Jagers 01

Tijdbalk Geschiedenis

 • 15,000 BCE

  Grot van Lascaux

  Grot van Lascaux
  In 1940 ontdekten 4 mannen een grot. Het waren Laval, Marcel, Jacques en Breuil. Ze ontdekten hierdoor dat er 17.000 jaar geleden mensen leefden die heetten cro-magnonmensen. Zij maakten de grotschilderingen. We zijn ook hierdoor erachter gekomen dat er bizon lijkende dieren vroeger leefden.
 • 11,500 BCE

  Einde van de ijstijd

  Einde van de ijstijd
  Rond het jaar 111.500 v.C begon de ijstijd. Over Noord-Europa lag toen grote ijskap. De Noordzee was toen droog gevallen doordat er heel veel ijs op kwam. Nederland was toen een poolwoestijn. Soms werd het iets warmer. Dan kwamen mammoeten en wolharige neushoorns. Na 100.000 jaar rond het jaar 11.500 v.C was de ijstijd voorbij. Het kwam doordat de temperatuur steeg.
 • 11,500 BCE

  Nederland na de ijstijd

  Nederland na de ijstijd
  Doordat de temperatuur steeg ontstonden er toendralandschappen van mos, gras en lage struiken. Daardoor kwamen er weer rendieren. Maar de temperatuur bleef stijgen en dus gingen de toendra's weg. Rond het jaar 6000 v.C ontstonden er dichte bossen in het zuiden en oosten van Nederland. En doordat het ijs smolt was de Noordzee weer gevuld. In het noorden waren er moerassen ontstaan.
 • 11,500 BCE

  Jager-verzamelaars

  Jager-verzamelaars
  Na de ijstijd waren er weer mensen terug gekomen. Het waren jager-verzamelaars. Ze trokken steeds rond en bleven nooit op een plek, ook wel nomaden genoemd. Hun middel van bestaan waren vissen, jagen en voedsel verzamelen. In de lente gingen ze vissen. In de zomer gingen ze naar de kust om schelpen te verzamelen. In de herfst gingen de vrouwen nootjes, vruchten en knollen verzamelen. In de winter gingen de mannen jagen. Het hele jaar gingen de mannen jagen op groot wild.
 • 10,000 BCE

  Landbouw werd ontdekt

  Landbouw werd ontdekt
  Rond het jaar 10.000 v.C werd er in het Midden-Oosten landbouw uitgevonden. Ze verzamelden daar eerst graankorrels in het wild, maar later ontdekten ze dat ze het zelf konden laten groeien door de korrels weer in de grond te stoppen. Hiermee begon rond het jaar 10.000 v.C de akkerbouw. Het wordt een revolutie genoemd omdat het zo'n groot invloed had, dat we zelfs in deze tijd het nog gebruiken.
 • 10,000 BCE

  Vruchtbare halvemaan

  Vruchtbare halvemaan
  De akkerbouw ontstond rond het jaar 10.000 v.C voor het eerst in het Midden-Oosten, in een gebied dat de vruchtbare halvemaan wordt genoemd. Jager-verzamelaars verzamelden daar tarwe en gerst, maar hadden ontdekt dat ze het zelf ook konden kweken. Rond 8500 v.C maakten ze daar akkerbouwgewassen van. Dit heet domesticatie. In de loop van jaren domesticeren ze allerlei gewassen.
 • 6000 BCE

  Dieren gedomesticeerd

  Dieren gedomesticeerd
  Vanaf het jaar 6000 v.C werden er voor het eerst dieren gedomesticeerd in het Midden-Oosten. Het was de rund. Later werd er in Egypte een ezel gedomesticeerd. Daarna weer het paard in Oekraïne. Daarna het waterbuffel in Zuidoost-Azië en de dromedaris en de kameel in het Midden-Oosten. In Amerika gingen mensen cavia's, lama's en kalkoenen houden.
 • 5500 BCE

  Leven bij de Nijl

  Leven bij de Nijl
  De Nijl wordt een geschenk genoemd doordat het uitgedroogde land weer vruchtbaar werd dankzij de Nijl. Veel mensen gingen wonen langs de kant van de Nijl. De Nijl stroomt vanaf het zuiden die weer uitstroomt in de Middellandse Zee. In het noorden van de Nijl is er een moerasland die een driehoek vormt. Vanaf het jaar 5500 v.C werd er in de Nijlvallei een landbouwsamenleving ontstaan.
 • 5000 BCE

  Landbouw in Nederland

  Landbouw in Nederland
  Rond het jaar 5000 v.C werd de landbouw uitgevonden in Nederland, Zuid-Limburg. Hierdoor zijn er heel veel dingen veranderd. Zoals de economie. Ze gingen zelf eten verbouwen. Ze gingen dieren houden. En er werden nieuwe hulpmiddelen hiervoor gebruikt.
 • 5000 BCE

  Boeren in Nederland

  Boeren in Nederland
  Rond het jaar 5000 v.C stichtten de eerste boeren dorpen in Zuid-Limburg. De landbouw verspreidde zich langzaam. 2000 jaar later was er in heel Nederland een landbouwsamenleving ontstaan. De eerste boeren in Noord-Nederland hadden duidelijke sporen achter gelaten. Ze hebben hunebedden gemaakt. Dat zijn eigenlijk graven voor overleden mensen. Ze legden er ook eten en geschenken bij voor in het hiernamaals.
 • 5000 BCE

