Jagers 01

Tijdbalk geschiedenis

By 426692
 • 15,000 BCE

  De ontdekking van Lascaux

  De ontdekking van Lascaux
  De 17-jarige Marcel Ravidat hoorde dat er naast een omgevallen boom een gat was dus hij ging kijken en ze hadden gelijk.4 dagen later gingen hij met 3 vrienden het gat onderzoeken .Na zo'n 20,30 meter ontdekte hij op een wand een vreemd wezen. Het had een lichaam van een mens het hoofd van een vogel en aan de handen maar vier vingers de schildering was wel 2 meter lang .Na de ontdekking haalde ze de archeoloog Henri Breuil erbij. Later werd het duidelijk dat het de schilderingen van Lascaux zijn
 • 11,500 BCE

  De ijstijd

  De ijstijd
  In 1894 vond de archeoloog Piette in een grot bij de Zuid-Franse plaats Brassempouy een heel bijzonder beeldje . het is een vrouwenfiguurtje even groot als de top van je duim . het beeldje is ongeveer 25000 jaar geleden gemaakt uit ivoren slagtand van een mammoet.
 • 11,000 BCE

  Mensen gaan dieren houden

  Mensen gaan dieren houden
  Het oudste huisdier is een hond. Al voor 11000 v.C. temden jagers-verzamelaars in Oost-Azië en in Amerika wolven en maakten daar van honden. Dit gebeurde omdat je honden goed kan gebruiken bij het jagen .Vanaf de landbouwrevolutie gingen mensen in het Midden-Oosten ook schapen, geiten en varkens in gevangenschap fokken.
 • 10,000 BCE

  Het ontstaan van de landbouw

  Het ontstaan van de landbouw
  De landbouw ontstond voor het eerst in Midden-Oosten.Jagers-verzamelaars verzamelden eerst graankorrels in het wild maar
  op een bepaald moment ontdekte ze dat ze het zelf konden laten groeien door een deel van de geplukte korrels in de grond te stopen.
 • 6000 BCE

  Nederland na de ijstijd

  Nederland na de ijstijd
  De stijging van de temperatuur zorgde ervoor dat de planten en de dierenwereld veranderde . In Nederland ontstond eerst een toendralandschap van mos, gras en lage struiken waarop rendierkudden rondtrokken.
 • 5000 BCE

  Boeren in Nederland

  Boeren in Nederland
  5000 v.C. stichtten de eerste boeren in Nederland hun dorpen op een vruchtbare grond in Zuid-Limburg. daarna verspreidde de landbouw zich heel langzaam .Pas 2000 jaar later was de landbouwsamenleving rond heel Nederland ontstaan.
 • 3500 BCE

  Een landbouwsamenleving in 3500 v.C.

  Een landbouwsamenleving in 3500 v.C.
  Vanaf 5000 v.C. ontstonden landbouwsamenlevingen in Frankrijk.
  waardoor boeren hun eigen voedsel konden produceren. In 3500 v.C. was er bij Périgueux een dorp ontstaan met huizen gemaakt van boomstamen ,riet en klei. In een gekapt stuk bos hadden ze een akker aangelegd
 • 3400 BCE

  Natuurgodsdiensten

  Natuurgodsdiensten
  Boeren zoals de hunebedbouwers vereerden veel goden. Ze geloofden dat achter ieder natuurverschijnsel een god zat. Daarom vereerde ze bv. de maan, de rivieren en de bliksem . zo'n geloof noemen een Natuurgodsdiensten.
 • 3300 BCE

  De wonder van de nijl

  De wonder van de nijl
  Elk jaar gebeurde iets wonderbaarlijks met de nijl. In de zomer steeg het water zo hoog dat de oevers overstroomden. het land langs de rivier stond dan een paar maanden onder water. Even later daalde het waterpeil weer en dan beef op het land een laag vruchtbare modder achter.
 • 3250 BCE

  Het ontstaan van staten

  Het ontstaan van staten
  De irrigatielandbouw vroeg veel organisatietalent van de Egyptenaren. De akkergrenzen moesten na iedere overstroming opnieuw vaststellen. De boeren moesten het irrigatiesysteem van vijvers, dammen en kanalen onderhouden
 • 3200 BCE

