Cold war

Den kalde krigen

By kl0009
 • USAs atombombing av Japan

  USA ville at Japan skulle overgi seg og brukte atombombe for å få slutt på krigen mot Japan.
 • Jernteppet (Iron Curtain) begrepet ble innført

  Jernteppet (Iron Curtain) begrepet ble innført
  Begrepet "Jernteppe" ble brukt for å dele de statene som tilhørte Sovjetunionen, og de som tilhørte resten av verden. (se bilde)
 • Marshallhjelpen lansert

  I en tale i 1947 antydet USAs utenriksminister George Marshall, at USA skulle hjelpe europeiske land økonomisk, for å sette opp en plan for økonomisk gjenreising av landet.
 • Trumandoktrinen lansert

  Trumandoktrinen lansert
  Harry S. Truman holdt en tale og etablerte et nytt prinsipp om hvilken rolle USA skulle spille i verden. USA begynte å sørge for at kommunismen ikke skulle spre seg i Europa og i enkelte land.
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Det var demokratiske valg i Tsjekkoslovakia der kommunistene fikk ca. 40% av stemmene. Der samarbeidet kommunistene med andre partier om en demokratisk regjering. Men i 1948 gjorde kommunistene statskupp og tok makten alene. Dette kuppet skremte folk i Vesten, og flere fryktet at flere land skulle bli kommunistiske.
 • NATOs opprettelse

  NATOs opprettelse
  NATO (North Atlantic Treaty Organisation) er en forsvarsorganisasjon hvor medlemslandene er forpliktet til å støtte hverandre i tilfelle krig.
 • Warsawapakten

  Warsawapakten
  Militær- og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen og kommunistiske land i Øst-Europa.
 • Period: to

  Vietnam krigen

  Konflikt mellom Sør-Vietnam og Nord- Vietnam. Det startet som et opprør i Sør-Vietnam, men utviklet seg til en borger krig mellom Nord og Sør -Vietnam.
 • Berlinmuren ble satt opp

  Berlinmuren ble satt opp
  En mur ble satt opp av de øst-tyske myndighetene som skilte mellom Vest-Berlin og Øst-Berlin. Muren ble et symbol på delingen av Europa under den kalde krigen. Den ble voktet av soldater fra DDRs hær og hadde piggtråder for å hindre passeringer. Soldatene hadde ordre om å skyte de som prøvde å komme seg inn i Vest-Berlin ulovlig.
 • Cuba-krisen

  Konfrontasjon mellom USA og Sovjetunionen på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militærets engasjement på Cuba. Denne krisen kunne gjort den kalde krigen "varm".
 • Period: to

  Gorbatsjov ble statsleder i Sovjetunionen

  Mikhail Gorbatsjov var tidligere en sovjetisk politiker og ble den siste statslederen av Sovjetunionen i perioden mellom 1985 og 1990. Gorbatsjov vant Nobels fredspris i 1990 for hans viktige rolle i omveltningene i østblokken.
 • Berlinmuren ble revet

  Berlinmuren ble revet
  Grenseovergangene ble åpnet i 1989, og i løpet av 1990 var mesteparten av muren fjernet. Noen deler ble bevart for museer.
 • Sovjetunionens oppløsning

  Land i Øst-Europa kvittet seg med kommunismen og det led til at også folk i Sovjetunionen begynte å demonstrere mot kommunismen. I flere av sovjetrepublikkene krevde folk nasjonalt selvstyre siden alt ble i stor grad styrt av Moskva. Gorbatsjov trakk seg som Sovjetunionens leder fordi han greide ikke å hindre utviklingen.