1800-tallet

By minner1
 • Slaget på reden

  Slaget på reden
  Stort søslag udkæmpet mellem den Engelske flåde og den Dansk/Norske flåde. Konsekvensen af en lang række mislykkede diplomatiske bestræbelser. Danmark og Norge gik til sidst med til en våbenhvile, derved vandt England.
 • Københavns bombardement

  Københavns bombardement
  Danmark havde,igennem krigene mellem europæiske magter, opnået stor handelsmæssig gevinst. Derfor blev Danmark trukket ind i Napoleonskrigene, som endte med et stor bombardement i København, ført af den Engelske flåde. Disse erobrede også den Danske flåde. Bombardementet af København varede fra den 2-5. September.
 • Statsbankerotten

  Statsbankerotten
  Danmark blev ramt af en dyb økonomisk krise, på baggrund af Napoleonskrigene. Denne krise varede indtil 1830.
 • Wiener kongressen

  Wiener kongressen
  Napoleonskrigene blev afsluttet for Danmark, på baggrund af Wiener kongressen. Dette skete ved at Danmark overgav Norge til en af vinderne, nemlig Sverige.
 • Stænderforsamlingerne

  Befolkningen var utilfreds med enevælden. Derfor oprettede godsejere og bønder, stænderforsamlinger. Disse forsmalingere kunne diskutere emner og rådgive, men de kunne ikke træffe bindene beslutninger. Dette var første skridt mod et nyt Danmark.
 • Afskaffelsen af enevælden

  Skete ved en fredelig revolution efter Christian 8. død. Hans søn og efterfølger, Frederik 7. opgav enevælden til fordel for en ny regering.
 • Grundloven

  Grundloven
  Danmarks grundlov trådte i kraft.