Den kalde krigen

 • Andre verdenskrig slutt

  Andre verdenskrig slutt
  Krigen i Europa endte med sovjetiske troppers erobring av Berlin, etterfulgt av Tysklands betingelsesløse overgivelse 8. mai 1945.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Trumandoktrinen er betegnelsen på en tale president Harry S. Truman holdt i den amerikanske Kongressen. I den proklamerte han at USA måtte se det som sin oppgave å støtte frie folk og nasjoner mot undergraving innenfra og militære trusler utenfra.
 • Period: to

  Mashallplanen

  Marshallplanen er betegnelsen på Det europeiske gjenreisningsprogrammet (The European Recovery Program) etter andre verdenskrig. Det storstilte amerikanske hjelpeprogrammet skyldtes Europas behov for penger for å kunne skaffe nødvendige varer til gjenreisningen etter krigens ødeleggelser. Bistanden bidro til å stabilisere så vel den økonomiske som den politiske situasjonen i Vest-Europa. Denne hendelsen representerte et viktig skritt i utviklingen av den kalde krigen.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Berlinblokaden var Stalins forsøk på å få vestmaktene til å gi opp kontrollen over Vest-Berlin ved å hindre tilførsel av varer til byen. Han måtte gi opp blokaden etter at vestmaktene klarte å fly inn nok forsyninger.
 • Period: to

  Kina og Mao Zedong

  Mao Zedong var en kinesisk statsmann og partileder for Kinas kommunistparti. Mao var med på å etablere Folkerepublikken Kina i 1949. Han var partiets formann og frem til 1959 og landets de facto leder frem til sin død i 1976. Hans politiske syn og praksis blir betegnet som maoisme.
 • Etablering av NATO

  Etablering av NATO
  Nato ble opprettet ved starten av den kalde krigen for å sørge for et felles forsvar mot det kommunistiske Sovjetunionen. Ved opprettelsen hadde Nato 12 medlemsland, og i dag er det 30 land som er med i avtalen. Norge var blant stifterne av Nato, og er fortsatt medlem.
  Kilde: https://snl.no/NATO
 • Period: to

  Koreakrigen

  Koreakrigen var en krig mellom Nord-Korea og Sør-Korea. Krigs-stedet var den koreanske halvøya, som etter andre verdenskrig var blitt delt i en sovjetisk og en amerikansk okkupasjonssone. Det nordkoreanske angrepet var akseptert av Kina og Sovjetunionen, mens Sør-Korea straks fikk støtte av USA og FN. Dermed ble krigen et oppgjør mellom øst og vest som varte i tre år og endte med en våpenhvile. Partene har imidlertid ennå ikke underskrevet en fredsavtale.
  Kilde: https://snl.no/Koreakrigen
 • Etablering av Warszawapakten

  Etablering av Warszawapakten
  Warszawapakten er en tidligere militær- og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa. Warszawapaktens grunnlag, en «traktat om vennskap, samarbeid og gjensidig bistand» ble undertegnet 14. mai 1955 i Warszawa av Albania (meldte seg ut i 1968) Warszawapakten ble oppløst 1 juli 1991.
 • Period: to

  Romkappløpet

  Romkappløpet var en rivalisering mellom USA og Sovjetunionen etter andre verdenskrig, der begge de to supermaktene forsøkte å være først ute med utforskning av verdensrommet. Sovjetunionen var først med å få en rakett ut i verdensrommet, men kampen om å lande først på månen vant USA den 20 juli 1969 med NASAs månelanding.
  Kilde: https://snl.no/romkappløpet
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var en stedfortrederkrig, men begynte som en borgerkrig mellom det kommunistiske regimet i Nord-Vietnam og den USA-støttede staten i Sør-Vietnam. I løpet av 1960-tallet involverte USA seg mer og mer i krigen på Sør-Vietnam sin side. Nord-Vietnam fikk støtte fra andre kommunistiske land som Sovjetunionen og Kina. Krigen ble etter hvert svært upopulær i USA, og landet trakk seg ut av konflikten i 1973. Over to millioner døde.
  Kilde: https://skolenmin.cdu.no/komponent/vietnamkrigen
 • Sputniksjokket

