Evecv01waaa1eoo.jpg large

Zutphen

 • 300

  Eerste versterking op plaats van Zutphen

  Eerste versterking op plaats van Zutphen
  Staat niet onomstotelijk vast, maar c14 dateringen wijzen op deze ouderdom.
 • 882

  viking aanval

  viking aanval
  Vikingen plunderen Deventer en Zutphen. Er is een Munt gevonden die in York geslagen is
 • 886

  aanleg ringwalburg

  aanleg ringwalburg
  De ring was een wal van 25m breed, en een gracht van 20 m breed en vier meter diep. hier woonden toen 500 mensen maar het was toevluchtsoord voor 3500 mensen in tijden van gevaar. Er was een Hamelands grafelijk hof, een parochiekerk en opslag. De kerk was het enige stenen gebouw.
 • 890

  aanleg ringwalburg

  door graaf Everhardus van Hamaland
 • Period: 1046 to 1054

  bisschop Bernold van Utrecht

  In 1046 was het graafschap rond Zutphen door de Duitse keizer Hendrik III geschonken aan bisschop Bernold van Utrecht. De nieuwe landheer bisschop Bernold liet voor zijn vorst een imposante Romaanse palts (paleis) van 53 meter lengte bouwen. Het gebouw had onmiskenbaar een vorstelijke uitstraling en was geheel van natuursteen (tufsteen). Tussen 1050 en 1100 was Zutphen daarmee enige tijd een pleisterplaats van Duitse koning.
 • Period: 1046 to

  graafschap Zupthen

 • 1047

  Bouw Palts

  Bouw Palts
  De keizer van het heilige Romeinse rijk bouwt een palts in romaanse stijl, en geeft het graafschap Zutphen aan de bisschop van Utrecht. Een imposant tufstenen gebouw van 54 bij12.5 m met uitgebouwd portaal. Die bisschop stichtte naast de palts een kapittelkerk.
 • 1122

  Een binnenwal wordt aangelegd met poort in de lange hofstraat

  Een binnenwal wordt aangelegd met poort in de lange hofstraat
  De grafelijke lijn sterft uit in 1120 en er onstaat een groot machtsconflict.
 • 1138

  Hraaf hendrik I van Gelre wint de machtsstrijd

  Hraaf hendrik I van Gelre wint de machtsstrijd
  Hij bestuurt de stad en het graafschap onafhankelijk. Hij trekt kooplui en ambachtslieden aan en breidt de stad uit met Barlheze en de beukerstraat.
  De tufstenen torens en poorten die hij laat bouwen zijn een prestigieus fenomeen, zoals bij Deventer en Utrecht
 • Period: 1138 to 1182

  graaf Hendrik I van Gelre en Zutphen

  Hij was de eerste graaf van Zutphen die de stad eigenmachtig bestuurde. Hiervoor waren de graven leenheren van de bisschop van Utrecht. Hij liet de stad (barlheze en de beukerstraat) ommuren en trok kooplieden en vakmensen aan.
 • Period: 1182 to 1207

  Graaf Otto I van Gelre en Zutphen

  Nam deel aan de derde Kruistocht 1189-1192 tot in Turkije. Werd in 1190 graaf van Zutphen toen hij de stad stadsrechten verleende als eerste stad van Zutphen
 • 1190

  Zutphen krijgt stadsrechten

  Zutphen krijgt stadsrechten
  verleend door graaf Otto I van Gelre
  Het Graaf Ottobad is naar hem vernoemd. Die man heeft echt wat bereikt.
 • 1200

  Molenbeek wordt geraven ter verdediging van Barlhaze

  Molenbeek wordt geraven ter verdediging van Barlhaze
  on de loop van de volgende twee eeuwen worden 7 grote watermolens gebouwd en verpacht door de stad. pas eind 19e eeuw worden ze weg gehaald en wordt de berkel overwelfd
 • Period: 1207 to 1229

  Gerard III van Gelre

  Verplaatst de tol bij Arnhem naar Lobith. Hierdoor kunnen mensen in een keer de Rijn oversteken, en hoeven niet over de Waal en de Nieuwe Rijn. Groeit roermond tot een stad en geeft stadsrechten 1229.
 • 1215

  Ringwal wordt vervangen door markt

  Ringwal wordt vervangen door markt
  In de loop van de 13e eeuw trekt Zutphen veel handel aan als gevolg van de stadsrechten. De oude grafelijke ringwal wordt markt met statige huizen. Sinds dien is er elke donderdag markt. De eerste bakstenen stadsmuur wordt gebouwd Langs Rijkenhage met watermolens. Dit was de kwetsbaarste kant. De belangrijkste stadspoort (noord) was bij Turfstraat en Beukerstraat.
 • 1225

  bouw walburgiskerk

  117 m.
 • 1225

  Grote verbouwing walburgiskerk

  Aanbrengen stenen gewelven boven het koor, middenschip en transepten. Nieuw middenschip opgetrokken uit baksteen. Bouw van de spitse toren.
  Deze werken duren tot 1300
 • Period: Oct 22, 1229 to Jan 10, 1271

