Den kalde krig

By tr0355
 • 1949 BCE

  NATOs opprettelse

  NATOs opprettelse
  NATO er en forsvarsallianse mellom 29 land i Europa og Nord-Amerika. NATO ble opprinnelig startet i frykt for kommunistisk spredning. Etter den kalde krigen ble det en allianse hvor landene i gruppen støttet hverandre hvis et av landene ble angrepet.
 • USAs atombombing av Japan

  USAs atombombing av Japan
 • Jernteppet (iron curtain) ble innført

  Jernteppet (iron curtain) ble innført
  Under den kalde krigen var jernteppet et begrep som refererte til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjetkontrollert kommunistisk del.
 • Kommunistene tok makten i Tjekkoslovakia

  Kommunistene tok makten i Tjekkoslovakia
  Maktovertagelsen var en prosess som startet allerede i valget i 1946. Kommunistkuppet i 1948 ble fordømt i alle frie land. Kommunistpartiets statskupp førte til et diktatur som varte til 1989.
 • Trumandoktrinen lansert

  Trumandoktrinen lansert
  Trumandoktrinen var et politisk prinsipp som ble etablert etter president Harry S. Truman. Dette var et svar på stadig økt innflytelse på Sovjetunionen, senere også i Kina. Poenget med dette politiske prinsippet var at amerikansk utenrikspolitikk skulle ha oppdemming mot kommunismen.
 • Marshallplanen lanseres

  Marshallplanen lanseres
  Marshallplanen var et økonomisk hjelpeprogram overfor Europa etter den andre verdenskrig. Den ble lansert 8. April 1948 og USA gjorde dette bl.a fordi de ville unngå kommunistisk spredning i Europa. Sovjetunionen og noen land i Øst-Europa ville ikke ha hjelp fra USA som gjorde at vest og øst delen av Europa ble mer separert
 • Warszawapakten opprettet

  Warszawapakten opprettet
  Warszawapakten var en militær og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen og landene i Øst-Europa som fulgte kommunismen. Alliansens grunnlag var "traktat om vennskap, samarbeid og gjensidig bistand" ble undertegnet 14. Mai 1955. Man kan si at Warszawapakten var den kommunistiske NATO, fordi de var begge forsvarsallianser.
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren satt opp
  Det ble satt opp en 45,1 kilometer lang mur i Berlin i 1961. Den østlige og vestlige delen av Berlin var separert og de lagde muren slik at folk ikke kunne flykte fra den østlige siden. Det var en stor mur som gjorde at det var veldig vanskelig å flykte..
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Cubakrisen gjorde at det kunne blitt en "varm krig" mellom Sovjetunionen og USA med atombomber, som kunne ført til tredje verdenskrig. Krisen oppsto etter at Sovjetunionen utplasserte missiler med atomladninger i Cuba. Cuba var kommunistisk på denne tiden og USA likte ikke dette. Missilene var utplassert der for å kunne forsvare seg selv fra USA.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  Berlinmuren ble revet 9. November 1989. Mikhail Gorbatsjov var president i Sovjetunionen. I 1989 kom han med klare signaler. Han ville ha endringer og fant ut at det kanskje ikke var en så god ide å ha muren. Han sa at Sovjet ikke ville gjøre noe hvis folk i kommunistisk styre, styrtet lederne sine. Det gjaldt ledere som ikke var for endring. Dette var starten som ledet til at grensen ble åpnet i 1989.
 • Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet
  Gorbatsjov var Sovjetunionens siste statsleder. Han var Sovjetunionens eneste president fra 1990 til 1991. Han innførte reformene glasnost og perestrojka som bidro til Sovjetunionens oppløsning og slutten på den kalde krigen