Geschiedenis pf

Geschiedenis Tijdlijn (Hazar)

By hazarhp
 • 20,000 BCE

  Jagers en boeren

  Jagers en boeren
  Jagers en boeren waren de eerste mensen. Eerst begon het bij de jagers die leefden met jagen en voedsel verzamelen, ze trokken als nomaden rond. Maar door de landbouw is die manier van leven verandert. Mensen werden boeren. Ze verbouwde grond, bleven op een vaste woonplaats. En dit duurde tot 3000V.C.
 • 20,000 BCE

  Een ijstijd

  Een ijstijd
  Doordat het veel kouder was dan nu zag in de ijstijd Europa er toen heel anders uit. Over Noord-Europa lag een grote ijskap. De Noordzee was drooggevallen door dat er zoveel ijs op het land lag. Nederland was een poolwoestijn waar geen mens kon leven. Pas na 100000 jaar eindigde de laatste ijstijd rond 11500 v.C. de oorzaak was een verandering in het klimaat waarbij de temperatuur op aarde steeg.
 • 15,000 BCE

  Grotschildering Lascaux

  Grotschildering Lascaux
  Mensen tekenden vroeg schilderingen op de muren van grotten en dit werd gemaakt door cro-magnonmensen zo worden ze genoemd en die leefden in Europa. Door de ontdekking in 1940 weten wij veel meer over het verre verleden, dus daarom zijn de grotten van Lascaux een belangerijke bron geworden. Door de tekeningen weten we bijvoorbeeld welke dieren en toen in Zuid-Frankrijk leefden en dat de mensen goed konden tekenen ze tekenden bijvoorbeeld een beweging van een rennende paard.
 • 11,500 BCE

  Jager-verzamelaars

  Jager-verzamelaars
  De jager-verzamelaars kwamen na de Ijstijd weer in Nederland wonen. Hun middel van bestaan was vissen, jagen en voedsel verzamelen. Ze woonden niet op vaste plekken, maar net als nomaden trokken ze rond. Ze bezaten niet veel spullen, en leefden in kleine groepjes die voor zichzelf zorgde.
 • 11,500 BCE

  Einde laatste ijstijd

  Einde laatste ijstijd
  De stijging van de temperatuur had tot gevolg dat de planten en dierenwereld veranderde.In Nederland ontstond eerst een toendralandschap van mos, gras en lage struiken, waarop rendierkudden rondtrokken. Maar de temperatuur bleef stijgen en de toendra's verdwenen weer.
 • 11,000 BCE

  Mensen gaan dieren fokken.

  Mensen gaan dieren fokken.
  Vanaf de landbouwrevolutie gingen mensen in het Midden-Oosten schapen, geiten en varkens in gevangenschap fokken. Daarbij kozen ze dieren die eigenschappen hadden en die dus voor mensen nuttig waren. Om meer wol te krijgen lieten ze bijvoorbeeld vooral schapen met een dikke vacht zich voortplanten.
 • 5000 BCE

  Eerste landbouwnederzettingen

  Eerste landbouwnederzettingen
  De landbouw onstond voor het eerst in de Midden-Oosten in de tijd van de Jagers en Boeren en dat was 5000V.c. Eerst verzamelden ze graankorrels on het wild. Na een tijd ontdekten ze dat ze de graan zelf konden laten groeien door een deel van de geplukte graankorrels weer in de grond te stoppen. En hiermee begon rond 10000V.c de akkerbouw.
 • 5000 BCE

  Eerste boeren in Nederland

  Eerste boeren in Nederland
  Omstreeks 5000 v.C. stichtten de eerste boeren in Nederland hun dorpen op de vruchtbare grond in Zuid-Limburg. De landbouw verspreidde zich daarna heel langzaam. Pas 2000 jaar later was in heel Nederland een landbouwsamenleving onstaan.
 • 3400 BCE

  Hunnebedden

  Hunnebedden
  Hunnebedbouwers waren mensen die hunnebedden maakten. Ze maakten dat met grote stenen die waren aangespoeld. Men dacht vroeger dat dat werd gemaakt door reuzen omdat de stenen zo groot en zwaar zijn. Hunnebedden werden gemaakt om doden mensen in te begraven. De restjes van hunnebedden kan je nog steeds bekijken
 • 3000 BCE

  Egypte een staat

  Egypte een staat
  omstreeks 3000v.C. veroverde farao Narmer de heerser van boven en onder Egypte. Hierdoor werd Egypte 1 land met 1 koning. Het was daarmee de eerste grote staat in de wereld met een centraal bestuur.
 • 3000 BCE

