Boekbespreking 2

 • Gebeurtenis 2 (deel 1)

  Het verhaal gaat 2 dagen terug, waarin we Victor beter leren kennen. Victor heeft epilepsie en moet elke dag in het oog gehouden worden door het personeel en door zijn ouders om een aanval te voorkomen. Zijn ouders willen hem naar een inrichting sturen maar zelf wil hij dat niet. Op kerstdag zitten ze altijd maar met 3 aan tafel omdat Victors broer ‘Nest’ aan het front zit.
 • Gebeurtenis 2 (deel 2)

  Victor vroeg aan zijn vader of hij Django had gezien, omdat hij hem nergens vond. Dus ging Victor het huis doorzoeken op zoek naar Django. Dan deed Victor iets wat hij al lang wou doen, weglopen van huis om Django te gaan zoeken. Django verwittigd hem altijd wanneer hij een aanval krijgt. Hij pakte uit zijn vaders bureau een zakmes mee en de brieven die Nest aan hem heeft geschreven.
 • Gebeurtenis 2 (deel 3)

  Victor is op zoek naar de brouwerij omdat hij denkt dat Django daar naartoe is gelopen. Een man stuurt hem dan naar de armenmarkt omdat je daar nog wel honden vindt. Eens hij daar aangekomen is ontmoet hij een marktkramer die hem mee trekt achter een groot zeil. Daar liet hij een paar honden zien maar zijn hond zat er niet tussen.
 • Gebeurtenis 2 (deel 4)

  De marktkramer zegt tegen Victor dat de honden worden opgekocht en vervolgens naar de hondenslachterij in Boom worden gebracht. Hij vroeg hoe hij daar kon geraken. Op weg naar Boom ontmoet hij Germaine. Germaine vroeg of hij de weg naar Boom wist en zei tegen hem: volg de linkeroever van de Dijle tot je bij het Zennegat komt. Daar luidt je de bel en roep je de veerman.
 • Gebeurtenis 2 (deel 5)

  Waar zijn weg een smal paadje kruiste, zag Victor landinwaarts een groot pannendak. Victor volgde het paadje tot bij een boerderij. Daar zag hij 3 meisjes, die duidelijk zussen waren, gehurkt tegen de stalmuur zitten. Hij vroeg aan hen of hij iets te eten of te drinken kon krijgen en ook of ze de hondenkopers voorbij hadden zien komen. Na een tijdje viel Victor in slaap. Victor werd wakker op de schoot van Anna(één van de zussen) en voelde dat hij vastgebonden was. Hij wilde dat ze hem losmaakte
 • Gebeurtenis 2(deel 6)

  Hij werd enkel losgelaten op voorwaarde dat hij wel terug moest komen. Daar zou hij voor zorgen. Hij zocht een schuilplek waar hij kon rusten, maar het was te gevaarlijk om van het pad af te wijken. Plots stopte het pad en Victor wist dat dit het Zennegat moest zijn. Victor probeerde te herinneren wat Germaine had gezegd over de veerman: luidt de bel en roep dan de veerman. Zo gezegd, zo gedaan, en toen dook er een schim op. De man in de boot vroeg waar hij naar toe moest.
 • Gebeurtenis 3

  Victor stapte een café binnen en de muzikant die aan het spelen was legde zijn accordeon neer en vroeg: Ken je mij nog? Victor zag dat het de zanger op de armenmarkt was die hem heeft geholpen. Hij noemde Flor. Jappe, de vriend van Flor, begon de historie van de 3 gebroeders te vertellen aan Victor. Door het verhaal was Victor bang dat hij zijn broer Nest nooit meer terug ging zien.
 • Gebeurtenis 4

  Toen ging Victor terug op pad en hoorde geratel achter zich. Hij draaide zich om en zag op de dijkweg een kar naderen. Toen de kar hem inhaalde zag hij een vrouw met een brede rok en een baard op een ezel zitten die de kar voorttrok. Hij vroeg of hij mee kon rijden want de weg was nog lang. Toen de kar stopte vroeg Victor of hij er al was, maar de vrouw wees naar het café ‘De Tien Billekens’. De vrouw zei dat je daar kon eten, drinken en slapen.
 • Gebeurtenis 1 (deel 1)

  Het verhaal speelt zich af in volle oorlogstijd. Prosper de hondenslachter, die ook een zoon heeft(kleine Peer), bracht tien keer zoveel tijd door met honden dan met zijn eigen familie en loog dagelijks. Hij heeft minstens 400 honden geslacht.
 • Gebeurtenis 1 (deel 2)

  Op een dag vond hij een ‘Mechelse herder’ die hij niet durfde te slachten, want het was geen gewone hond. Hij werkte samen met Pierre de hondenloper. Pierre vervoerde met zijn kruiwagen de beesten van de hondenkooi naar de slachterij. Hij zei tegen Prosper dat hij mee moest komen naar de kooi omdat hij een bot zag liggen.
 • Gebeurtenis 1 (deel 3)

  Ze hebben Jef, de veearts, opgebeld om te vragen of hij naar het bot kon komen kijken. Ook kwam dokter van Reet eraan. Hij zei dat een kogel het bot had geraakt. Ze hoorden in de verte een groep mensen aankomen en Prosper was bang dat de Duitsers zijn slachterij en geheime kelder zouden vinden. De Duitse commandant Schmidt kwam de persoonsbewijzen van iedereen vragen
 • Gebeurtenis 1 (deel 4)

  Ze zagen een jonge man, Victor Vervoort genaamd, die dwars voorbij de commandant liep en recht naar de hondenkooi stapte. Hij vroeg of iemand zijn hond ‘Django’ had gezien. Een grote Mechelse herder met 2 verschillende ogen.
 • Gebeurtenis 5 (deel 1)

