A218583d 0125 4195 b9a9 6400ac5a51d5

Ramon Llull

 • Jan 25, 1232

  Naixement

  Ramon Llull va néixer a Mallorca el 1232
 • 1258

  Vida abans del tomb radical

  Abans dels trenta anys, va tenir responsabilitats en l'administració de la cort, es va casar i va tenir fills.
 • 1263

  Tomb radical

  Es va qualificar de "conversió a la penitència".
 • 1272

  El llibre

  Va estar nou anys per escriure "El llibre de contemplació".
 • 1274

  Intuïció genial

  Va concebre la seva art per a demostrar, amb arguments lògics, els articles de la fe.
 • 1274

  Llibre del gentil e dels tres savis

  Diàleg que li permetia posar en contrast posicions ideològiques i religioses.
 • 1275

  Llibre de cavalleria

  Llibre on vol fortificar la moral i la pràctica cristiana entre els cavallers.
 • 1277

  Llibre d'amic e amat

  Llibre destacat de Ramon Llull dins de la narrativa.
 • 1283

  El Blanquerna

  Una de les obres per acostar les seves doctrines a un públic menys format. Va ser creat a Montpeller
 • 1283

  Art demostrativa

  Variant i simplificació de l'art lul·liana.
 • 1288

  Llibre de les meravelles

  Un altre llibre de Ramon Llull pern acostar les seves doctrines a un públic menys format. Va ser creat a París.
 • 1295

  el Desconhort

  Un dels versos que es va inventar a Ramon Llull. En aquest cas, va ser inventat a Roma.
 • 1301

  Cant de Ramon

  Un dels altres tipus de versos que va crear Ramon Llull. Va ser creat a Mallorca.
 • 1307

  Misioner a Bugía

  Va anar a fer de missioner a Bugia.
 • 1307

  Empresonat

  Va ser empresonat perquè els teòlegs no el volien entendre
 • 1307

  El desterrament

  Va ser desterrat i varen destruir els seus llibres.
 • 1308

  L'Ars brevis

  Una de les expressions més acabades de l'art de Ramon Llull.
 • 1308

  Reescritura dels seus llibres

  Va tornar a escriure els seus llibres.
 • 1313

  l'Ars Magna

  L'altra expressió més acabada de Ramon Llull
 • 1316

  Mort de Ramon Llull

  Final de la vida de Ramon Llull durant el viatge de tornada a Mallorca, o bé una vegada arribat a l'illa.