Ajatelg Rait, Christofer, Gregory

 • Eesti poliitikud

  Nikolai Karotamm
  Johannes Käbin
  Karl Vaino
  Nad kõik on olnud EKP esimene sekretär.
 • Majandus

  Majandus
  1940-1980 Sõja ajal oli kogu Nõukogude Liidu majandus allutatud rinde vajadustele. 1940. aastate teisel poolel jätkus rasketööstuse eelisarendamine, et kindlustada riigi sõjalist võimsust. Stalini surma järel muutis ministrite nõukogu esimees Malenkov senist majanduspolitikat. Ta püüdis arendada ka kergetoostust ja turgutas pöllumajandust, et elanikkonna majanduslikku olukorda parandada ja elatustaset tõsta.
 • Jossif Stalin

  Jossif Stalin
  Hakkas juhtima NSV liidu valitsust 1941-1953 kuni ta suri 5 märtsil.
 • NSVL majandusareng

  1945-1946 diskuteeriti majannduse arenguteede üle, kuid jätkati sõjatööstuse eelisarendamist.
  1946-1947 * ikaldus ja naljahada
  1949 • esimese tuumnaseadeldise edukas katsetamine
  1947 • kaardisüsteemi kaotamine
  •rahareform
  • kollektiviseerimise algus Balti liduvabarikides
  1953 • G. Malenkovi majandusreformi kava
  1954 • uudismaade ülesharimise kampaania
  1956 • maisikasvus kuulutatakse parteiliselt esmatähtsaks ülesandeks
  1957 * esimese Maa tehiskaaslase orblidile saatmine
 • NSVL majandusareng jätk

  • majanduse juhtimise reorganiseerimine: harukondlike ministeeriumide asemel hakati looma territoriaalseid rahvamajandusnöukogusid
  1959 • masina-traktorijaamade (MITJ) reorganiseerimine
  1961 • J. Gagarini kosmoselend
  1962 • toiduainete hindade „ajutine" töstmine
  • kasutusele vetakse Siberi nafta
  1964 • kolhoosnikele hakatakse maksma pensioni
  1965 • N. Kossogini majandusreformi algus
  • rahvamajandusnõukogude likvideerimine.
  1966 • kolhoosnikele hakatakse maksma garanteeritu töötasu
 • Toitumine

  Linna rahvalt võeti toit ära ja viidi Venemaale. Maa inimestel oli oma põllumaa kust nad said süüa ja toidu aineid.
 • II Maalimasõda

  II Maalimasõda
  Lõppes II Maailmasõda mille võitis NL.
 • Poed

  Poest said asju talongide eest. Pidid seisma kaua aega järjekordades, et saada süüa poest nt: vorstilatti, suhkrut, saia, leiba, sinki jne.
 • Majandus Jätk

  Malenkovi ümberkorraldused panid aluse järgmiste aastate majanduslikule arengule, kuid tema tagandamise jàrel (1955) hakati taas eelisarendama rasketööstust. Sellegipoolest arenes Nõukogude Liidu majandus 1950. aastate teisel poolel hoogsalt, kuni 1960. aastate algul taas pidurdus. 1960. aastate teisel poolel sumbusid ümberkorraldused käsumajanduse rüppe. Majandussüsteem püsis eelkõige soodsate välistingimuste toel.
 • Elu NL ajal

  Tehti ainult tööd terve päev, Kui tööd ei teinud ja süüa ei saanud siis käidid erinevatel raksutel. Tööd ei teinud siis tulid venelased ja panid sind tööle. Kui peres oli rohkem kui 1 laps siis said auto- ja korteriostuluba etepoole teistest peredest kellel ei olnud lapsi või oli 1 laps.
 • Sotsialismileeri kujunemine.

  Eesialgu nimetati Moskva kontrlli alla olevaid riike rahvademokraatiamaadeks, ning 1950. aaastatel võeti kasutusele nimetus sotsialismimaad. Koos NL moodustasid need riigid kokku sotsialismileeri.
 • Poliitika 1953- 1964 jätk.