  Overeenkomsten en veschillen

  Overeenkomsten en veschillen
  Door het verspreiden over de hele wereld kwamen mensen verschillende dingen tegen, waardoor er veranderingen kwamen.
  in een warm gebied daar je bv. weinig kleren en is een lichaam met een donkere huid beter beschermt tegen zonneschijn.
 • 3150 BCE

  De ontdekking van de koningsgraf

  De ontdekking van de koningsgraf
  De Britse archeoloog Howard Carter was op 4 november bezig met opgravingen in het dal der koningen in Egypte. Tot dat een van zijn arbeiders kwam en zei ''ik heb het begin gevonden van de trap'' hij gaf de arbeiders de opdracht om de trap verder te onderzoeken en toen ze klaar waren kwam er een deur tevoorschijn hij had de tekens niet moeten lezen om te weten wat het betekent hij wist dat hij de graf had gevonden.
 • 3100 BCE

  Aanzien en macht

  Aanzien en macht
  Het verschil in aanzien tussen jager-verzamelaars was ook .dit is te zien aan de spullen die ze meekregen in hun graf. bij het dorp Swifterbant in Flevoland zijn sporen gevonden van mensen die daar omstreeks 4100 v.C. jaren achter elkaar , van lente tot de herfst woonden.
 • 3050 BCE

  Huizen voor de goden

  Huizen voor de goden
  bij de stad Luxor staat een van de best bewaarde tempels van het oude Egypte. Farao Amenhotep II ,die de opdracht gaf voor de bouw. Hij bouwde het voor z'n vader Amon-Ra als monument.
  De Egyptenaren bouwden twee soorten tempels. De ene voor de verering van de god en de andere voor de verering van de doden Farao
 • 3000 BCE

  Jager-verzamelaars

  Jager-verzamelaars
  Na de ijstijd konden er meer mensen in Nederland leven . Het waren jager-verzamelaars . Hun middel van bestaan was jagen en voedsel verzamelen bv. vissen. Ze bleven niet op één plek maar ze trokken rond net als nomaden.
 • 3000 BCE

  De goddelijke farao's

  De goddelijke farao's
  de Egyptenaren geloofden dat de schepping van de goden over hen reageerden. In een ver geleden had de god Osiris als een wijze farao over Egypte geheerst . Maar hij werd vermoord doordoor zijn jaloerse broer Seth. Seth verscheurde de lichaam van Osiris en verspreidde de delen over heel Egypte.
 • 3000 BCE

  De schrift van Egypte

  De schrift van Egypte
  In Egypte werd er rond 3000 v.C. is het hiërogliefenschrift uitgevonden .hiërogliefen is afgeleid van het Griekse woord voor '' heilige inkervingen'' omdat in het begin de teken in steen werden uitgesneden.
 • 2545 BCE

  Belangrijke piramides

  Belangrijke piramides
  In de oudheid werd een lijst opgesteld van de zeven wereldwonderen. het gaat om de zeven bouwwerken die toen het hoogst, het grootst, het mooist of het knapst waren. op die lijst stond ook de piramide van Cheops op de vlakte van Gizeh , vlak bij Cairo.
 • 2000 BCE

  De geboorte vam Mozes

  De geboorte vam Mozes
  De joodse vroedvrouwen Safra en Pua kregen op een dag een afschuwelijke opdracht van de Farao: Als bij een bevalling een jongetje werd geboren, moesten ze hem doden. Toen de vroedvrouwen dit weigerden, gaf de Farao aan de Egyptenaren bevel alle pasgeboren joodse jongens in de nijl te gooien.
 • 1800 BCE

  Abraham

  Abraham
  Abraham was een nomade waarvan zijn godsdienst bestaat uit 1 god in de plaats van meerdere goden, dat was uitzonderlijk in de tijd tussen 2000 en 1600 v.C. Abraham heeft een afspraak gemaakt met god om alleen in hem te geloven en dat gelde ook voor de nakomelingen, in ruil daarvoor kreeg hij de plaats kanaän als bezit. Zo is de jodendom begonnen.