Burgum 6000 bc

tijdlijn Geschiedenis hoofdstuk 1 en 2

By 426678
 • 20,000 BCE

  jagers en verzamelaars

  jagers en verzamelaars
  de jagers en verzamelaars waren er voor de jagers en boeren en dus ook voor de landbouwsamenleving. de jagers en verzamelaars leefden als nomaden in groepen van 20 tot 30 mensen. ze vonden hun voedsel in de natuur en leefden van jagen, vissen en voedsel verzamelen.
 • 15,000 BCE

  Grotschildering van Lascaux

  Grotschildering van Lascaux
  Op zondag 8 september ontdekte de 17-jarige Marcel Ravidat, op het landgoed van Lascaux, een groot gat. Dit gat leidde naar een grote onderaardse hal die zo'n 30 bij 12 meter lang was. Ze vonder er geschilderde tekeningen. Op de tekeningen zag je hoe de dieren er vroeger uitzagen, hoe er vroeger op dieren gejaagd werd en nog veel meer. Na later onderzoek, met een archeoloog, is er ontdekt dat de grot wel zo'n 150 meter lang was. deze vondst heette "de grotschildering van Lascaux".
 • 11,500 BCE

  Einde van de laatste ijstijd

  Einde van de laatste ijstijd
  Er kwam een einde aan de laatste ijstijd. De ijstijd zorgde ervoor dat het in het Noorden vooral heel koud was en het niet mogelijk was om er gewassen te verbouwen.
 • 10,000 BCE

  Ontstaan van landbouw in het Midden-Oosten

  Ontstaan van landbouw in het Midden-Oosten
  De landbouw is ontstaan in het Midden-Oosten, ook wel de vruchtbare halve maan genoemd. De landbouw is vanaf het Midden-Oosten verspreidt over de hele wereld. tussen 6500 en 5500 v.C. is de landbouw naar het Noorden van Afrika en het Zuidoosten van Europa getrokken. Tussen 5500 en 4000 v.C. is de landbouw verder Europa ingetrokken en ook Afrika verder ingetrokken. Het duurde hierna nog een paar duizend jaar voordat de landbouw ook in Amerika en Australië zou zijn.
 • 6000 BCE

  Temperatuur goed in Nederland

  Temperatuur goed in Nederland
  Na de laatste ijstijd ontstonden er toendra's in Nederland In 6000 v.C. was de temperatuur ongeveer net zo als nu. er konden dus gewassen verbouwd worden, maar er waren nog geen boeren in Nederland het duurde dus nog 1000 jaar voordat de vruchtbare grond benut kon worden.
 • 5500 BCE

  ontstaan landbouwsamenleving in de vruchtbare nijlvallei

  ontstaan landbouwsamenleving in de vruchtbare nijlvallei
  Vanaf 5500 v.C. was in de vruchtbare nijlvallei een landbouwsamenleving ontstaan. Deze ontstond door de nijl.
 • 5000 BCE

  Eerste boeren in Nederland

  Eerste boeren in Nederland
  In Nederland kwamen de boeren veel later dan in Afrika en in het Midden-Oosten. Dat kwam door de ijstijd door al het ijs en de veel te lage tempratuur was het niet mogelijk om in Nederland en in andere landen van Europa te beginnen en met het verbouwen van gewassen. De tempratuur was pas in 6000 v.C. net als nu.
 • 4300 BCE

  kampplaats jagers en verzamelaars

  kampplaats jagers en verzamelaars
  In 1978 werden er in Bergschenhoek resten opgegraven door archeologen van een kampplaats van jagers-verzamelaars. Op de plak vonden ze een kano, werktuigen, visfuiken en resten van vissen en vogels die daar zijn achtergelaten rond 4300 v.C. .
 • 4100 BCE

  De hoofdman van Zwifterbant

  De hoofdman van Zwifterbant
  Bij het dorp Zwifterbant in Flevoland zij sporen gevonden van mensen die daar vanaf de lente tot aan de herfst hebben gewoond. dit was waarschijnlijk in het jaar 4100 v.C. Een van de begraven mannen had sieraden meegekregen, zoals een doorboorde zwijnentand en vijf barnsteen kraleb, die in een rij op zijn voorhoofd lagen. Hij was waarschijnlijk een hoofdman geweest. Daarom kreeg hij meer grafgiften dan anderen, maar het verschil per graf was heel klein.
 • 3400 BCE