  1. aata oktoobris organiseerisid Hruštšovi vastased vandenõu ja kõrvaldasid ta võimult.
 • Poliitika

  Poliitika
  1953-1964.a Georgi Malenkov ja Nikita Hruštšov korraldasid 1953. a juunis Beria vastase vandenõu, kuna tolle mõju oli hakanud kasvama. Beria arreteeri, tema kaele veeretatti kõik Stalini-aja kurideod ning ta hukkati koos kaaslastega 1953 aasta detsembris. Inimestele meeldis Hriuštšovi lihtsus, emotsionaalsus ja hea suhe rahvaga. 1953. aasta septembris sai Hruštšov partei juhiks ning tõrjuda valitsus juhti Malenkovi. Hruštšov pehmendas režimi vägivallapoliitikat ja kaotas ühiskonna piirangud.
 • Mässuline idablokk

  Imre Nagy Nagy mõisteti süüdi 1958. 1956. aastal
  Butapostis üliõpilaste moele avaldus kus nõuti demokraatiku rigi taastamist. Seepeale kasvas moeleavaldus relvastatud ülestõusuks ja laienes kiresti üle terve rigi. Novembri algul saatis Moskva Ungarisse
  VLO riikide väed mis alustasid ülestõusu verist mahasurumist.
  Berliini ülestõus 1953. aasta Ülestõus sai 16. juunil alguse Ida-Berliinis ehitustööliste streigist sovetiseerimise käigus sisse seatud tootmiskvootide vastu.
 • Eesti majandus

  Eest vabariigis oli majanduse aluseks talumajapidamisele tuginev põllumajandus ning kohalikke maavarasid ja tööjõudu arvestav tööstus. NL majandus poliitika iseloomustas tööstuse jõuline eelis arendamine (industrialiseerimine), põllumajanduse sundkollektiviseermine kolhoseerimine ning jäik riiklik plaanimajandus enemikelelualadel.
 • Majandus jätk

  Naftahindade tõus maailmaturul suurendas Nõukogude Liidu sissetulekuid ja võimaldas Läänest hankida hädavajalikku toodangut ja ka teravilja.
  Naftadollarid aitasid elanikkonda varustada elementaarsete toiduainetega ning võimaldasid edendada üksnes privilegeeritud majandusharu - sojatööstust. Tervikuna oli aga nõukogude majandusmudel end 1980. aastateks ammendanud.
 • sotsialistlik sõprusühendus

  Nii eristusid sotsialismileeri raames riigid (peale Hiina ja Jugoslaavia ka Albaania ja Põhja-Korea), mis jäid osaliselt Moskva mõjusfäärist välja. Neid riike aga, kes jäid NL kuulekaks, Hakkas Moskva 1960. aastal nimetama sotsialistlikuks sõprusühenduseks. Sinna kuulusid kokku 10 riiki: NL, Vietnam, Poola, Rumeenia, Saksa DV, Tšehoslovakkia, Ungari, Bulgaaria, Kuuba ja Mongoolia.
 • Kuuba kriis

  1962 oktoober sõlmiti vaherahu leping USA ja NL vahel.
 • NSVL majandusareng jätk

  1974 • Baikali-Amuuri magistraali ehitamise algus
  1979 • uus majandusreformi katse
  1983 • J. Andropovi nn laiamastaabiline majandus-eksperiment
  1985 • kurss sotsiaal-majandusliku arengu kiirendamiseks
  •alkoholivastane kampaania.
 • Afganistani sõda

  NL läks Afganistani okupeerima USA andis Afganistanile relvi. Muutus religiooni sõjaks mille peale astus Afganistan.
 • Strateegilise relvade leping

  Piirati relvi
 • Seisakuaja kujunemine

  Seisakuaja kujunemine
  Hruštšovi järglaseks parteijuhi kohal sai Leonid Brežnev. Uus juhtkond püüdis esialgu palju uuendusi ja ümberkorraldusi kuid see jäi saavutamata. Looputi Stalini kuritegude kritiseerimisest ning karmistati kontrolli ühiskonnas. Ühiskonnaelu kõigis valdkondades majanduses, poliitikas, vaimuelus-valitses seisak ehk stagnatsion. NL ei suutnud maailma tehnoloogilise arenguga kaasa minna, mis suurendas mahajäämust. Brežnev suri 1982. aastal. Brežnevi järglane oli Juri Andropov, kes suri 1984.a
 • Seisakuaja jätk

  Julgeolekuorganite (KGB) juhina pikkaaega töötanud Andropov mõistis siiski mingil määral nõugogude süsteemi ümberkorraldamise vajadust. Tema järglane oli Konstantin Tšernenko kes suri aasta pärast võimule saamist.
 • Moskva olümpia

  50 riiki olid nõus Moskvast eemale hoidma.