  Graaf Otto II van Gelre en Zutphen

  "de Lamme" vanwege klompvoet. ofwel "stedenstichter". op de korrel met graven van Kleef en bisschoppen van Utrecht.
  1248 Lijfde Nijmwege in Gelre in. Kreeg het van holyromanemp als onderpand en uiteindelijk als terugbetaling.
  Hij verleende tijdens zijn regeerperiode stadsrechten aan 29 steden, onder meer Geldern 1229. Goch 1230, Roermond 1231, Harderwijk 1231, Grave 1232, Emmerik 1233, Arnhem 1233, Lochem 1233, Doetinchem 1236, Doesburg 1237, Wageningen 1263 en Montfort in 1263.
 • 1250

  Voltooing Eerste Stadsmuur.

  Voltooing Eerste Stadsmuur.
  Een muurfragment bij de Bourgonjetoren en
  de oostelijke stadsmuur, met drie van de oorspronkelijk vier torens aan de Bornhovestraat-Armenhage, zijn
  hiervan bewaard gebleven. Verder kwamen er poorten aan de overige uitvalswegen: de genoemde Engepoort, de
  Laarpoort, Spi4aalpoort, Marspoort (aan het einde van de Spiegelstraat), Veerpoort (nu Bourgonjetoren), Vispoort
  en Rode poort (uiteinde Zaadmarkt). De ijselkant had geen torens maar een Houten kade.
 • 1260

  Stichting Nieuwstad

  Stichting Nieuwstad
  De stad was helemaal gepland met rechte straten en uitgeplande verdedigingswerken. Het kreeg een eigen Kerk, de spanjaardenpoort, en de Berkelpoorten. Het was rond 1320 helemaal af.
 • Period: Jan 10, 1271 to Oct 9, 1326

  graaf reinoud I van Gelre

  Trouwde met dochter hertogdom Limburg 1280, erfde kasteel Montfort bij Roermond 1284. start bouw grafelijk hof. leende veel voor slag om limburg bij Woeringen 1288. verloor -> diepe schulden -> stop bouw gravenhof
  Vanaf 1310 zeer diep in schulden. Grootste deel graafschap verpand. in 1316 afgezet en gevangen genomen door eigen vrouw en kinderen wegens wanbestuur. laatse zes jaar in gevangenscahp in de Grauwert van kasteel Montfort
 • 1272

  inwijding nieuwstadskerk

 • 1284

  stadsbrand

 • 1284

  start bouw grafelijk hof

  De huidige broederenkerk was bedoeld als grafelijk hof.
  De bouw was gelijk met het binnenhof in den haag
 • 1284

  stadsbrand

 • 1293

  Gift Gelders hof aan Dominicanen

  Gravin Margaretha van Dampierre, vrouw van Reinald I, schenkt de fundering van het grafelijk hof aan de dominicanen om er een klooster van te maken. Omdat de stad het niet kan veroorloven om hem af te bouwen. De Broederenkerk, die pas in 1310 af is, is het eerste zuiver gotische gebouw van Zutpen
 • 1310

  stadsbrand

 • 1312

  bouw berkelpoort

  bouw berkelpoort
 • 1312

  samenvoeging oude stad en nieuwstad

 • 1312

  Fusie Nieuwstad met de vrije stad Zutphen

  Door Graaf Reinald I. De berkelpoorten dienden als symbool van verbintenis.
 • 1320

  bouw ommuring nieuwstad

  bouw ommuring nieuwstad
  de kruittoren bij het station staat nog overeind
 • 1325

  bouw berkelpoort

  De berkelpoort was het sluitstuk van de samenvoeging van de stad met nieuwstad.
 • Period: 1326 to Oct 12, 1343

  Graaf Reinoud II van Gelre en Zutphen

  sloot zijn eigen vader op in kasteel Montfort en kwam regelmatig op visite.
  Trouwde 1331 met Eleonora van Engeland, zus van de koning, (we kunnen wel stellen dat hij omhoog neukte) er werden dan ook uitgebreide huwlijkse voorwaarden opgesteld. Hij moest voortdurend meevechten / onderhandelen tussen Engeland en Frankrijk en Duitsland.
  Daardoor werd hij dan wel Hertog van Gelre
  viel van zijn stoel tijndens heilige mis. brak zijn nek en stierf. volgens sommigen een teken.
 • 1336

  stadsbrand

  Vanaf heden worden huizen alleen nog maar van steen gebouwd. Zutphen versteent gedurende de 14e eeuw
 • 1339

  graafschap Gelre wordt hertogdom Gelre

 • Period: Mar 19, 1339 to Oct 12, 1343

  Reinoud II herttog van Gelre en Graaf van Zutphen

 • Period: Oct 12, 1343 to 1344

  Regentes Eleonora van Engeland

  Zij had de kroonprins van Castille en Leon moeten trouwen, maar het werd een arme graaf van gelderland. Omdat Reinald geen hoge titel en wel hoge schulden had, kregen ze een hele goedkope deal.
  toen ze 25 werd werd ze verbannen naar Rozendael vanwegen ongefundeerde verwijten van melaatsheid.
  het tegendeel bleek toen ze van Rozendaal naar Nijmegen liep met haar zoons (4uur vandaag) en haar jurk afwierp.
  zij ging met pensioen in Deventer waar ze is bergaven
 • Period: 1344 to 1343

