Den franske revolution

  • Statsbankerot stod for døren

    En statbankerot stod for døren.Kong Ludvig d. 16 havde i flere år sat mange dygtige finans.ministre til at holde styre landet økonomi (men selvfølgelig med kongens tilladelse). Men lige lidt hjalp det. Til sidst var han tvunget til at indkalde til generaldforsamling for Frankrigs tre stænder.
  • Period: to

    Den franske revolution