79d82393 d395 4db2 ac1a 71f6b2fea7e4

Eix cronològic català

 • 401

  Cau l’Imperi Romà d’Occident

  Cau l’Imperi Romà d’Occident
  Fet que provoca una gran transformació en la cultura i en la llengua.
 • Period: 401 to 1401

  EDAT MITJANA

  L’edat mitjana és un període històric i literari que comprèn deu segles: comença al segle V amb la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident i finalitza al segle XV amb l’inici del Renaixement.
 • 1001

  LA POESIA TROBADORESCA

  LA POESIA TROBADORESCA
  -Neix a França al segle XI
  -Es tracta d’una poesia lírica (acompanyada de música); és profana (no és de caràcter religiós); és culta pel que fa a l’estil i a la mètrica i és escrita en provençal (un dialecte de l’occità).
 • 1001

  Amor cortès

  Filosofia d’amor nascuda al segle XI, que significava “amor pur”.
 • 1101

  ELS PRIMERS TEXTOS - Liber Iudicum

  És una traducció al català d’un fragment d’un codi visigòtic.
 • 1101

  Es crea la Corona d’Aragó

  Es crea la Corona d’Aragó
 • 1200

  ELS PRIMERS TEXTOS - Homilies d’Organyà

  ELS PRIMERS TEXTOS - Homilies d’Organyà
  És la primera mostra de català literari escrit.
 • Period: 1208 to 1328

  Crònica, de Ramon Muntaner

  La crònica tracta el període comprès entre el naixement de Jaume I l’any 1208 fins a la coronació d’Alfons el Benigne l’any 1328. Per tant, aquesta crònica tracta els regnats de diferents reis.
 • 1229

  Jaume I

  Jaume I
  Conquereix Mallorca
 • Period: 1232 to 1235

  RAMON LLULL

  Va néixer a Mallorca
 • 1265

  A Ramon Llull se li va aparèixer Jesucrist

  A Ramon Llull se li va aparèixer Jesucrist
  Al voltant de 1265, Jesucrist se li va aparèixer cinc vegades crucificat
 • 1271

  L’Art abreujada de trobar veritat

  -Fou el primer intent d’art lul·liana, on intenta reunir tots els coneixements humans a un breu nombre de principis.
  -Aquesta obra va ser escrita a Mallorca.
 • Period: 1271 to 1274

  Llibre de Contemplació en Déu

  Aquesta obra és la primera mostra literària romànica d’àrea catalana.
 • 1272

  Llibre de gentil e los tres savis

  -Fou escrita primer en àrab.
  -Amb aquesta creu que pot convertir els sarraïns i infidels i que el cristià hi trobarà respostes als seus dubtes.
 • 1272

  Llibre de Contemplació en Déu

  Llibre de Contemplació en Déu
  Llull exposa el desig d’unir-se amb Déu en la contemplació.
 • Period: 1275 to 1276

  Llibre de l’ordre de cavalleria

  Obra dedicada a la formació del cavaller cristià segons la concepció medieval.
 • 1276

  Llibre dels feits, de Jaume I

  Llibre dels feits, de Jaume I
  -Aquesta és autobiogràfica i narra les vivències del protagonista, especialment les conquestes de Mallorca i València.
  -No va ser el propi Jaume I qui la va escriure, sinó que ho va fer amb l’ajuda d’un col·laborador que redactava mentre ell dictava la crònica.
  -La crònica consta de quatre parts i un preàmbul on hi té un paper molt important el sentiment religiós.
  -Té una finalitat didàctica i divulgadora i s’hi empra un llenguatge viu.
 • Period: 1276 to 1278

  Llibre d’Amic e Amat

  L’obra s’estructura mitjançant tres elements essencials: l’Amic (l’home), l’Amat (Déu) i l’Amor.
 • 1278

  Doctrina pueril

  Doctrina pueril
  És un seguit de normes sobre l’educació dels infants.
 • Period: 1278 to 1288

  Lo romanç d’Evast e Blanquerna

  -Aquesta obra va ser escrita en dues etapes. En la primera etapa, 1278-1288, Llull va escriure dos llibres i l’epíleg.
  -El 1284 va reprendre l’escriptura i completà l’obra amb tres llibres més. Per tant, l’obra està formada per cinc llibres en record a les cinc nafres de Crist i per exemplificar els cinc possibles estats de la vida religiosa: matrimoni, religió, prelatura, “apostolical senyoria” i vida eterna.
 • 1283

  Blanquerna

  Blanquerna
  S’hi mostra un seguit d’escrits poètics dels quals podem destacar Cant de Ramon, una dolorosa confessió personal on ens descobreix els seus pecats i els seus fracassos.
  Lo Desconhort, considerada la més important obra en vers de l’escriptor, conté 828 versos alexandrins i reflecteix la gran crisi moral de Llull quan veu que cap poderós l’escolta.
 • Period: 1288 to 1289