  Reinoud III hertog van Gelre en Graaf van Zutphen

  Door de Zwarte Dood ontstond een machtsstrijd tussen de Heeckerens en Bronkhorsten waarbij zijn broer Eduard (14) zijn vijand werd.
  Zijn broer neemt hem 1361 gevangen bij slag bij Tiel in kasteel Rosendael 4j en daarna kasteel Nijenbeek 6j. Hier werd hij te dik om door de deur te passen.
  Zijn broer wordt hertog, maar sterft in 1371. Zijn celdeur wordt opengebroken. Hij mocht nog een paar maandjes hertog zijn, maar had geen erfgenaam.
 • 1348

  de pest treft Zutphen

  Rond deze tijd verzand de Ijssel, en de hollandse steden nemen Zutphen's handelspositie over. Bovendien is het voortdurend oorlog in het hertogdom.
  De Bevolking van de stad neemt af
 • 1349

  pestepedemie

  pestepedemie
  Alle joodse inwoners van Zutphen, en andere ijsselsteden werden vermoord.
 • 1357

  Herbouw zuidelijke stadsmuur

  Herbouw zuidelijke stadsmuur
  De zuidelijke stadsmuur was vrijwel geheel overstroomd door de Ijssel in 1340. De Ijssel werd vergraven en de stadsmuur langs de martinetsingel werd herbouwd. Deze muur staat er nog steeds fraai bij.
 • Period: 1361 to 1371

  Eduard Hertog van Gelre, graaf van Zutpen

  verslaat zijn oudere broer en wordt daardoor hertog in 1361. Hij stierf bij een veldslag in 1371 (mogelijk door een pijl van een bondgenoot). Zijn oudere broer werd weer even hertog, maar beiden lieten ze geen erfgenamen achter.
  Aanleiding voor de Eerste Gelderse Successieoorlog.
  Eduard was verloofd met Catharina van Meieren, maar nog niet getrouwd. Ze trouwde dan maar met de zoon van de halfzus van Eduard, die hertog Willem I van Gelre werd.
 • 1370

  uitbreiding walburgiskerk met Kooromgang en raadskapel

  Dit werk is af in 1393
 • Period: 1371 to Mar 24, 1379

  Gelderse Successieoorlog

  De zoons van Reinald II hadden allebei geen erfgenamen.
  Gelukkig had hij nog dochters uit een eerder huwelijk.
  De strijd was tussen de Heeckerens en de Bronckhorsten. De Heeckerens steunde Machteld, en Jan II van Blois. De Bronckhorsten steunden Maria en Willem II van Gullik.
  De strijd was lang en lelijk. In 1379 won Maria met de Gullikse.
 • Period: 1371 to 1402

  Willem I/III Hertog van Gullik en Gelre

 • 1392

  Omwalling Polsbroek

  Omwalling Polsbroek
  In de 14e eeuw word de polsbroek aangelegd met het oog op verwachte bevolkingsgroei. Alleen de Laarstraat en Spittaalstraat raken bebouwd. In 1392 Krijgen deze straten poorten.
 • 1395

  kaarsenkroon walburgiskerk

  kaarsenkroon walburgiskerk
  De gotische kaarsenkroon is rond 1395 vervaardigd en is één van de zes Jeruzalemluchters die nog in Europa te vinden zijn. Ze symboliseren het hemelse Jeruzalem, het ‘reisdoel’ van de middeleeuwse gelovige.
 • Dec 12, 1397

  stichting Agnietenhof

  stichting Agnietenhof
  Op 12 december 1397 bestemmen twee devote vrouwen, Regelant Groenloch en Styne van Griet, voor richter en schepenen van Zutphen, het door hen bewoonde huis aan het Oude Wand bij de Komsteeg (toen Kommersteeg geheten), voor bewoning door vrouwen die een vroom leven willen leiden en God dienen. Voor hun onderhoud zullen deze vrouwen aangewezen zijn op eigen bezit of op eigen werk.
  plaatje Willem van der Worp 1878
 • 1420

  Zupthen koopt herberg to vreden

  het huidige wijnhuis. Het wordt meteen ingrijpend verbouwd. gemakken, nieuwe vloeren, stenen ovens. Hier van is niet veel meer zichtbaar.
 • Period: Nov 10, 1433 to Jan 5, 1477

