Cold war flags

Den Kalde Krigen

By FE0076
 • USAs atombombing av Japan

  USAs atombombing av Japan
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945. 120 000 mennesker mistet livet under disse bombene av direkte stråling eller brannskader.
 • Trumandoktrinen Lansert

  Trumandoktrinen Lansert
  Trumandokrinen, populær betegnelse på de retningslinjer for USAs utenrikspolitikk som president Harry Truman la fram. Truman så for seg USA i rollen som "verdens politiman", hensikten var å motvirke kommunistisk innflytelse.
 • Marshalhjelpen Lansert

  Marshalhjelpen Lansert
  Satt i gang av Amerikanske utenriksministeren, George Marshal. Et amerikansk hjelpeprogram som ble satt i europa etter andre verdenskrig.
 • Kommunistene tok makten i Tjekkoslovakia

  Kommunistene tok makten i Tjekkoslovakia
  Maktovertagelsen var en prosses som startet allerede i valget i 1946. Kommunistkuppet i 1948 ble fordømt i alle frie land. Kommunistpartiets statskupp førte til et diktatur som varte til 1989.
 • NATOs Oppretelse

  NATOs Oppretelse
  NATO ble oprettet i 1949 som i begynnelsen besto av 12 land, deriblant Norge. NATO ble opprettet som en forsvarsallianse som hadde som hovedmål å støtte hverandre under potensielle angrep fra andre land.
 • Warsawapakten opprettet

  Warsawapakten opprettet
  kom som en reaksjon av den amerikanskvennlige forvarsalliansen NATO. Warsawa pakten var Sovjetunionens fremstemulighet å beskytte seg selv med land rundt seg fra USA vennlige land.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Etter 10 år med krig vender USAs tropper hjem uten suksess. En halv million amerikanske soldater ble sendt uten noen overordnet strategi inn i den ukjente jungelen, for å jakte på de kommunistiske gerilja soldatene (Vietcong), som hadde gjort opprør mot styret i sør-vietnam.
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren satt opp
  Satt op av øst-tyske myndigheter. Det offisielle formålet var å beskytte innbygerne mot fascisme. Den virkelige årsaken var å forhindre at øst-tysklands inbyggere ikke rømte til vesten.
 • Cuba-krisen

  Cuba-krisen
  Sovjetunionen palserte atomvåpen på det nærmeste kommunistiske landet som var Cuba. Dette gjorde de som at de lett kunne angripe USA.
 • Period: to

  Jernteppet begrepet innført

  Under den kaldekrigen var jernteppet et begrep som refererte til deligen av europa i en vestlig demokratisk del, og en østlig, sovjetkontolert kommunistisk del.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  Muren falt 9. november 1989, under den demokartiske revolusjonen mot diktaturet i øst-tyskland. Det er få sor etter muren idag.
 • Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet
  Gorbatsjov var Sovietunionens siste statsleder. Han var Sovietunionens eneste president fra 1990 til 1991. Han innførte reformene glasnost og perestrojka som bidro til sovietunionen oppløsning og sluttet på den kalde krigen.
 • Glasnost og perestojka Lansert

  Glasnost og perestojka Lansert
  To reformer som ble lansert av MIkhail Gorbatsjev og som førte til sovjetunionens fall. Glasnost=Åpenhet og Perestrojka=omorganisering
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Styret i kreml går i oppløsning. Den kalde krigen går mot slutten og "østblokkenes regimer må lære å stå på egene ben", var budskapet til sovjetunionens nye leder, Mikhail Gorbatsjov.