1 foto

1WW

 • Period: to

  LA GUERRA DE TRINXERES

 • Period: to

  LA GUERRA DE MOVIMENTS

 • Entrada a França

 • Invasió de Bèlgica

 • Pla Schlieffen

 • BATALLA DE TANNEMBERG

 • Batalla del Marne

 • Inici de la guerra de trinxeres

 • Victòria de Sèrbia sobre Àustria-Hongria

 • Period: to

  LA CRISI DEL 1917

 • Estats Units entra a la guerra

 • Period: to

  OFENSIVA DEL 1918 I FINAL DE LA GUERRA

 • Retirada de Rúsia

 • el Tractat de Brest-Litovsk

 • Final de la guerra