  Karel de Stoute

  was hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg en Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Artesië, Bourgondië, Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen, heer van Mechelen. In 1472 werd hij bovendien hertog van Gelre en graaf van Zutphen.
 • 1442

  stichting gasthuis

  stichting gasthuis
  door Engelbert Krijnk en Jutte van der Vorst.
  Het gasthuis is het huidige stadsargief. ofwel, het huis met de rode luiken
  Spiegelstraat 13
 • 1444

  bouw drogenapstoren

  bouw drogenapstoren
  oorspronkelijk de saltpoort.
 • 1446

  plaatsing uurwerk wijnhuistoren

 • 1446

  Torenbrand walburgiskerk

  Hij wordt datzelfde jaar nog herbouwd, en de kerk wordt uitgebreid tot een hallenkerk. dit werk duurt tot 1456
 • 1457

  bouw bourgonjetoren

  bouw bourgonjetoren
  Een vroeg voorbeeld van 15e eeuwse vermodernisering van de stadsmuur. Door de opkomst van het vuurgeschut zijn de oude muren niet meer afdoende. De eerste oplossing was om hele dikke muren te bouwen (4m) later werden puntige bolwerken gebouwd.
  De bourgonjetoren werd gebouwd op een strategisch punt.
 • 1460

  restauratie palts (gravenhof)

  1250 raakte de oude palts/gravenhof in verval. Eeuwen later, rond 1460-1470 werd de oude palts/gravenhof ingrijpend gerenoveerd. In die hoedanigheid zien we het gebouw op de maquette van 1485. Het was weer in gebruik bij de Bourgondische overheid. Na 1500 trad wederom verval in en uiteindelijk werd het gebouw in 1635 definitief gesloopt.
 • 1465

  Saltpoort wordt digt gemetseld

 • 1465

  bouw kapel agnietenhof / adamanshof

  bouw kapel agnietenhof / adamanshof
  in de 15e en 16e eeuw groeit het convent uit tot het rijkste van de zes vrouwenconventen die Zutphen telde.
 • 1465

  Drogenapstoren dichtgemetseld

 • 1473

  Karel de stoute wordt hertog van Gelre en graaf van Zutphen

  Karel de stoute wordt hertog van Gelre en graaf van Zutphen
  aan het einde van vele conflicten tussen Geldersgezinden en Bourgondischgezinden.
 • 1477

  de gelderse landdag

  de gelderse landdag
  Zutphen en andere gelderse gebieden verklaren zich onafhankelijk van Karel de stoute en erkennen Adolf van Egmont opnieuw als hertog van gelre
 • Period: 1477 to 1492

  Catharina van Gelre regentes van het hertogdom Gelre

  Catharina van Gelre (ca. 1440 – Geldern, 25 januari 1497), regentes van het hertogdom Gelre. Dochter van Arnold van Egmont (1410-1473), hertog van Gelre, en Katharina van Kleef (1417-1479). Catharina van Gelre bleef ongehuwd.
 • 1478

  Willem van Egmont probeert Zutphen te heroveren. Faalt.

  Willem van Egmont was bourgondisch gezind.
 • 1481

  Zutphen wordt veroverd door aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk.

  Zutphen wordt veroverd door aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk.
  hij was bourgondisch gezind
 • 1482

  Bouw walburgis torenspits (Zutphania Turrita)

  De Walburgiskerk krijgt een spitse toren van 107 meter hoog. (hoger dan de domtoren). In deze eeuw worden zoveel torens gebouwd dat zutphen haar bijnaam krijgt.
 • 1485

  start bouw oude ijsselbrug

  start bouw oude ijsselbrug
  tevens fotomoment voor de maquette door Constant Willems. Zutphen heeft gepiekt
 • 1492

  Zutphen verwelkomt Karel van Gelre

  Zutphen verwelkomt Karel van Gelre
  Hij komt uit franse gevangenschap en wordt verwelkomt door de Zutphenaren. Hij maakt de stad weer onafhankelijk van Bourgondie
 • Period: 1492 to Jun 30, 1538

  Karel van Gelre

  Karel van Gelre of Karel van Egmond (Grave, 9 november 1467 – Arnhem, 30 juni 1538), uit het huis Egmond, was van 1492 tot aan zijn dood in 1538 hertog van Gelre en graaf van Zutphen.
 • 1504

