Socials segle XIX

 • Period: to

  La Guerra d'Independència

  Aquesta guerra va enfrontar Espanya i França, després que Napoleó Bonaparte hagués envaït el país i imposat al seu germà Josep com a rei. La guerra va acabar amb la victòria dels espanyols, però va deixar el país devastat i amb una economia en ruïna.
 • Period: to

  Monarquia absoluta

  Després de la Guerra d'Independència contra França, el rei Fernando VII va restablir la monarquia absoluta a Espanya. Aquest règim polític es va caracteritzar per la concentració de tot el poder en mans del rei, sense cap mena de control parlamentari ni de garanties per als drets i les llibertats dels ciutadans.
 • La revolució liberal de 1820

  Després de diversos intents fallits, un pronunciamiento militar va aconseguir establir un règim liberal a Espanya, que va durar tres anys i es va conèixer com el Trienni Liberal.
 • Period: to

  Trienni liberal

  Després d'un pronunciament militar, es va establir una constitució liberal a Espanya, que va durar tres anys. Aquest període es va caracteritzar per la defensa de les llibertats civils i polítiques, la creació d'una assemblea nacional i la abolició de molts dels privilegis de l'aristocràcia.
 • Period: to

  Dècada Ominosa

  Amb l'ajuda de França, el rei va acabar amb el Trienni Liberal i va establir de nou la monarquia absoluta a Espanya. Aquest període es va caracteritzar per la repressió política i la persecució dels liberals, que van ser empresonats, exiliats o executats.
 • Period: to

  La Guerra Civil Carlista

  Després de la mort de Fernando VII, es va produir una guerra civil entre les forces liberals i les carlines, partidàries de la successió del fill del rei, Carles. La guerra va acabar amb la victòria de les forces liberals, però va deixar el país dividit i enfrontat.
 • Period: to

  Monarquia constitucional

  Després de la mort de Fernando VII, es va establir una monarquia constitucional a Espanya, que es va caracteritzar per la separació de poders, la creació d'una assemblea nacional i la garantia dels drets i les llibertats dels ciutadans. Aquest període va estar marcat per la inestabilitat política i les guerres carlines.
 • Period: to

  Sexenni democràtic

  Després de la Revolució de 1868, es va establir un règim polític conegut com el Sexenni Democràtic. Aquest període es va caracteritzar per la promulgació de diverses lleis que van ampliar els drets i les llibertats dels ciutadans, així com per la modernització del país. No obstant, va ser un període marcat per la inestabilitat política i econòmica.
 • Period: to

  El Sexenni Democràtic

  Després d'una revolució, es va establir un règim polític conegut com el Sexenni Democràtic, que va durar sis anys i va estar marcat per la modernització del país i la promulgació de diverses lleis que van ampliar els drets i les llibertats dels ciutadans.
 • Period: to

  Restauració borbònica

  Després del pronunciamiento del general Martínez Campos, es va restaurar la dinastia borbònica a Espanya i es va establir un règim polític autoritari i conservador. Aquest període va estar marcat per la inestabilitat política, les lluites obreres i la pèrdua de les últimes colònies espanyoles.
 • La crisi del 98

  Després de la pèrdua de les últimes colònies espanyoles a Cuba, Puerto Rico i Filipines, Espanya va viure una profunda crisi política i econòmica, que va portar a una revisió crítica de la seva història i la seva identitat com a nació.
 • Period: to

  La Restauració borbònica

  Després del pronunciamiento del general Martínez Campos, es va restaurar la dinastia borbònica a Espanya i es va establir un règim polític autoritari i conservador, que va durar fins a la proclamació de la Segona República.