Verdenshistorie

 • Period: to

  Trippelalliansen

  Østerrike-Ungarn- Italia og Tyskland lovte å komme hverandre til unnsetning hvis et medlem kom i krig med to eller flere makter
 • Krigene på Balkan

 • Første verdenskrig bryter ut

 • Attentatet i Sarajevo

  Tronarvingen Franz Ferdinand til Østerrike-Ungarn ble drept - en avgjørende hendelse i det som endte i krigsutbruddet
 • USA erklærte krig mot Tyskland

 • Første verdenskrig avsluttes

  Det ble undertegnet en våpenstillstandsavtale mellom de to alliansene
 • Versaillestraktaten

  Fredsavtale mellom de allierte og Tyskland. Ansvaret for utbruddet av krigen ble lagt på Tyskland
 • Weimar-republikken

 • NEP ble innført

  Den nye økonomiske politikken ble innført under Lenin
 • Russland ble til Sovjetunionen

 • Mussolini ble statsminister

 • Hitler forsøkte å kuppe makten i Bayern

 • Period: to

  Første femårsplanen

  Stalin mobiliserte alle krefter for å skape en plan som skulle sørge for raskest mulig industrialiseringen innenfor tungindustri ved å ta i bruk landets råvareressurser.
 • Den store depresjonen

  Knyttet til sammenbruddet på børsen i New York - i bunnen for krisen lå store endringer i jordbruket.
 • Roosevelt ble president

 • Hitler ble rikskansler

 • Lover der jøder og venstreradikale ble utelukket fra statstjenester

 • Period: to

  Moskvaprosessene

  En fellesbetegnelse på tre rettssaker som ble ført i Sovjetunionen mot politiske motstandere av Stalin under den store terroren.
 • Japan invaderte Kina

  Sett i globalt perspektiv kan det hevdes at det var Japan som startet andre verdenskrig med sin massive invasjon.
 • Krystallnatten

  November ble synagoger brent og jødiske forretninger og bolighus ødelagt over hele Tyskland
 • Tyskland invaderer Polen

 • Italia blir med i krigen

  Mussolini brakte Italia inn på Tyskland sin side.
 • Atlanterhavscharteret

  Møte mellom Churchill og Roosevelt. Charteret slo fast at alle folk som ar blitt fratatt sitt selvstyre og sin frihet skulle få den opprettet.
 • Period: to

  Kampene om Stalingrad

  Et av krigens avgjørende vendepunkter. Tysk nederlag pekte i retning av at det nå var et tidsspørsmål når de allierte ville vinne krigen.
 • USA bombet Hiroshima

 • Den internasjonale domstolen i Haag ble opprettet

  Skulle avsi dom i konflikter mellom stater.
 • FN ble opprettet

 • Period: to

  Den kalde krigen

 • Sovjet stengte forsyningslinjer til Vest-Berlin

 • Marshallhjelpen

 • Forsvarsallianse

  Storbriannia, Frankrike og Beneluxlandene
 • NATO blir opprettet

 • Koreakrigen

  Styrker fra nord angrep sør.
 • Berlinmuren ble bygget

 • Cubakrisen

  USA vs Sovjet.
 • Period: to

  Kulturrevolusjonen i Kina

 • Vietnamkrigen endte

 • Hizbollah oppstår

  Målsetting å drive ut den israelske okkupasjonamakten i Sør-Libanon
 • Berlinmuren ble revet

 • Saddam Hussein invaderte Kuwait

 • Sovjetunionen går i oppløsning

  Under Gorbatsjov sitt styre ble Sovjet oppløst.
 • EU ble opprettet

 • Terrorangrep i USA