  Philips de schone verovert Gelre namens de habsburgers

  Philips de schone verovert Gelre namens de habsburgers
  in 1506 verhuis hij naar Spanje waar hij later overlijdt. Ondertussen verovert Karel van Gelre zijn hertogdom stukje bij beetje terug.
 • Period: 1504 to 1513

  regering Phillips de schone

  Karel van Gelre verloor het hertogdom aan de Habsburgers. Zij veroverde het hertogdom en eiste dat Karel naar Spanje vertrok. Hij hield zich schuil in Antwerpen tot de kust veilig was. Vanaf dat moment veroverde hij Gelre stukje voor stukje terug.
 • Oct 31, 1517

  stellingen van Martin Luther

  stellingen van Martin Luther
  Disputatie ter verheldering van de kracht van aflaten
 • 1525

  gewelfschildering Broederenkerk

  gewelfschildering Broederenkerk
  deze schilderingen dateren uit de vroege 16e eeuw. Ze waren vermoedelijk overgekalkt in de reformatie, maar in 1930 hersteld
 • 1532

  Modernisering stadsmuren

  Modernisering stadsmuren
  De nieuwstadspoort en de Marspoort kregen halve maanvormige rondelen. in 1532 bouwt Karel van Gelre een dwangburcht vlak buiten de saltpoort (drogenap) om de stad tot gehoorzaamheid te dwingen. Maar die wordt in 1538 gesloopt. In 1549 Bouwt Jurriën Warninckhof een prachtig huis en vernoemt het naar Dat Bolwerck. De graaf Ottosingel krijgt een geschutstoren en twee bolwerken oud italiaanse stijl. De verdedigingswerken zullen hard nodig blijken.
 • 1536

  bouw voorportaal oude nieuwstadspoort

  bouw voorportaal oude nieuwstadspoort
  de nieuwstadspoort stond op de plek van de isendoornstraat. dit voorportaal had een ophaalbrug waarvan gaten nog zichtbaar zijn. Hij werd geflankeerd door twee torens. in 1572 braken de spanjaarden door deze poort.
 • Jun 30, 1538

  dood Karel van Gelre

  dood Karel van Gelre
  Hij ligt begraven in de eusebiuskerk in Arnhem. Je weet wel.
 • Jun 30, 1538

  Hertogdom Willem van Kleef

  Hertogdom Willem van Kleef
 • Period: Jun 30, 1538 to Sep 7, 1543

  hertogdom Willem van Kleef

 • Sep 7, 1543

  Hertogdom Gelre wordt opgeëist door Keizer Karel V

  Hertogdom Gelre wordt opgeëist door Keizer Karel V
  Willen van Kleef had gewoon niet het fingerspitzengefühl van zijn voorganger. hij moest het hertogdom gelre en het graafschap Zutphen gewoon opgeven
 • 1550

  donderbus

  donderbus
  Door de "blunderbuss" en kanonnen worden stadsmuren minder effectief. Zutphen breekt gaten in haar muren om mensen in en uit te laten. echte verdedigingswerken moesten verder naar buiten worden geplaatst.
 • 1555

  Tonis "Drogenap" van Grol betrekt Saltpoort

  Tonis "Drogenap" van Grol betrekt Saltpoort
 • 1555

  koning phillips II wordt landsheer van de nederlanden en dus Gelre

  koning phillips II wordt landsheer van de nederlanden en dus Gelre
  Hij verfoeide merkbaar de vrijmoedigheid en ongedwongen houding van de bewoners.
 • 1564

  Oprichting Librije

  Oprichting Librije
  De handschriften dateren uit de vijftiende en zestiende eeuw. Het oudste gedrukte werk stamt uit 1469, het laatste gedrukte werk verscheen in 1817. Een bijzonder onderdeel vormen de 87 incunabelen – boeken verschenen voor 1501.
 • 1566

  beeldenstorm

  beeldenstorm
  Aanleiding voor de 80 jarige oorlog
 • Period: 1568 to

  Tachtig jarige oorlog

  De oorlog woedde in een van de rijkste Europese gebieden, de Habsburgse of Spaanse Nederlanden en richtte zich tegen een wereldmacht: het Spaanse Rijk onder leiding van koning Filips II, landsheer der Nederlanden, en zijn opvolgers Filips III en Filips IV.
 • 1571

  opening ruitershofje

  opening ruitershofje
  door Zwene en Hendrick Ruyter. met 19 woningen, waar nu een scapino staat.
 • Jun 10, 1572

  Inname van Zutphen door Willem van den Bergh

  Inname van Zutphen door Willem van den Bergh
  De inname was onderdeel van Oranjes tweede invasie, het offensief van Willem van Oranje tegen de Spaanse Nederlanden. Hij liet zijn leger katholieke kerken en kloosters plunderen. Alle glas in lood sneuvelde.
 • Nov 16, 1572

  Het Bloedbad van Zutphen

  Het Bloedbad van Zutphen
  Zutphen wordt heroverd door Don Frederik, uit naam van de Spanjaarden. de Ijssel is bevroren. Hij breekt door de nieuwstadpoort.
  Hij executeert honderden Zutphenaren en plundert.
 • Feb 12, 1577

  eeuwig edict

  eeuwig edict
  Wapenstilstand waarin de staten generaal het katholicisme en keizer Fillip II te erkennen. Juan van Oosterijk wordt landvoogd van Nederland. De soldaten gingen echter niet terug naar Spanje: het leeuwendeel verzamelde zich bij Don Juan in Luxemburg, dat Spaansgezind was gebleven.
 • Jul 24, 1577

