigen

 • Tyskland delt i fire

  Tyskland delt i fire
  Etter at de allierte hadde nedkjempet Nazi-Tyskland under andre verdenskrig ble landet delt inn i fire okkupasjonssoner. Storbritannia, USA, Frankrike og Sovjetunionen hadde kontroll over hver sin okkupasjonssone.
 • Berlinblikaden

  Berlinblokaden (på tysk kalt Berlin-Blockade eller Erste Berlin-Krise) refererer til da Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin mellom 24. juni 1948 og 12. mai 1949, i et forsøk på å presse vestmaktene til å avskaffe den tyske mark i Vest-Berlin. Det var en av de største krisene under den kalde krigen, og kom til å sette sterkt preg på vestlig sikkerhetspolitikk i tiårene som fulgte.
 • Korea krigen

  Korea krigen
  Koreakrigen var en krig mellom Nord-Korea og Sør-Korea. Krigen begynte 25. juni 1950 da Nord-Korea invaderte Sør-Korea og endte uoffisielt 27. juli 1953 i en våpenhvile.
 • Sputnikksjokket

  Sputnikksjokket
  Sputnik 1 var den første kunstige jordssatellitten. Sovjetunionen lanserte den i en elliptisk lav bane rundt jorden 4. oktober 1957. Den kretset i tre uker før batteriene døde og kretset deretter stille i to måneder før den falt tilbake i atmosfæren.
 • U2 aferen

  U2 aferen
  U2 aften var et spion fly fra USA som USA hadde i Bodø i Norge for å spionere på sovietunionen fordi Norge grenset til sovietunionen. Norge ville også bedre forholde til USA som var en ledene verdensmakt. Flyet til USA flyde fra Pakistan til Bodø, men da hadde sovietunionen sett flyet og skutt det ned. Da ble Norge redd for at det skulle bli atomangrep på Bodø
 • Berlinermuren blir bygget

  Berlinermuren blir bygget
  Berlinmuren, mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. august 1961 tvers gjennom Berlin mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Muren var 45,1 kilometer lang. Hovedhensikten med å bygge muren var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR i å krysse grensen.
  Muren ble voktet av soldater fra DDRs hær. Soldatene hadde ordre om å skyte mot personer som forsøkte å komme seg ulovlig inn i Vest-Berlin. Muren ble et symbol på den kalde krigens deling av Europa.
 • Kubakrisen

  Kubakrisen
  Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Konflikten begynte med at USA hadde utplassert sine mellomdistansemissiler i Tyrkia og Italia, som pekte mot Sovjetunionen. Sovjetunionen oppdaget dette og svarte med å utplassere missiler med atomladninger på Cuba. Den mest anspente perioden begynte den 16. oktober 1962, da president John F. Kennedy fikk se fotografiske bevis på sovjetiske installasjoner for avfyring av atomvåpen.
 • Kuba krisen del 2

  Kuba krisen del 2
  Krisen varte i tretten dager til den 28. oktober 1962, da den sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov beordret demontering av installasjonene mot at USA forpliktet seg til å ikke angripe Cuba og demontere og fjerne sine mellomdistansemissiler fra Tyrkia og Italia. Denne krisen oppfattes som den perioden hvor den kalde krigen var nærmest å utvikle seg til en atomkrig.
 • Vietnam krigen

  Vietnam krigen
  Vietnamkrigen, også kjent som den andre Indokina-krigen, og i Vietnam som motstandskrig mot Amerika eller rett og slett den amerikanske krigen, var en konflikt i Vietnam, Laos og Kambodsja fra 1. november 1955 til Saigons fall 30. april 1975 .
 • Gorbatsjau blir leder i sovietuninonen

 • Berlinermuren rives

  Berlinermuren rives
  Berlinmuren var et symbol på delingen av Tyskland. I november 1989 ble muren åpnet, og i løpet av 1990 var mesteparten av muren revet.
 • Sovietunionen blir oppløst