Evolucion das tecnoloxias da Informacion e a Comunicacion

 • Primeira xeracin

  Aparecen os primeiros ordenadores. Estaban creados a base de valvulas electronicas e tinhan tamanho e dimensions considerables. Estropeabanse con moita facilidade e consumian gran cantidade de enerxia.
 • Segunda xeracion

  Os novos ordenadores baseabanse no empleo de transmisores e presentaban vantaxes notables: tinhan dimensions mais reducidas, sofrian un numero menor de averias, consumian menos enerxia e os costes de produccion eran menores.
 • Kapany inventa a fibra optica

  Kapany, baseandose no experimento de Tyndall en 1870 con chorros de auga demostra que as fibras de vidrio son capaces de transmitir, sen distorsion, luz ou imaxenes polo seu interior.
 • Terceira xeracion

  Fabricanse os primeiros chips, circuitos integrados feitos con semiconductores; estos sustituen a os transistores e dan orixe a terceira xeracion de ordenadores.
 • Primer satelite comercial de comunicacions

  Ponse en orbita o primeir satelite comercial de comunicacion do mundo, que realiza a primeira transmision transmision de imaxes de television en directo entre Estados Unidos e e Europa; so era capaz de transmitir durante periodos de 30 a 45 min.
 • Unimation

  A empresa Unimation comercializa o primeiro robot industrial sencillo: Unimat. Se emplea para realizar trabajos pesados, sucios o peligrosos.
 • Orbita geostacionaria

  Lanzase o primeiro satelite artificial de comunicacions que alcanza unha orbita estacionaria a unha altura aproximada de 36000 km sobre a superficie terrestre. O seu periodo de movemento e igual o periodo de rotacion da terra, polo que non presenta movemento algun respecto a superficie terrestre.
 • Charles Kao

  Charles Kao emplea por primeira vez a fibra optica para a transmision de conversacions telefonicas.
 • Texas Instruments

  Inicia a fabricacion de dos micropocesadores e lanza a primeria calculadora de bolsillo, con un micropocesador que realiza operacions de calculo sinxelas. Os ordenadores que incorporan microchips denominanse da cuarta xeracion.
 • Sistemas multiusuario

  Implantanse os sistemas multiusuarios, que dividen a capacidade de calculo do sistema en breves intervalos de tempo, asignandoos a diferentes usuarios, a fin de que estos poidan levar a cabo as tareas que desexan.
 • Primeiras conexions para a transmision por cable

  Instalanse as primeiras conexions para a utilizacion de senhais televisivas por cable. Sustituen as antenas e utilizan sistemas conductores de fibra optica o que trae moitas ventaxas.
 • Robots industriais

  Imponse o uso de robots industriais nas grandes fabricas o que leva a complexidade dos productos fabricados.
 • Primeiro satelite de comunicacions

  Chamado o OTS, creado pola Axencia Europea do Espazo.
 • Discos compactos

  Lanzanse o mercado os primeiros tocadiscos dixitais cos seus correspondentes discos compactos fabricados por Sony e Philips.
 • O uso do PC

  O uso do PC xa esta xeralizado nas oficinas.
 • Cable Tat

  Inaugurase o mais moderno sistema de transmision de informacion por cable feito de finisimos fios de vidrio que guian a luz e que permiten de este modo comunicar a informacion case sen distorsions, e o cable Tat.
 • Hispasat

  O goberno espanhol da luz verde o programa Hispasat, que permite a Espanha contar con un satelite de comunicacion propia a partir do veran de 1992.
 • Rede de internet

  A rede de internet comeza a utilizarse no mundo empresarial e, pouco a pouco, extendese no ambito particular.
 • Tecnoloxia xDSL

  Implantase a tecnoloxia xDSL na conexion a internet; esta tecnoloxia permite utilizar o par de cobre dunha linha telefonica analoxica en lineas de alta velocidade.
 • Tecnoloxia inalambrica

  Implantase a tecnoloxia inalambrica o que ten o seu inicio na utilizacion de dispositivos inalambricos e acaba na conexion en cables entre varios ordenadores.
 • Sistemas WiMAX

  Empezase a experimentar cos novos sistemas inalambricos de largo alcanze os sistemas WiMAX