  Victor had geen idee waar hij was en hoe laat het was. Naast een vervallen keet zag hij 2 jongens met een schop in de aarde wroeten. Victor herkende al snel ‘Dokus Stomp’ die hij hem al eerder leerde kennen in het café ‘De Tien Billekens’. Hij mocht van Dokus Stomp tegen niemand zeggen wat hij heeft gezien, en maakte zich snel uit de voeten.
 • Gebeurtenis 5 (deel 2)

  Hij volgde de linkeroever van de Rupel tot hij aan de overkant eindelijk de brug van Boom zag. Aan de brug zag hij 2 Duitse soldaten staan en moest iets verzinnen om aan de overkant te geraken omdat hij zijn papieren niet bij had. Daarom verzon hij dat zijn moeder op sterven lag. Hij mocht de brug over op voorwaarde dat hij eerst een portemonnee met een bericht moest afgeven aan een vrouw.
 • Gebeurtenis 5 (deel 3)

  Victor ontwaakte en zag dat hij in een gasthuis lag. Met Madelon, één van de verpleegsters, had hij een heel goed gesprek. Hij sprak over zijn hond en zijn aanvallen en kreeg te horen dat zijn vader opzoek naar hem was. Toen hij zag dat er niemand meer in de zaal was, pakte hij zijn spullen en vertrok.
 • Gebeurtenis 5 (deel 4)

  Er werd aan Victor zijn mouw getrokken. Het was Kleine Peer, de zoon van de slachter, die hem vroeg om mee te komen naar de slachterij. Victor wou niet, maar moest weten wat er met Django is gebeurd. Samen doorzochten ze heel de slachterij met het goede nieuws dat Django niet dood was. Ze zagen het kelderraam op een kier staan en wisten zeker dat Django langs daar was ontsnapt.
 • Gebeurtenis 6 (deel 1)

  Victor liep terug naar de brug, maar Kleine Peer trok aan Victors mouw. Hij zei dat het te riskant was om te proberen de brug over te steken. Dus gingen ze via Hellegat naar Willebroek. Victor en Kleine Peer hadden de waterkant gevonden en vroegen aan de veerman of ze hem naar de overkant wilde brengen. De veerman wou daar wel iets voor in de plaats en nam het zakmes van Victor af. Kleine Peer werd in het water gegooid en Victor sprong er achteraan.
 • Gebeurtenis 6 (deel 2)

  Ze hoorde een plons in het water. Toen schoot het door Victor heen dat Django nog leefde. Ze werden door een vrouw met en baard uit het water gehaald. Victor hoorde Django jankend rond zijn benen draaien. Hij had duizend keer gedroomd van dit moment, dat hij Django terug in zijn armen kon nemen.
 • Gebeurtenis 6 (deel 3)

  De vrouw met de baard bracht ze naar het café ‘De Tien Billekens’ waar Victor en Peer in de watten werden gelegd door Trezeke Viool. Victor dacht ineens dat hij Nest nooit meer ging zien. Kleine Peer ging terug zijn eigen weg, dus namen Victor en Peer afscheidt van elkaar. Maar Victor beloofde hem dat hij hem snel terug kwam opzoeken.
 • Gebeurtenis 7 (deel 1)

  Victor zwaaide naar de vrouw met de baard, die haar kar al had gekeerd. Ze zei vaarwel terwijl ze Victor omhelsde. Victor zei niet vaarwel, maar tot ziens. Hij wou Anna, Kleine Peer, Trezeke Viool en alle andere mensen terug zien die zijn pad hadden gekruist. Toen ze afscheid hadden genomen draaide Victor zich om en liep naar het Zennegat.
 • Gebeurtenis 7 (deel 2)

  Als ze terug aankwamen in het café ‘Zennegat’ haalden Jappe en Flor onder 2 vloerplanken een koekendoos. Jappe haalde er een vuilgeel blad uit en gaf dit aan Victor. Victor vroeg of het een verboden lied was. Elk lied dat smeekt om de oorlog te laten stoppen, was verboden zeiden ze. Ze vroegen aan Victor of hij het in zijn hart kon bewaren en het verder wou laten klinken dan het Zennegat.
 • Gebeurtenis 8 (deel 1)

  Op weg terug naar huis, draaide Victor het paadje naar de boerderij terug in omdat hij Anna terug wou zien en ook omdat hij het beloofd had. Hij zag niemand en sloop de stal in, maar ook die leek verlaten. Toen hoorde hij gestommel op de zolder. Hij kroop de ladder op een zag Anna slechte melk maken. Op melkvervalsing stond een zware straf en dat zag hij het mooiste meisje van de wereld doen. Vanaf dan moest Victor niets meer hebben van Anna.
 • Gebeurtenis 8 (deel 2)

  Toen Victor terug was in Mechelen ging hij eerst langs Arthur, de leerkracht waar Nest les van gekregen heeft. Arthur was zo blij dat Victor ongedeerd was. Hij zei dat Victor naar huis moest gaan omdat hij 2 enveloppen naar hem thuis had gebracht met het slechte nieuws van Nest. Victor wou niet aanbellen, dus gingen hij en Arthur langs het tuinpoortje naar binnen.
 • Gebeurtenis 8 (deel 3)

  Jeanne, één van de personeelsleden, barstte in huilen uit toen ze Victor terug zag. Toen kwam zijn vader uit de salon, en het was voor de eerste keer in heel zijn leven dat Victor zijn vader zo sprakeloos zag. Zijn moeder en vader waren zo blij dat hun zoon thuis was. Iedereen in het huis rouwden op een andere manier, maar 1 ding stond vast: Victor wou nog een eredienst voor Nest.
  EINDE