Img 6429

geokronoloogiline skaala Nele R1

 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus on 4,6mld kuni 4mld. Periood oli vulkaaniliselt aktiivne, sagedase meteoriidisajud. Perioodi lõpuks kujunes algne maakoor, siis atmosfäär ja ookean. Sellest ajast on säilinud kivimeid vaid Gröönimaal, Kanadas ja Austraaliast.
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Kuu tekkis kui Maad tabas 4,5 miljardit aastat tagasi Marsi suurune planeet Theia. Kokkupõrke tulemusel paiskus sulamagmaks muutunud planeedist välja hulk hõõguvpunast kivimit, mis jäi selle orbiidile tiirlema ning tahenes lõpuks Kuuks. Sellel ajal oli Kuu Maale praegusest mitu korda lähemal, aga on aastatega loodusjõudude mõjul kaugust Maast suurendanud.
 • 4000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Arhaikum tekkis 4mld aastat tagasi.
  Tekkis maakoor, tardkivimid- graniit, basalt, geniss-moondekivim.
  Sealt on pärit vanimad stromatoliidid- mikroorganismide, tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
  Stormatoliitidest on säilinud bakterifossiile.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
  Elu tekkis vees
 • 2500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Kestis 2,5mld kuni 541mil aastat. Kujunesid esimesed mitmeliigilised eluvormid.
  Jätkus mandrite kujunemine ja liikumine, toimus suuri vulkaanilisi purskeid ja mäetõuse. Atmosfäärne ning ookeanide pinnakihis leiduv hapnikutase tõusis tänu fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusele. Proterosoikumis toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli ulatuslikult jääga kaetud. Aegkonna lõpus ilmus pehmekehaline elustik, mille hulka võis kuuluda ka tänapäevaste rühmade esindajaid.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
  Tekkisid esimesed mitmerakulised veeorganismid.
 • 1500 BCE

  Eukarüootide areng

  Eukarüootide areng
  Arenesid esimesed elusorganismid, kes olid võimelised kandma edasi geneetilist informatsiooni.
 • 542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Kambriumi aeg kestis 541 kuni 485 mil.
  Toimus "elu plahvatus," kus ilmusid merekeskkonda peamised organismide ehitustüübid- selgrootud (käsnad, ainuõõssed, käsi- ja lülijalgsed, limused), esimesed selgroogsed. Mineraalne toes kujunes nt tigudel, karpidel, trilobiitidel. Kambriumi ajal asus ekvaatori piirkonnas supermaailm Pannotsöötia, mis hiljem lagunes erinevateks kontinentideks. Kambriumi ajal oli veel mõningane geoloogiline aktiivsus, sealhulgas maavärinad ja vulkaanilised sündmused.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Franerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaeg

 • 530 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
 • 485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Ordoviitsiumi ajastu toimus umbes 485 kuni 443 miljonit aastat tagasi. Ordoviitsiumi ajal tekkisid mitmekesised merelised eluvormid nt esimesed kalad ja mitmed pehmete kehakatetega organismid.
  Ilmusid esimesed maismaataimed, kliima oli valdavalt soe. Ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise ja muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. Elualade vähenemine tõi omakorda kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • 483 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
  Ordoviitsiumi ajastul arenesid välja esimesed maismaataimed
 • 443 BCE

  Silur

  Silur
  Silur kestis 443-419milj a tagasi. Siluri ajastu on teadlastele oluline sellest ajastust leitud fossiilide tõttu, mis annavad teavet tolle aja elustiku ja keskkonna kohta. Siluri ajastu soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid algelised kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist ning olid väikesed ja lihtsa ehitusega ja kasvasid niisketel, sageli üleujutatavatel aladel. Maismaad hakkasid asustama ka loomad: tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devon

  Devon
  Devoni ajastu alguses oli maismaataimestik veel madal ja hõre, kuid ajastu lõpuks olid tekkinud juba esimesed metsad ning ilumusid ka esimesed kahepaiksed.
  Troopikameredes elasid käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid ning šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Paljud kalad nagu näiteks rüükalad ja vihtuimsed kasvasid väga suureks ning olid tolleaegsed tippkiskjad.
 • 390 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
 • 359 BCE

  Karbon

  Karbon
  Karbonis katsid maismaad võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Maismaal elas rohkesti lülijalgseid, osadel putukatel tekkis lennuvõime ning maismaale ilmusid ka esimesed roomajad.
 • 299 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, kus valitses karm kliima. Maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, kes olid sellisteks tingimusteks kohastunid. Taimestikus suurenes paljasseemnetaimede, meredes luukalade osakaal. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus pea 95% kõigist Maad asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triias

  Triias
  Triiase ajastu algul oli elustik liigivaene, sest permi väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused ning ajastu lõpul toimus järjekordne väljasuremine, mis andis dinosaurustele võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid esimesed imetajad ja suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaeg

 • 225 BCE

  Esimesed dinosaurused

  Esimesed dinosaurused
 • 201 BCE

  Juura

  Juura
  Juura ajastu meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga. Dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad vahetasid vähehaaval välja triiase ajastul levinud loomad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid - ihtüosaurusi ja plesiosaurusi.
 • 200 BCE

  Imetajate ilmumine

  Imetajate ilmumine
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, mis hakkasid domineerima kogu Maa maismaataimestikus. Ookeanid ja mered olid asustatud pleisosauruste ja ihtüosaurustega. Maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Ajastu lõpul toimunud massilise väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt. Peamiseks väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Paleogeenis algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajaid elas maismaal, kuid vaalade eellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Paleogeeni alguse kliima oli soe ja niiske, troopilised metsad kasvasid ka suurtel laiuskraadidel. Seejärel hakkas kliima järk-järgult jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised taimed. Kujunesid ulatuslikud rohumaad, mis asendasid seniseid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Mandrite geograafia, loomastik ning taimestik omandasid tänapäevase ilme. Laiemalt hakkasid levima maod, konnad ja laululinnud, samuti rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid varased hominiidid ehk inimese eellased. Neogeeni jooksul jahenes Maa kliima oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi. Poolustel kujunes jääkate.
 • 3 BCE

  Kvatenaar

  Kvatenaar
  Kvaternaari ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased- perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens`i tekkimiseni. Kvaternaari jooksul on välja surnud palju imetaja- ( mammut, karvane ninasarvik) ja linnuliike (dodo, moa). Mitmete loomade väljasuremist seostatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • 2 BCE

  Homo sapiens

  Homo sapiens