  Juan van Oosterijk verbreekt eeuwig edict

  Hij neemt Namen (Namur) in.
 • Jan 23, 1579

  Unie van Utrecht

  Unie van Utrecht
  Het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
 • Jun 26, 1579

  Plakkaat van Verlatinghe

  Plakkaat van Verlatinghe
  De geunieerde nederlanden zweren de spaanse koning af.
 • Zutphen komt opnieuw in spaanse handen

  door verraad
 • vergeefs beleg van Zutphen

  vergeefs beleg van Zutphen
  Onder leiding van een dubieuze engelse officier
 • Period: to

  Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

  Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Nederland belsuit dat een goede koning een contradictie is. Vanaf nu zijn ze een republiek
 • Beleg van Zutphen prins Maurits

  Beleg van Zutphen prins Maurits
  Maurits liet soldaten verkleden als boer, en liet ze naar de schans jagen. Hierdoor konden zij van binnenuit de schans veroveren.
 • brand in walburgiskerk

  de toren wordt een kopje kleiner. een paar jaar nadat de kerk protestants wordt. heel toevallig....
 • omstreeks 1600 werden hoornwerken aangelegd

  omstreeks 1600 werden hoornwerken aangelegd
  De eerste hoornwerken werden omstreeks 1600 aangelegd omdat in 1572 en in 1591 de verdediging te wensen overliet. het werd een frontstad van de jonge republiek langs de ijssellinie.
 • Missa Hodie Christus natus est

  Missa Hodie Christus natus est
  Giovanni Pierluigi da Palestrina
 • aanleg nieuwe nieuwstadsbinnepoort

  aanleg nieuwe nieuwstadsbinnepoort
  Er werd een nieuwe weg naar deventer aangelegd, alleen het isendoorn klooster stond nog een beetje in de weg. Dus toen werd de weg door het isendoornklooster heen gelegd. logisch
 • 1637 - 1641 bouw wijnhuistoren.

 • bouw carillon Hemony

 • vrede van munster

  vrede van munster
 • Toonneel der Steden

  Toonneel der Steden
  Het Toonneel der steden wordt uitgebracht in Amsterdam. Een icoon van de gouden eeuw.
 • ets van Caspar Merian

  ets van Caspar Merian
 • Zutphen is vestingstad

  Zutphen is vestingstad
  Van 1600 tot 1670 wordt zutphen drastisch verbouwd. Alle oude stadsmuren worden verbeterd. de stad telt 5000 inwoners, en 2500 inwonende soldaten.
 • (rampjaar) beleg van Zutphen foor franse troepen

  (rampjaar) beleg van Zutphen foor franse troepen
  Op 12 en 18 juni kwam er een onderhandelaar voor de poorten, Deze boden de stad privileges aan in de vorm van vrije uitoefening van de Hervormde kerkdienst met een onbelemmerde uittocht van de bezetting met medeneming van al hun wapenen en vrije keus van bestemming. Als aan deze voorwaarden niet zou worden voldaan, zou Zutphen een strenge belegering wachten en niemand gespaard worden bij het bemachtigen van de stad.
 • bestuur Zutphen besluit tot overgaven

  Op 20 juni kwam het bestuur uiteindelijk tot een besluit, dit ter afkeuring van de burgers en bezetting. Besloten werd de stad over te geven in Franse handen en daarbij de meest gunstige voorwaarden af te dwingen. Jan Koelman, een van de officieren sprak daarover: "In mijne jeugd ben ik krijgsman geweest en heb ondervonden, dat men altijd de beste voorwaarden bedwingt, indien men den vijand tot aan het uiterste de tanden laat zien."
 • zutphen geeft zich over aan de fransen

  zutphen geeft zich over aan de fransen
  het lukt de Fransen een ravelijn te veroveren. De burgemeester gaven zich over tot groot ongenoegen van de burgers. Zij bleven plunderingen gespaard en de verdedigingswerken mochten in tact blijven. De soldaten werden ontwapend en opgesloten in de walburgis kerk tot losgeld was betaald.
  De walburgis kerk word ook ingericht voor de katholieke eredienst.
 • walburgis kerk word teruggegeven aan de protestanten

  zutphen onttrekt zich aan de franse bezetting
 • het raadhuis krijgt haar huidige voorgevel met deur

  het raadhuis krijgt haar huidige voorgevel met deur
  boven de deur prijkt het Wapen van de Graafschap.
 • verbouwing huize van de kasteele

  verbouwing huize van de kasteele
  Het gebouw krijkgt haar huidige vorm. De deuromleisting, het hek, en de pauwenzaal zijn kenmerkend eigenaar Borchard van Heeckeren heeft bovendien gebruiksrecht georven van de bourgonjetoren en bouwt er enige tijd later een elegant koepeltje op.
 • bouw koepeltje bourgonjetoren

  bouw koepeltje bourgonjetoren
  door Baron van Heeckeren. zijn eigen huis naast de toren werd in de 2e wereld oorlog verwoest.
 • Verdere uitbreiding verdedigingswerk (Coehoorn)

