Coldwar

Den Kalde Krigen

By isamid
 • Jalta- og Potsdamkonferanse

  Jalta- og Potsdamkonferanse
  Stalin, Churchill og Roosevelt møttes i Potsdam for diskutere delingen og sturingen av Tyskland.
 • Churchills tale

  Churchills tale
  Churchill talte om "jernteppet" over Europa.
 • Trumandoktrinen og Marshallhjelpen

  Trumandoktrinen og Marshallhjelpen
  Trumandoktrinen er de retningslinjene for USAs utenrikspolitikk som president Truman la fram. Han ville at USA skulle støtte land for forhindre spredningen av kommunismen. Marshallhjelpen er den økonomiske støtter USA gav for å hjelpe Europa etter 2. verdenskrig.
 • Berlinblokkaden og kommunistkuppet i Tsjekkoslovakia

  USSR blokkerte alle vestmaktenes veier inn til Vest-Berlin. Kommunistene gjennomførte statskupp i Tsjekkoslovakia.
 • Palestinakrigen

  Krig mellom Israel, palestinerne og de arabiske nabolandene. Øst-Europa sendte ned støtte i form av våpen.
 • Nato

  Nato
  Militæralliansen NATO ble dannet på grunn i av frykt kommunismens spredning
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  Krig mellom supermaktene USSR og Amerika i Korea. Etter 2. verdenskrig ble Nord-Korea kommunistisk.
 • Koreakrigen

  Krigens ende. Landet ble delt i to: Nord-Korea (kommunistisk) og Sør-Korea.
 • Warsawapakten

  Militærallianse under Den Kalde Krigen mellom USSR og tidligere land i Øst-Europa.
 • Oppstand i Ungarn

  Opprør mot matmangel i Ungarn
 • Sputnik

  Den første kunstige satellitten i bane rundt Jorden. Skutt opp av USSR
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Berlinmuren ble bygget gjennom Berlin for å skille Vest-Berlin og Øst-Berlin. Grunnen var for å stanse stømmen inn til Vest-Berlin.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cuba fikk våpen og penger som støtte fra USSR. Cuba gav da USSR lov til å bygge baser for atomraketter på Cuba. USSR valgte Cuba slik at de kunne nå strategiske mål i USA som f.eks. Washington D.C og New York. USA svarte med å sette i verk en blokade rundt Cuba. Hele verden holdt pusten mens de sovjetiske skipene møtte de Amerikanske krigsskipene.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Borgerkrig mellom Nord og Sør støttet av supermaktene USSR og USA(støtten=våpen & penger). Etter hvert ble amerikanske soldater med i krigen. USA var redd for at hele Vietnam skulle bli kommunistiske, for da kunne hele Sørøst-Asia også bli det (dominoeffekt). (Stedfortrederkrig)
 • 1. mann på månen

  1. mann på månen
  USA lykkes med å ha 1. mann på månen
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  President Richard Nixon trekker USA ut av krigen. USSR fikk kontroll over landet og ble en kommunistisk stat.
 • Innvadering av Afghanistan

  USSR innvaderer Afghanistan. USA svarte med å gi den afghanske geriljaen våpen og penger
 • Perestrojka og Glasnost

  Perestrojka: reformer i økonomien
  Glansost: åpenhet i politiske spørsmål
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Berlinmuren rives og Den Kalde Krigen er over. Øst-Berlin og Vest-Berlin ble til en forent by igjen.
  (USA “vant”, men USSR gjorde det mot dem selv, det var ikke et styre som kunne vare)
 • Tyskland

  Tyskland blir samlet til ett land
 • USSR

  USSR blir oppløst