Construcció de l'estat liberal espanyol

Timeline created by ecarbones
In History
 • La Renaixença

  Moviment cultural i fonamentalment literari, que impulsa la recuperació del català com a llengua de cultura al llarg del segle XIX.
 • Recuperació històrica

  És la recuperació dels fets i noms propis de la història de Catalunya és un dels elements més importants de la Renaixença durant el segle XIX.
 • Continuïtat de l´Antic Règim

  Carles IV, el rei d'Espanya declara la guerra a frança a causa de la oposició a les sebes idees. Hi ha el Tractat de Fonteinebleau.
 • Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812

  La manca de reis al territori espanyol durant la guerra es coberta per les juntes locals i provincials, sota la coordinació de la Junta Central Suprema.
  A Cadiz convocan les Corts, aquestes elaboran la constitució de 1812.
 • Trienni Liberal

  Els liberals restauren les reformes aprovades a les Corts de Cadis i formen la Milicia Nacional entre 1820 i 1823, la Milicia Nacional és un exercit que s´encarrega de la defensa liberal armada si arriba el cas.
 • Década Ominosa

  El rei Ferran VII crea un consell de ministres que substituis els seus consellers per intenta modernitzar el govern per trobar noves solucions i aixins sortir de la crisi económica.
 • Crisi del regnat

  Començen haver revoltes al camp i a la ciutat per la crisi económica i la fam que pateix el poble.
  També començen ha censura, reprimir, …
  Descrèdit de la monarquia pels rumors sobre la vida privada de la reina.
  Al 1866 signen el pacte d´Ostende on s'acorda l´expulsió dels Borbons i la democratització de la política espanyola.
 • Revolució de 1868

  Els generals Serrano i Prim encapçalen una revolta contra Isabel II a la vegada que es creen les Juntes Revolucionàries a provincies i ciutats.
  S'anomena Revolució de Setembre, i serà tan ràpida i efectiva que la reina abandona el país.
  A les Corts s'aprova una nova constitució (1869) monàrquica i democrática.
 • Nou sistema de govern

  Proclamen rei Alfons XII, fill d'Isabel II.
  Aquest vol una monarquia constitucional i anomena president del govern a Cánovas del Castillo.
 • Constitució de 1876

  Conté principis moderats i progressistes tot i ser fonamentalment conservador, així que podem dir que és un text amb caràcter integrador.
  El poder esterà repartit entre les Corts i el rei.
 • Period: to

  CATALANISME

  La Renaixença.
  Recuperació histórica.
 • Period: to

  GUERRA DEL FRANCÈS I LES CORTS DE CADIS

  Continuïtat de l'Antic Règim.
  La guerra del Francès.
 • Period: to

  ABSOLUTISME I REVOLUCIÓ LIBERAL

  Trienni Liberal.
  Década Ominosa.
 • Period: to

  ISABEL II

  Crisi del regnat.
  Revolució de 1868.
 • Period: to

  RESTAURACIÓ CANOVISTA

  Nou sistema de govern.
  Constitució de 1876.