  Verdere uitbreiding verdedigingswerk (Coehoorn)
  Menno van Coehoorn breidt de verdedigingslinie nog verder uit met lunetten en nieuwe muren aan de noord en zuid kant van de stad.
 • ruiterklokje op broederenkerk

  Ontworpen door stadsarchitect wittenberg. Het poorterklokje luid nog elke dag om tien voor tien dat de poorten gaan sluiten.
 • sloop berkelpoort

  sloop berkelpoort
  deze poort zal ook rond 1325 gebouwd zijn.
 • Het Antony Grote Broederschap koopt en sloopt Ruitershofje.

  Het Antony Grote Broederschap koopt en sloopt Ruitershofje.
  Het wordt nieuw gebouwd. door architect wittenberg
 • Period: to

  Bataafsche Republiek

  Op 1 maart 1796 kwam voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een nationaal en democratisch gekozen parlement bij elkaar. Aan de Bataafse Republiek kwam een einde bij de stichting van het Koninkrijk Holland in 1806.
 • Period: to

  bevolking groeit van 7.500 naar 15.000

  Aanleiding om in 1874 de vesting op te heffen
 • Period: to

  Koninkrijk Holland

  Het was een zusterrepubliek of vazalstaat van het Eerste Franse Keizerrijk van Napoleon Bonaparte. Napoleon stelde zijn derde broer, Lodewijk Napoleon Bonaparte, aan als koning van Holland.
 • aanleg algemene begraafplaats

  in engelse landschapsstijl door architect J.D.Zocher jr.
 • stad besluit vestingwerken op te heffen

  stad besluit vestingwerken op te heffen
  De start van de bouw van de huidige ijsselkade door stadsarchitect A.B.W. Langenberg. In 1857 en 1858 zijn de werkzaamheden tussen de Bult van Ketjen en de Marspoortstraat uitgevoerd. Daarbij werd het Bourgonjebolwerk geïncorporeerd en werd noordelijker aangesloten op het veel kleinere Marschbolwerk, dat gelegen was tussen de huidige Marspoortstraat en de Berkelstuw.
 • sloop en nieuwbouw wijnhuis

  min of meer in huidige staat.
 • Opening station Zutpen

  Opening station Zutpen
  ontwerp van K.H. van Brederode.
 • sloop buitenspittaalpoort

  sloop buitenspittaalpoort
  als onderdeel van de vestingsontmanteling
 • Aanleg noorderhaven

  Aanleg noorderhaven
  Toen het spoor door Zutphen kwam werd de vesting definitief opgeheven. Een van de eerste ontwikkelingen was de aanleg van de noorderhaven. de haven werd in de jaren 60 gedempt, maar de broodfabriek (1887) en een deel van Reesink staan er nog.
 • Overwelving Berkel

  Overwelving Berkel
  De watermolens werden verwijderd en de Berkel werd overwelfd. De molens waren al zeer oud en niet meer productief. De stad had meer behoefte aan verkeer tussen de twee stadsdelen.
 • Restauratie drogenapstoren en verbouwing tot watertoren

  Restauratie drogenapstoren en verbouwing tot watertoren
  de toren wordt maar vier jaar als watertoren gebruikt.
 • Bouw huidige Ruitershofje

  Bouw huidige Ruitershofje
  het Ruitershofje wordt weer gesloopt en komt op de plek waar het nu staat. Het ontwerp is kenmerkend voor Zutphens stadsarchitect F.H. Etteger. eze bouwstijl wordt gekenmerkt door het gebruik van onder andere natuursteenblokken, imitatie-speklagen van rode verblendsteen en trapgevels.
 • brand wijnhuistoren

  brand wijnhuistoren
  het klokkenspel ging verloren. 7 Hemony klokken hebben het overleefd, waarvan de grootste vandaag de dag nog steeds resteert. Er is vermoede van verzekeringsfraude. het klokkenspel is in 1924 nieuw gemaakt, maar dat is weer gevorderd door de duitsers in 1943
 • Heropening drogenapstoren

  Heropening drogenapstoren
  De toren verliest haar functie als watertoren en is nu alleen nog maar poort en woonhuis. De nieuwe watertoren is gebouwd aan de warnsveldseweg.
 • Nederland blaast Ijsselbruggen op.