  Egypte bloeiende economie

  Egypte bloeiende economie
  Egypte had een bloeiende economie waarin steeds meer mensen leefden van ambachten en handel. Door de welvaart nam de bevolking toe en groeiden sommige dorpen rond 3000v.C. uit tot steden. Er onstond een landbouwstedelijke samenleving.
 • 3000 BCE

  Hiërogliefenschrift

  Hiërogliefenschrift
  Rond 3000v.C. werd in Egypte het hiërogliefenschrift uitgevonden. hiërogliefenschrift is afgeleid van het Griekse woord voor heilige inkervingen omdat de tekens in het begin in steen werden uitgesneden. Het zijn eigenlijk gewoon letters net als ons alleen je schrijft ze anders en het betekent wat anders. Maar zo schreven ze dus. Niet iedereen kon schrijfen alleen belangerijke mensen maar later en later werden dat er steeds veel meer.
 • 2650 BCE

  Piramides

  Piramides
  Vanaf 2650v.C. lieten de farao's de wonderlijkebaarlijkste grafmonumenten bouwen die de wereld ooit heeft gezien: piramides. Om ze te bouwen werden kosten noch moeite gespaard. In piramides werden mensen begraven. Maar er waren ook allemaal andere voorwerpen te zien zoals potten eten enz. Hun geloofden namelijk dat ze dat mee konden nemen na de hier na leven.
 • 2545 BCE

  Piramide in Sakkara

  Piramide in Sakkara
  De piriamide van Cheops is niet de oudste piramide. Farao Djoser gaf in 2650v.C. opdracht voor de bouw van de eerste piramide in Sakkara. Deze piramide heeft de vorm van een enorme trap. In 2545v.C werd begonnen met de bouw van deze piramide van Cheops
 • 2000 BCE

  Thebe Goden

  Thebe Goden
  Toen Thebe rond 2000v.C. de hoofdstad van Egypte werd, Werd god Amon samengevoegd met god Ra vanaf toen heette de oppergrond Amon-Ra. En zo deden ze dat wel met meer goden. De Egyptenaren dachten vroeger dat eigenlijk voor alles een god was. Zoals de dodenrijkgod Osiris. Hij bepaalde of je in de hel of paradijs belandde.
 • 1600 BCE

  Abraham

  Abraham
  Abraham leefde als nomade in mesopotamiën (Irak) Hij had een monotheistische goddienst. Hij geloofde dat er maar 1 god was. Dat was heel erg bijzonder in die tijd want iedereen geloofden in dat er voor alles een god was. Volgens de Tenach moest hij van God naar het land Kanaän gaan. Daar sloot God een verbond met hem.
 • 1500 BCE

  Uitbreiding van het rijk

  Uitbreiding van het rijk
  Rond 1500v.C. kwam farao Toetmozes 1 aan de macht. Hij begon aan de expansie van Egypte. Met een goed uitgerust beroepsleger veroverde hij delen van Syrië, ten noordoosten van Egypte en ook de Nubiërs die ten zuiden van Egypte woonden. Na Toetmozes heersten de farao's nog vier eeuwen over het rijk.
 • 1400 BCE

  Toetanchamon

  Toetanchamon
  Toetanchamon was een farao. Het was een farao uit de 14e eeuw V.c. Hij werd gevonden door de Britse archeoloog Howard Carter op 4 november 1922. Hij vond farao Toetanchamon in meerdere in elkaar passende kisten en zijn gezicht was bedekt met een dodenmasker. En door de hiërogliefen kon Carter opmaken dat het om farao Toetanchamon ging.
 • 1020 BCE

  De koninkrijken Israël en Juda

  De koninkrijken Israël en Juda
  Na de uittocht uit Egypte gingen de Joden weer in Kanaän wonen. Daar onstond rond 1020v.C. het koninkrijk israël met Saul als koning. Na hem regeerde eerst David en toen Salomo. Salomo liet rond 960v.C. een tempel bouwen in de hoofdstad Jeruzalem.
 • 586 BCE

  Babyloniërs veroverden gebied

  Babyloniërs veroverden gebied
  In 586v.C. veroverden Babyloniërs het gebied. Ze verwoesten de Joodse tempel en voerden de Joden als slaven af naar Babylon (Irak). In 539v.C. veroverden de Perzen Babylon en zij lieten de Joden terugkeren naar Kanaän. In Jeruzalem bouwden de Joden een nieuwe tempel