601010460 01

Historische tijden

 • Period: 3800 BCE to 500

  De Oudheid

 • 3770 BCE

  Leven in harmonie met de natuur

  De eerste mensen verzamelen vruchten en noten en jagen, als het voedsel rond hun woonplaats op is, gaan ze naar een andere plaats. Daardoor raken sommige dieren en planten uitgeroeid zoals de mammout en de bizon. Wanneer de eerste mensen de landbouw ontdekten veranderde er heel wat in de natuur. Bomen werden omgehakt voor hutten, vlotten en om omheiniengen te bouwen. Hout is de enige brandstof op houtvuur bereiden ze hun voedsel en het zorgt voor licht en warmte.
 • 3650 BCE

  Drijvend hout

  Rivieren zijn belangrijke verkeerswegen.Ze staan op een drijvende boomstam en duwen zich af met een lange stok.Later bindt men twee of meerdere boomstammen aan elkaar tot een vlot.
 • 3208 BCE

  Hutten en paaldorpen

  De muren van de hutten zijn besmeerd met leem een soort klij. Het dak is gemaakt van stro en de omhijning is een besgerming tegen invallers of wide dieren.in moerasige streeken bouwen zij hun dorpen op paalen en dat noemen we paaldorpen ze staan in een moeras,rivier of op de oervers en die eenvoudige woningen zien ook nu nog in armere landen.
 • 3000 BCE

  Landbouw en nederzettingen (later)

  Later ontdekte de mens landbouw ze moeten niet langer rondzwerven,ze bouwden stevigere woningen en toe ondstonden de eerste nederzettingen.De nederzettingen stonden vaak naast een rivier of beek want daar was de gronden vruchtbaar en was het handiger om planten en dieren te kweken.
 • 700 BCE

  Schepen om handel te voeren

  De grieken bouwden stevige schepen met in of meerdere zeilen.daarnaast bouwden ze oorlog schepen om nieuwe gebieden te veroveren.zeilschepenof galeien hebben roeiers aan boord .
 • 650 BCE

  Heerbanen

  De romeinen leggen verharde,rechte wegen aan : de heerwegen of heerbanen de heerwegen zijn breed en belegtmet platte stenen of met grind . Langs de wegen staan er mijlpalen . Ook gewone reizigers en handelaars gebruiken die wegen . Later worden die plaatsen zelf heuse steden .
 • 600 BCE

  Badhuizen

  Alle romeinen wasten zich in badhuizen. romeinse vrouwen hebben veel spullen zoals bv. Een spiegel (badkamers).De vloeren waren waren vaak van mozaïek.
 • 218 BCE

  Groten en tenten

  De eerste mensen woonden in groten of primitieve tenten gamaakt van takken en dierenhuiden
 • 500

  Werken op het land

  Werkt heel veel op het land of in steden.
  Kinderen en ouders moeten heel veel werken.
 • 500

  Meisjes en jongens worden later

  De jongens worden eerst page en dan schildknaap, later worden
  Ze tot ridders.meisjes leeren hoe ze een goede gastvrouw kunnen
  Worden.
 • 500

  Onveilig

  In het begin van de middeleeuwen is het onveilig om te reizen. Het Romeinse wegennet raakt vervallen,houten bruggen storten in.Mensen leven rond de burcht en de abdij en reizen nooit of zelden.Een beetje later wordt het veiliger.
 • Period: 500 to 1500

  Middeleeuwen

 • Period: 1500 to

  Nieuwe Tijden (deel 1)

 • 1501

  Paleizen en landhuizen

  Na 1500 hebben rijken vorsten de macht in Europa het paleis moet de macht een rijk dom van de vorst uet stralen .ook de rijke burchers en edelleiden bouwen grote landhuizen vol pracht en praal
 • 1501

  Uitvinding

  Met de uitvinding van de buskruit kunnen ze elkaar bekampen met vuurwapens en kanonen.
 • 1501

  Kompas

  De uitvinding van het kompaszorg voor een grote verandering in de scheepvaart
 • 1501

  Mooi

  De edeliden reizen in een mooie versierde couts voor een corte afsand in de stad laten ze zich dragen in een draagstoel
 • Period: to

  Nieuwe Tijden (deel 2)

 • De eerste trein

  De eerste stoomlocomotief is gemaakt in 1814 en reed in 1835
 • De eeste auto

  Daimler Benz heeft de eerste auto gemaak .
  Henry Ford maakt veel meer auto in korte tijd met een lopende band. Door dat was dat minder duur, danku Daimler Benz en Henry Ford zonder julli moesten we te voet gaan!
 • De eerste bestuurbaar luchtschip

  De mens probeerde al eeuwen te vliegen. Er is gewoon de broers Montgolfier die in de juiste weg waaren . Ze hadden ondekt dat als je warme lucht in een zak papier zette ging dat omhoog. Ze deden dat maar het luk niet echt.de ballon ging wel omhoog en omlaag maar verder was dat niet stuurloos.Graaf von Zeppelin bouwd het eerste bestuurbare luchtschip in 1900
 • De eerste vlietuig

  Er zijn mensen die een vliegtuig brobeert te maaken maar er zijn de twee breors Wright en ze hadden fietsersmakers in Amerika op 17 december 1903 maakte ze de eerste vliegtuig en met hun motorvliegtuig en in 12 seconden werden hun vliegtuig boven
 • Diselmotor

  In 1925 kom de dieselmotor,de uitvinding van Duitser Diesel de diesel kun de niet maar in trainen maar het kund ook met voertuigen en schepen
 • Period: to

  Onze Tijd

 • Smartphone

  De eerste smartphone is in 1996 uitgevonden
  Het leek op een klein computer!
  Het was een NOKIA.