  Hunebedbouwers

  Hunebedbouwers
  In deze tijd werden er hunebedden gemaakt om de doden in te leggen met de spullen die zij nodig zouden hebben voor het hiernamaals. Vroeger dachten de mensen dat als je dood zou gaan je naar het hiernamaals zou gaan voor het eeuwige leven. Ze kregen hiervoor veel spullen mee om de reis erheen en misschien ook het leven daar te overleven. Ze kregen spullen mee zoals eten en drinken, potten en vazen en andere spullen om van te leven.
 • 3000 BCE

  Eind prehistorie begin oudheid

  Eind prehistorie begin oudheid
  Het einde van de prehistorie is definitief. De oudheid begint. Er zijn geschreven bronnen.
 • 3000 BCE

  heel Nederland in landbouwsamenleving

  heel Nederland in landbouwsamenleving
  in Nederland begon de landbouw ongeveer in Limburg in 5000 v.C., pas 2000 jaar later is er een landbouwsamenleving in heel Nederland. Dat komt doordat er sinds de landbouwrevolutie veranderingen zijn gekomen, een van die veranderingen is dat de mensen niet veel meer reisden en langer op dezelfde plek bleven. het duurde daardoor veel langer voor er landbouw was in heel Nederland.
 • 3000 BCE

  egypte word eenheid

  egypte word eenheid
  Ron 3000 v.C ontstond er in Egypte een hoogontwikkelde samenleving met steden. Een groot gebied langs de Nijl kwam onder het bestuur van een machtige vorst, de farao.
 • 3000 BCE

  uitvinding van hiërogliefenschrift

  uitvinding van hiërogliefenschrift
  Rond 3000 v.C. werd in Egypte het hiërogliefenschrift uitgevonden. Hiërogliefen is afgeleid van het Griekse woord voor "heilige inkervingen", omdat de tekens in het begin in steen werden uitgesneden. Dit schrift bestond uit honderden kleine tekeningen met een bepaalde betekenis. Een hoofd stond bijvoorbeeld voor "volk" en andere tekens voor een klank. De hiërogliefen werden vooral gebruikt voor belangrijke teksten die onder meer in graven en in wanden van tempels werden gekerfd.
 • 2545 BCE

  Piramide van Cheops

  Piramide van Cheops
  deze piramide werd gebouwd in de twintig jaar dat Farao Cheops regeerde. de piramide is 230 meter breed, 146,5 meter hoog en bevat 2,3 miljoen blokken kalksteen. Een zo'n steen weegt al ongeveer 2500 kilogram. zo'n steen leg je dus niet zomaar neer. Waarschijnlijk kwam een groot deel van de stenen uit een steengroeve bij de piramide. daar werd telkens een blok steen op een houten slee geladen en door een heleboel arbeiders met touwen naar de piramide gesleept. daar legde ze hem op zijn plek.
 • 1500 BCE

  Toetmozes verovert Syrië

  Toetmozes verovert Syrië
  rond 1500 v.C. kwam farao Toetmozes 1 aan de macht. Hij veroverde Syrië met een goed leger.
 • 1336 BCE

  Toetanchamon volgt Echnaton op

  Toetanchamon volgt Echnaton op
  Toetanchamon was een Farao die 9 jaar heeft geregeerd. hij volgde zijn vader Echnaton op. Toetanchamon is zo beroemd geworden omdat zijn dodenmasker nog helemaal intact is gebleven. Het is het enige bekende intacte dodenmasker.
 • 960 BCE

  Tempel van Salomo in Jeruzalem

  Tempel van Salomo in Jeruzalem
  de tempel van Salomo is gebouwd in het jaar 960 v.C. . Deze tempel is gebouwd in opdracht van de koning Salomo hij heeft hier 153.600 buitenlanders die in Israël woonden hiervoor aan het werk gezet. de bouw van deze tempel duurde 7 jaar , voor zo'n bijzonder gebouw is dat heel kort en snel.
 • 525 BCE

  Perzen veroveren Egypte

  Perzen veroveren Egypte
  Perzië verovert Egypte. Ze doen dit omdat ze meer land wilden. Egypte behoort daardoor voor een tijd bij het rijk van de vorst van het Perzische rijk, Cambyses II .
 • 450 BCE

  Herodotus in Egypte

  Herodotus in Egypte
  Herodotus kwam in 450 v.C. naar Egypte, hij kwam daar dus niet oorspronkelijk vandaan. Hij kwam eigenlijk uit Halicarnassus, Turkije.
  Herodotus was een geschiedschrijver die zijn verhalen schreef over een korte tijd van 10 jaar in het oude Egypte. nog voor Christus dus. hij is heel belangrijk geweest voor onze historie verhalen en archeologie.