  Sputniksjokket
  I 1957 ble Vesten rammet av det såkalte «Sputniksjokket». Den 4. oktober dette året skjøt sovjet-russerne opp satellitten Sputnik 1. Det var den første kunstige satellitt som gikk i bane rundt jorda. Befolkningen var sjokkert over at Sovjetunionen hadde klart og sende en rakett til verdensrommet før USA
 • Berlinmuren - deling av Tyskland

  Berlinmuren - deling av Tyskland
  Berlinmuren var en mur som myndighetene i øst-Tyskland begynte å bygge 13 august 1961 tvers gjennom Berlin, mellom det daværende øst-Berlin og vest-Berlin. Muren var sirka 45,1km lang, 3,6 meter høy og 1,2 meter brei. Hovedgrunnen til å bygge muren var å hindre økning av antall flyktninger fra DDR (Deutsche Demokratische Republik) i å krysse grensen. Muren stod ferdig i 1980.
  Kilder: https://snl.no/Berlinmuren
 • Period: to

  Cubakrisen

  Cubakrisen var konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962 på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba. Krisen brakte de to supermaktene til randen av atomkrig
  Kilde: https://snl.no/Cubakrisen
 • Kupp i Chile

  Kupp i Chile
  Statskuppet i Chile 11. september 1973 var et militært statskupp utført av store deler av det chilenske militæret med mål om å avsette den demokratisk valgte presidenten Salvador Allende.
  Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Statskuppet_i_Chile_1973
 • Period: to

  Den afghansk-sovjetiske krig

  I 1978 tok kommunistene makten i Afghanistan. Sovjetunionen ble overrasket over det som skjedde, men støtter selvom. Det som den kommunistiske regjeringen innførte ble ikke godt tatt imot av folket. Dette førte til at Sovjetunionen invaderte landet i 1979 fordi de var redd for at USA skulle få makten. Europa og US likte ikke dette å sendte våpen til de som var imot invasjonen. Det er litt av det vi ser nå i invasjonen av Ukraina fra Russland sin side. Etter 10 år tok krigen slutt.
 • Period: to

  Mikhail Gorbatsjov

  Mikhail Gorbatsjov var en russisk, tidligere sovjetisk, politiker. Gorbatsjov var Sovjetunionens siste statsleder. Han var generalsekretær i det sovjetiske kommunistpartiet fra 1985 til 1990, og Sovjetunionens første og eneste president fra 1990 til 1991. Gorbatsjov innførte reformene glasnost og perestrojka, som bidro til Sovjetunionens oppløsning og avslutningen av den kalde krigen. For sitt reformarbeid ble Gorbatsjov tildelt Nobels fredspris i 1990.
  Kilde: https://snl.no/Mikhail_Gorbatsjov
 • INF-avtalen

  INF-avtalen
  INF-avtalen var en nedrustningsavtale mellom USA og Sovjetunionen, som forpliktet landene til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen, samt forbød partene å skaffe seg nye slike våpen. INF er en forkortelse for Intermediate-Range Nuclear Forces. Avtalen ble undertegnet 8. desember 1987 og trådte i kraft 1. juni 1988.
 • Berlinmurens fal

  Berlinmurens fal
  9 november 1989 bestemte myndighetene i øst-Tyskland å la muren falle. Folk skulle endelig få vandre fritt mellom øst- og vest-Berlin. Denne natten ble grenseovergangene åpnet. Flere nye grenseoverganger ble åpnet og i løpet av 1990 var omtrent hele muren revet.
  Kilde: https://snl.no/Berlinmuren og https://www.klartale.no/tema/2014/11/09/derfor-ble-berlinmuren-revet
 • Oppløsing av Sovjetunionen

  Oppløsing av Sovjetunionen
  1 desember 1991 sluttet den kalde krigen. 26 desember samme år signerte Mikhail Gorbatsjov avtalen som oppløste Sovjetunionen. Over denne natta ble Sovjetunionen delt opp i 15 nye land. Det ble aldri atomkrig mellom supermaktene, men på 1990 tallet skjedde det flere store endringer som fortsatt påvirker oss Idag. USA var den eneste supermakten som stod igjen etter den kaldere krigen.