  Nederland blaast Ijsselbruggen op.
  De Hoven raakt zwaar beschadigd, maar de Duitsers worden niet tegen gehouden. Binnen een dag hebben ze een nieuwe brug opgezet.
 • bezetter rooft kerkklokken en carillon

  de Hemony klokken worden als monumentaal bestempeld, en blijven bespaard.
 • vergisbombardement

  vergisbombardement
  Rond 16:00 uur proberen geallieerden de opmars van de duitsers tegen te houden door de oude Ijsselbrug te vernietigen. De meeste bommen komen echter terecht op de rozengracht, molengracht, en ijsselkade. Tijdens de bevrijding werden de bruggen alsnog vernield door de Duitsers.
 • wijnhuis wordt in de brand gezet.

  wijnhuis wordt in de brand gezet.
  de canadezen hadden twee weken gevochten om Zutphen te bevrijden. Tot ze merkten dan drie Duitsers zich nog in het wijnhuis hadden verschanst. Het lukte niet om het wijnhuis te bestormen, dus hebben ze het opgelost met vlammenwerpers. Niet subtiel, wel effectief.
 • ingebruikname nieuwe oude Ijsselbrug

  ingebruikname nieuwe oude Ijsselbrug
  De spoorbrug en de verkeersbrug waren verwoest in de oorlog. Deze bruggen zijn allebei tweedehandsjes.
 • sloop en nieuwbouw station

  sloop en nieuwbouw station
  het oude station was getroffen en volledig uitgebrand in het vergissingsbombardement. het nieuwe station is van architect H.J. Schelling.
 • opening postkantoor

  opening postkantoor
  In de wederopbouw was weinig ruimte voor historische sentimentaliteit.
 • Monument "Wederopbouw"

  Monument "Wederopbouw"
  door Titus Leeser
 • protestanten nemen de macht over in Zutphen

  Het katholieke stadsbestuur werd ondermeind door protestantse predikers, en moest uiteindelijk het veld ruimen.
 • onthulling ruitersgroep

  onthulling ruitersgroep
  door frank Letterie natuurlijk weer. Dit beeld is twee keer gestolen! in 2006 en in 2009.
 • Else

  Else
  Maïté Duval. in de oude bornhof
 • onthulling ruitershofje plaquette

  onthulling ruitershofje plaquette
  door Frank Letterie, gedicht van Ida Gerhardt
  GEBOUWD IN HET KRONINGSJAAR DER LANDSVORSTIN
  HERBOUWD TOEN HAAR KINDSKIND WERD KONINGIN
  HANDHAAFT ZICH WAARDIG ZUTPHENS RUITERSHOFJE
  TUSSEN DE BERKEL EN HET STADSHART IN deze plaquette is in 2006 verdonkeremaand. van de plaquette ontbreekt ieder spoor.
 • Zuster van het Gemeene Leven op het bleekveld

  Zuster van het Gemeene Leven op het bleekveld
  Maïté Duval. agnietenhof
 • Opening agnietenhof

  Opening agnietenhof
  Agnietenhof was de binnenplaats van het Agnietenconvent, ofwel het adamanshuis.Het gedicht is van Ida Gerhardt, zij was van grote betekenis voor literair Zutphen.
  toegewijd aan M.W.C. de Jonge, secretaris wijnhuisstichting.
 • de draaiende vrouw

  de draaiende vrouw
  Ter gelegenheid van de opening van de Musea Zutphen op 12 mei 2017 heeft Maïté Duval een exemplaar van “Draaiende vrouw” aan de Musea Zutphen geschonken. De museumstaf gaf het beeld als bijnaam “De Venus van Van Heeckeren”.(1)
 • onthulling beiaardiersplaquette

  onthulling beiaardiersplaquette
  gemaakt door Frank Letterie
  WANT BOVEN IN DE KLOKKENTOREN
  NA ‘T DONKER-BRONZEN UREN SLAAN
  VING, OVER HEEL DE STAD TE HOREN,
  DE BEIAARDIER TE SPELEN AAN. VALERIUS: – EEN STATIG ZINGEN
  WAARIN DE ZWARE KLOK BEWOOG
  DOORSTROOID VAN LICHTER SPRANKELINGEN
  ‘WIJ SLAAN HET OOG TOT U OMHOOG’ Onder de strofen staat de tekst:
  FRANCOIS EN PIETER HEMONY MAAKTEN VOOR DE WIJNHUISTOREN HUN EERSTE BEIAARD 1644-1646
 • Geste libre

  Geste libre
  Maïte Duval. Frans Halslaan
 • onthulling Ida Gerhardt plaquette

  onthulling Ida Gerhardt plaquette
  door Frank Letterie
  ANDERHALF ETMAAL BEN IK OMGEGAAN
  MIJZELF ONTKOMEN. EINDELIJK MIJZELF –
  DOLEND EN DROMEND IN EEN KLEINE STAD
  WAAR ALLES STEM KREEG, ALLES OPEN GING.
  STEEDS WETEND: ZÓ KAN HET MAAR ÉÉNMAAL ZIJN.
 • Ida Gerhardt

  Ida Gerhardt
  Ida Gerhardt wordt onthult. vervaardigd door Herma Schellingerhoudt