Den kalde krigen

Den kalde krigen

 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Jaltakonferansen var et møte mellom Storbritannia statsminister Winston S. Churchill, USAs president Franklin D. Roosevelt og Sovjetunionen partisjef Josef Stalin i Jalta på Krim i Sovjetunionen, 4-11 februar 1945. Politiske vanskeligheter og muligheten for en nær forestående fred gjorde møtet mellom "De tre store" nødvendig. I møtet deltok også utenriksministrene, høyeste stabssjefer og andre rådgivere.
 • Den første atombomben

  Den første atombomben
  Den første kjernefysiske eksplosjonen ble prøvesprengt i New Mexico, USA, 16. juli 1945. De kjente atommaktene er (kronologisk i henhold til år før første prøvesprengning) USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan og Nord-Korea.
 • Delingen av Berlin

  Delingen av Berlin
  Vest-Berlins forfatning av 1. september 1950 bestemte at Berlin skulle være delstat og by i Forbundsrepublikken Tyskland, men denne bestemmelsen ble suspendert av okkupasjonsmaktene, slik at byens representanter i den vesttyske forbundsdagen ikke hadde stemmerett. Særskilt forvaltning for Øst-Berlin ble opprettet 30. november 1948, og fra 1949 var Øst-Berlin DDRs hovedstad. En oppstand i Øst-Berlin 17. juni 1953 mot regimet ble slått ned ved hjelp av sovjetisk våpenmakt.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Vietnamkrigen var en krig som foregikk i årene 1957–1975. Krigen begynte som et opprør i Sør-Vietnam, utviklet seg til en krig mellom Nord- og Sør-Vietnam og ble dernest en amerikansk intervensjonskrig. Grenseområdene i Laos og Kambodsja ble tidlig trukket inn.Fra første stund mottok den sør-vietnamesiske regjeringen støtte og rådgivning fra USA, og fra 1964 deltok USA aktivt i krigen på Sør-Vietnams side.
 • Mer om Vietnamkrigen

  Mer om Vietnamkrigen
  Nord-Vietnam mottok på sin side omfattende hjelp fra Kina og Sovjetunionen. Om lag to millioner vietnamesere, en halv million kambodsjanere og lao, og 58 220 amerikanere mistet livet. Vietnamkrigen preget nyhetsbildet i hele verden de årene den pågikk. Siden 1945 har ingen annen krig hatt så mange drepte.
 • Berlin muren

  Berlin muren
  Berlinmuren, mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. august 1961 tvers gjennom Berlin mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Muren var 45,1 kilometer lang. Hovedhensikten med å bygge muren var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR i å krysse grensen
  Muren ble voktet av soldater fra DDRs hær. Soldatene hadde ordre om å skyte mot personer som forsøkte å komme seg ulovlig inn i Vest-Berlin. Muren ble et symbol på den kalde krigens deling av Europa.
 • Ronald Wilson Reagan

  Ronald Wilson Reagan
  Ronald Wilson Reagan ble født 6. februar 1911 i Tampico i Illinois, død 5. juni 2004 i Los Angeles i California) var en amerikansk republikansk politiker. Han var USAs 40. president 1981–1989. Før det var han Californias 33. guvernør 1967–1975 og skuespiller i film, radio og fjernsyn.