Geschiedenis secundair klein breed

tijdbalk gs mika

 • 23,000 BCE

  De dame van Brassempouy

  De dame van Brassempouy
  De dame van Brassempouy wordt beschouwd als de oudste afbeelding van een menselijk gezicht. Het is een beeldje van slechts 3,5 cm, gemaakt uit de ivoren slagtand van een mammoet. Het beeldje werd gemaakt tijdens de laatste ijstijd. Het beeldje is gevonden is Frankrijk en momenteel te zien in het Archeologisch museum in Parijs.
 • 20,000 BCE

  Prehistorie

  Prehistorie
  De prehistorie duurde erg lang want het duurde vanaf het begin van de geschiedenis, 20000 v.C. tot 3000 v.C. De prehistorie is de tijd waar nog geen schrift was, dus het enige wat we weten over die tijd komt door archeologische vondsten. In de prehistorie heb je alleen maar de jagers en boeren.
 • 15,000 BCE

  Ontdekking van de grotschildering van lascaux

  Ontdekking van de grotschildering van lascaux
  De grotschilderingen van Lascaux is ontdekt in 8 september 1940 door de 17 jarige Marcel Ravidat. Marcel liep ooit op een heuvel in Lascaux bij de plaats Montignac in Frankrijk. Hij had gehoord dat er daar een vreemde tunnel was met daar naast een omgevallen boom. Hij ging daarheen en zag een gat. 4 dagen later ging hij met 43 vrienden daar heen om het te onderzoeken en toen vonden ze de grotschilderingen.
 • 15,000 BCE

  Jagers-verzamelaars

  Jagers-verzamelaars
  Jagers-verzamelaars hadden een rondtrekkend bestaan want ze hadden geen vaste woonplaats. Ze leefde in kleine groepen van hooguit 20 tot 30 mensen. Ze jaagden het hele jaar door om eten te zoeken daarbij jaagdeen ze op vissen en dieren.
 • 11,500 BCE

  Einde van de laatste ijstijd

  Einde van de laatste ijstijd
  Na meer dan 100.000 jaar eindigde de laatste ijstijd rond 11500 v.C. Dat kwam door een verandering in het klimaat en daardoor steeg de temperatuur. Door deze stijging veranderde de planten-en dieren wereld en door al het gesmolten ijs werd de Noordzee weer gevuld.
 • 10,000 BCE

  Begin van de landbouwrevolutie in het Midden-Oosten

  Begin van de landbouwrevolutie in het Midden-Oosten
  Vanaf 10000 v.C. vonden mensen de akkerbouw en de veeteelt uit in het Midden-Oosten. Door de landbouwrevolutie gingen mensen op een vasten plek wonen. De mensen werden boeren die hun eigen voedsel produceerden. Deze manier van leven was veel makkelijker dan die van de jagers-verzamelaars. De landbouw verspreidden zich en de eeuwen daarna al snel over Azië, Europa en Afrika.
 • 5000 BCE

  de eerste lanbouwnederzetting

  de eerste lanbouwnederzetting
  In Nederland ontstond de landbouw omstreeks 5000 v.C. in Zuid-Limburg. Rond 3000 v.C. was er in heel Nederland landbouwnederzettingen.
 • 3400 BCE

  Hunebedden als familie graf

  Hunebedden als familie graf
  Rond 3400 v.C. werden er hunebedden gemaakt door boeren in Drente en omgeving. Hunebedden zijn grafkamers van belangrijke mensen.
 • 3000 BCE

  Einde van de tijd jagers en boeren

  Einde van de tijd jagers en boeren
  Het tijdvak van jagers en boeren duurden van het begin van de geschiedenis tot 3000 v.C. Eerst leefden mensen als jager en daarna als boeren. Dit tijdvak word ook wel de prehistorie. Uit deze tijd hadden ze geen geschreven bronnen.
 • 3000 BCE

  Egypte als landbouwstedelijke samenleving

  Egypte als landbouwstedelijke samenleving
  Rond 3000 v.C. ontstond een landbouwstedelijke samenleving in Egypte. mensen leefden van landbouw handel en ambacht. Boeren hielden een deel van het voedsel voor zichzelf en met het andere deel deden ze aan ruilhandel. Andere mensen leefden in steden van ambachten (zoals potten bakken en kleren maken bijvoorbeeld) en handel.
 • 3000 BCE

  De goddelijke farao

  De goddelijke farao
  Toen koning Narmer als heerser van boven-Egypte beneden-Egypte veroverde werden de gebieden langs de Nijl één staat onder leiding van een goddelijke koning: de farao. Dit gebeurde rond 3000 v.C. De Egyptenaren geloofden dat de farao de aardse verschijning van de god Horus was. De farao had verschillende mensen voor zich werken zoals ambtenaren, priesters en soldaten.
 • 3000 BCE

