A evolución dos ordenadores

 • ENIAC

  ENIAC
  Primer ordenador digital. Pesaba toneladas e ocupaba moito espacio. Estaba contruído con 18.000 tubos de valeiro.
 • Period: to

  1º Xeración ordenadores

  1º Xeración ordenadores
 • EDVAC

  EDVAC
  Segundo ordenador programable. Tamén era un prototipo de laboratorio, pero xa incluía no seu deseño as ideas centrais que compoñen os ordenadores actuais.
 • Period: to

  2º Xeración de ordenadores

  2º Xeración de ordenadores
 • UNIVAC

  UNIVAC
  Primer ordenador comercial. Mauchly y Eckert fundaron a compañía Universal Computer (Univac), e e seu primer producto foi esta máquina.
 • IBM 701

  IBM 701
  O IBM 701 foi o primeiro dunha longa serie de ordenadores desta compañía. Para introducir os datos, estes equipos empregaron tarxetas perforadas, que foran inventadas nos anos da revolución industrial.
 • Zuse Z22

  Zuse Z22
  Primeiro ordenador de Konrad Zuse que sacou proveito dos tubos de baleiro. O procesador UNIVAC pesaba 30 toneladas e requiría todo o espazo dunha habitación de 20 por 40 pés.
 • Period: to

  3º Xeración de ordenadores

  3º Xeración de ordenadores
 • Primer xogo de ordenador

  Primer xogo de ordenador
  Invéntase o primer xogo de ordenador chamado: Spacewar!
 • 1º Satélite de comunicacións

  1º Satélite de comunicacións
  EEUU pon en órbita o primeiro satélite de comunicacións Syncom 2,e establece a 1ª comunicación telefónica vía satélite.
  A empresa Unimationa comercializa o 1º robot industrial.
 • Primeiros circuitos integrados

  Primeiros circuitos integrados
  Anunciouse o primeiro grupo de máquinas construídas con circuítos integrados, que recibiu o nome de "serie".
 • 1º Satélite en órbita xeoestacionaria

  1º Satélite en órbita xeoestacionaria
  Primeiro satélite que alcanza unha órbita xeoestacionaria a unha altura de 36.000 km.
 • Fibra óbtica

  Fibra óbtica
  Emprego da fibra óptica para transmitir conversacións telefónicas.
 • Rede Arpanet

  Rede Arpanet
  O ministerio de defensa de EEUU desenvolve a rede Arpanet e o protocolo de transmisión TCP/IP
 • Primer microprocesador

  Primer microprocesador
  Contiña 2.300 transistores nun microprocesador de 4 bits que só podía realizar 60.000 operacións por segundo.
 • Period: to

  4º Xeración de ordenadores

  4º Xeración de ordenadores
 • Televisións por cable

  Televisións por cable
  En EEUU instálanse conexións televisivas por cable: de fibra óptica.
 • Sistemas multiusuario

  Sistemas multiusuario
  IBM crea terminales dependentes dun ordenador central: varios
  usuarios á vez: sistemas multiusuario, o MVS.
 • Robots nas fábricas

  Robots nas fábricas
  Imponse o uso de robots industriais nas fábricas.
 • Sonoras digitales

  Sonoras digitales
  Sony e Philips: grabación e reprodución sonoras digitales.
 • FGCS

  FGCS
  Iníciase o proxecto da quinta xeración dos ordenadores feito por xapón. O obxectivo era o desarrollo de novos ordenadores con intelixencia artificial.
 • Period: to

  5º Xeración de ordenadores

  5º Xeración de ordenadores
 • Rede internet

  Rede internet
  Xorde a rede internet: primeiro en ambientes universitarios, despois en empresas ata xeneralizarse o seu uso.
 • TAT

  TAT
  Inaugúrase o máis moderno sistema de transmisión de información por cable de fibra óptica. É o TAT (Trans Atlantic Telephone), constitúe o primeiro paso para o establecemento dunha rede integral de comunicacións (datos, imaxes e sons). Une Nova Xersei con Gran Bretaña e Francia e ten unha lonxitude de 5870 km.
 • Hispasat

  Hispasat
  España dá luz verde ao programa Hispasat, que permite contar cun satélite de comunicación propia a partir do verán de 1992.
 • Computación cuántica

  Computación cuántica
  Poderíanse crear novos dispositivos capaces de superar as barreiras actuais en termos de almacenamento e procesamento de información, permitindo o fluxo de cantidades ilimitadas de datos a velocidades moi altas e o desenvolvemento a gran escala da chamada computación cuántica.
 • Novas redes de comunicación

  Novas redes de comunicación
  Investigan novas redes de comunicación RDSI, conexión por cable… etc.
 • Tecnoloxía inalámbrica

  Tecnoloxía inalámbrica
  Comenza a implantarse a tecnoloxía inalámbrica, pola empresa WECA.
 • WiMAX

  WiMAX
  Investigan sistemas inalámbricos de longo alcance: os WiMAX.