  Grotschilderingen in Zuid-Algerije

  Grotschilderingen in Zuid-Algerije
  Na de landbouwrevolutie werden grotschilderingen gemaakt in Zuid-Algerije. Op de grotschilderingen zie je hoe mensen vroeger leefden en hoe ze omgingen met de landbouw en veeteelt. Je ziet ook op de tekeningen hoe de jagers-verzamelaars gingen jagen en verzamelen. Ze hebben wel 15000 van dat soort tekeningen gemaakt!
 • 3500 BCE

  Egypte: staten

  Egypte: staten
  De akkers werden soms overstroomd dus moesten ze dammen en kanalen maken. Soms nam iemand daarvan de leiding en diegene ging dan de taken verdelen. Dit soort leiders zorgden ervoor dat ze zelf het meest profiteerden van de landbouwoverschotten. Hierdoor werden ze rijk. Ze konden dus ambtenaren, priesters en soldaten mee betalen zodat ze hem hielpen met het overheersen van de bevolking. Zo ontstonden er staten. Uiteindelijk waren er 2 koninkrijken over: Beneden-Egypte en Boven-Egypte.
 • 3000 BCE

  Egypte wordt één staat

  Egypte wordt één staat
  Rond het jaar 3000 v.C veroverde koning Narmer, de koning van Boven-Egypte, Beneden-Egypte. Hierdoor werd Egypte één land. Hierdoor werd Egypte de eerste grote staat van de wereld. De koning van Egypte werd toen farao genoemd. Dat was in het Egyptisch 'groot huis', omdat het huis van de farao groot was. Dus de eerste farao was Narmer. Hij liet een nieuw hoofdstad bouwen Memphis.
 • 3000 BCE

  Sociale verschillen Egypte

  Sociale verschillen Egypte
  Op tekeningen van het Oude Egypte zie je de een groter getekend dan de andere. Zo hielden de tekenaars rekening met wie belangrijker is dan de andere. Veel Egyptenaren wisten dat. Dus een ambtenaar werd groter geschilderd dan een boer. Je kunt je dat voorstellen als een piramide met verschillende verdiepingen. De hoogste is de farao dan de edelen, priesters en de hoge ambtenaren. Dan kwamen de lage ambtenaren,handelaars en ambachtslieden. Dan de boeren en ambachtslieden. En dan de slaven.
 • 3000 BCE

  Narmer

  Narmer
  De eerste farao was Narmer. Hij was heerser van Boven-Egypte. Hij heeft Beneden-Egypte veroverd en hij heeft van de twee staten er weer een gemaakt: Egypte. Het is daarmee ook de eerste grote staat van de wereld. Hij heeft ook een hoofdstad gemaakt op de grens van Beneden-Egypte en Boven-Egypte: Memphis. Narmer heeft ook een dijk laten bouwen om de hoofdstad te beschermen tegen overstromingen van de Nijl. Later werd de hoofdstad Thebe die nu Luxor wordt genoemd.
 • 2500 BCE

  Piramides

  Piramides
  De eerste piramides werden rond het jaar 2500 v.C gebouwd. Een van de bekendste piramide is de piramide van Cheops. Het is een van de zeven wereldwonderen. Een piramide werd gebouw door honderden mannen die allemaal een houten slee hadden. Daar deden ze grote stenen blokken op. Ze gingen een helling op een gingen de stenen blokken weer neerleggen. Dat deden ze de hele tijd. En zo gingen ze een piramide maken. De piramide van Cheops is niet de eerste piramide. De eerste werd in 2650 v.C gebouwd.
 • 1600 BCE

  Mozes werd geboren

  Mozes werd geboren
  Op een dag kregen twee joodse vrouwen en afschuwelijke opdracht van de farao: als er bij een bevalling een jongetje werd geboren dan moesten ze hem doden. Toen de vrouwen het hadden geweigerd, kregen alle Egyptenaren het bevel om alle pasgeboren baby's in de Nijl te gooien. Een van de joodse vrouwen legde haar eigen zoontje in een rieten mand en liet hem varen in de Nijl. Een dochter van de farao nam dat kindje mee en nam hem als eigen zoon in huis. Ze noemde hem Mozes
 • 1500 BCE

  Toetanchamon

  Toetanchamon
  Rond het jaar 1500 v.C kwam een jonge farao aan de macht. Hij heet Toetanchamon. Hij begon met het groot maken van Egypte. Met zijn leger veroverde hij delen van Syrië. Hij versloeg ook de Nubiërs. Na Toetmozes regeerden de farao's nog vier eeuwen zijn rijk. De veroveringen die ze maakten, leverden Egypte grote rijkdom op. Ze kregen meer land en meer goud.
 • 1500 BCE

  De wereld is bevolkt

  De wereld is bevolkt
  De wereld werd pas bevolkt rond 1500 v.C. De homo sapiens deden er dus 200.000 jaar over om de hele wereld te bevolken. Ik vind het wel langzaam gaan, omdat ze toen geen voertuigen hadden zoals de vliegtuig, boot, auto en de bus. Sommigen waren nomaden dus zo ging het bevolken van de wereld wat sneller.
 • 1500 BCE

  Toetmozes

  Toetmozes
  Toetmozes was de derde farao van Egypte. Hij groeide op als een gewone burger maar werd later een militair. Hij kreeg de troon door met Ahmose te trouwen. Ze kregen twee kinderen maar zij zijn eerder gestorven dan zijn vader. Hij was al een oude farao dus regeerde hij maar zes jaar, maar had veel oorlogen gewonnen. Hij is uiteindelijk gestorven rond 1493 v.C.