  Hiërogliefenschrift

  Hiërogliefenschrift
  Wij gebruiken letters als we schrijven maar de oude Egyptenaren gebruikten hiërogliefen. Dat zijn tekens en kleinen tekeningen van o.a. mensen, dieren, planten en dingen. Deze manier van schrijven noemden ze "het schrift van de woorden der goden". Ze gebruikten dit schrift tot ongeveer het jaar 450 n.C. De uitvinding van het schrift hielp de Egyptenaren bij het organiseren van de landbouw en het bestuur van het land. Met de uitvinding van het schrift begon de oudheid.
 • 3000 BCE

  Oudheid

  Oudheid
  De oudheid word ook wel de tijd van de Grieken en Romeinen genoemd. Deze tijd duurde van 3000 v.C. tot 500 n.C. In deze tijd begonnen mensen met schrijven. Dit tijdvak is dus al niet meer de prehistorie want in de oudheid hebben ze nu geschreven bronnen.
 • 2650 BCE

  Grafmonumenten

  Grafmonumenten
  Zodra een farao aan de macht kwam werd begonnen met de bouw van zijn grafmonument en dodentempel, dit waren eerst de piramides, de latere farao's, zoals Toetanchamon, lieten ondergrondse graven uithakken in het Dal der Koningen. op de wanden van de grafkamers werden taferelen uit het leven van de dode geschilderd
 • 2545 BCE

  Piramides

  Piramides
  Het enige nog bestaande wereld wonder uit de oudheid is de grote piramide van Cheops. De piramides waren bedoeld als graf voor de farao. In de piramides zaten gangen en kamers. De eerste Egyptische piramides werd in 2650 v.C. gebouwd. In totaal zij er meer dan 100 piramides gevonden.
 • 2300 BCE

  Eenheid en verdeeldheid

  Eenheid en verdeeldheid
  Rond 2300 v.C. werden Egyptische voorraadschuren geplunderd door nomaden uit de woestijn. Farao Pepi | plunderde hun forten en stak hun woningen in brand. De farao moest namelijk de goden tevreden houden maar natuurlijk ook het volk beschermen.
 • 1600 BCE

  sterrenkunde

  sterrenkunde
  De Egyptenaren bestudeerden de sterren en de maan en op basis van deze studie maakten ze een kalender. die bestond uit 12 maanden van elk 30 dagen en een 13e maand van 5 dagen. het nieuwe jaar begon met de overstroming van de Nijl. Bij het kijken naar de sterren ontdekten ze dat de ster Sirius vlak voor de overstroming op een bepaalde plaats aan de hemel stond. Zo konden ze zich goed voorbereiden hierop. Verder maakten ze ook hemel kaarten en ontdekten verschillende planeten.
 • 1500 BCE

  Toetmozes

  Toetmozes
  Toen Toetmozes rond 1500 v.C. aan de macht kwam begon hij aan de uitbreiding van Egypte. Hij veroverde delen van Syrië en de Nubiërs. Hierdoor werd Egypte een rijk land want de overwonnen volken moesten elk jaar goud, koper, ivoor en ook krijgsgevangenen leveren aan Egypte. Hierna heersten de farao's nog vier eeuwen lang over dit uitgebreide rijk.
 • 1350 BCE

  Toetanchamon

  Toetanchamon
  Toetanchamon was een Egyptische farao, dat is een Egyptische koning van heel lang geleden. In die tijd was de farao een soort god. Toetanchamon werd op 9 jarige leeftijd uitgeroepen tot farao en hij heeft ongeveer 10 jaar als farao geregeerd. Toen hij 19 jaar oud was werd hij vermoord door zijn opa die zelf farao wilde zijn. In 1922 werd zijn graftombe ontdekt door archeologen. Toetanchamon is zo bekend omdat zijn dodenmasker het enige is die helemaal intact is gebleven
 • 525 BCE

  De Perzen veroveren Egypte

  De Perzen veroveren Egypte
  Rond 525 v.C. veroverden de Perzen Egypte en daarmee eindigde de oud-Egyptische geschiedenis. Egypte werd deel van het Perzische rijk. Doordat de Egyptenaren veel handel dreven met buitenlanders waaronder de Grieken. Daarom had de Egyptische cultuur invloed op de Griekse cultuur.
 • 500 BCE

  Drie belangrijkste momenten

  1. Einde van de ijstijd
  2. Landbouwrevolutie
  3. Hiërogliefen
  ik heb deze gebeurtenissen omdat:
  In de ijstijd konden er in Nederland geen mensen leven. Na de ijstijd begon de tijd van jagers-verzamelaars. De landbouwrevolutie heeft er voor gezorgd dat mensen op een plek gingen wonen. Met de uitvinding van het schrift (Hiërogliefen) begon de oudheid.