  Llibre de les meravelles o Fèlix

  -Relata la història d’un home que, davant les persones que no estimen Déu, decideix escriure un llibre.
  -Aquesta obra és un diàleg entre el mestre i el deixeble.
  -Està estructura en 10 parts, de les quals podem destacar la setena, Llibre de les bèsties, per trencar la tònica dels altres llibres ja que és un apòleg polític i sociològic sobre la vida dels homes i està protagonitzada per animals.
 • 1290

  Llibre de Sancta Maria

  Llibre de Sancta Maria
  -Obra de caire religiós.
  -Està estructurada per un diàleg entre dues dames que cerquen la manera de pregar i lloar millor la Mare de Déu.
 • 1296

  Arbre de Sciència

  -Fou escrita a Roma.
  -És una obra que parla de totes les ciències; és una enciclopèdia organitzada a partir d’arbres al·legòrics, que comprenen tot el saber humà.
 • 1301

  Expansió de la Mediterrània

  Expansió de la Mediterrània
  S’expandeix la corona d’Aragò per la mediterrània.
 • 1301

  Llibre del Rei en Pere, de Bernat Desclot

  -Narra el regant de Pere II el Gran, fill de Jaume I.
  -El rei en Pere és tractat com un heroi trobadoresc.
  -Aquesta és la crònica més antiga.
  -Està estructurada en tres parts: la primera parla sobre els fets anteriors al regnat de Jaume I; la segona, del regnat de Jaume I; i la darrera part, sobre el regnat de Pere II el Gran i els esdeveniments d’aquella època.
  -Hi ha un abundant ús de proverbis i refranys, les descripcions són detallades i hi ha un important domini del diàleg.
 • Period: 1301 to 1401

  HUMANISME

  És un corrent històric i literari que comprèn la segona meitat del segle XIV i tot el segle XV. En aquest període es van deixar de banda totes les creences i conviccions que havien nascut durant l’edat mitjana.
 • 1308

  Ars generalis ultima

  És la versió definitiva de la seva art.
 • 1316

  RAMON LLULL

  RAMON LLULL
  Mort
 • 1333

  “Lo mal any primer”

  Conegut com a “lo mal any primer”, es va produir un canvi demogràfic i econòmic a la corona d’Aragó. Fou un any de males collites.
 • Period: 1337 to 1453

  La Guerra dels Cent Anys

  La Guerra dels Cent Anys va enfrontar França i Anglaterra.
 • Period: 1340 to 1346

  BERNAT METGE

  Neix a Barcelona
 • 1347

  La pesta negra

  La pesta negra
  La pesta negra va esclatar l’any 1347. Aquesta va devastar gran part de la població rural i urbana d’Europa.
 • 1355

  ANSELM TURMEDA

  Va néixer a Palma
 • 1381

  Llibre de Fortuna e Prudència

  Llibre de Fortuna e Prudència
  Fou la primera obra coneguda de Metge.
  Consta de 1194 octosíl·labs escrits en primera persona amb la intenció d’identificar l’autor amb el protagonista.
  Hi són presents les característiques medievals.
 • Period: 1383 to 1385

  Crònica, de Pere el Cerimoniós

  -Aquesta crònica és autobiogràfica.
  -S’ocupa del seu regnat i el del seu pare Alfons el Benigne.
  -Aquesta crònica es divideix en sis llibres, un pròleg i un apèndix final, (encara que és la més curta de les quatre).
  -Hi apareixen altres llengües a part del català, com ara provençal i castellà.
 • 1388

  Valter e Griselda

  Valter e Griselda
  Aquesta obra estava adreçada a Isabel de Guimerà, filla d’un dels tresorers reials, amb la intenció que el pogués ajudar en la resolució d’aquest procés.
 • 1391

  L’esclat de l’antisemitisme

  Aquesta va ser una gran matança de jueus al call de Barcelona.
 • 1396

  La Medicina

  Fou escrita a la presó.
 • 1398

  Cobles de la divisió del regne de Mallorques

  Narra la situació política de Mallorca mitjançant un poema narratiu.
 • 1398

  Llibre dels bons amonestaments

  Llibre dels bons amonestaments
  Va ser la seva obra més coneguda i divulgada.
 • 1399

  Lo somni

  Fou l’obra cabdal de l’escriptor i la darrera de les seves produccions, escrita poc després de sortir de la presó.
 • 1400

  AUSIÀS MARCH

  AUSIÀS MARCH
  Va néixer a València.
 • 1401

  Inici del Renaixement

 • 1401

  L’HUMANISME CATALÀ

  L’HUMANISME CATALÀ
  El corrent humanista s’arrela a Catalunya a mesura que transcorre el segle XV.
 • 1401

  LA NOVEL·LA DE CAVALLERIES I LA NOVEL·LA CAVALLERESCA

  -Vinculades a l’honor, el valor, la justícia o la generositat, la cavalleria va tenir el seu gran mite literari en les novel·les sobre la matèria de Bretanya.
  -Aquestes eren les obres entorn els cavallers de la Taula Rodona i el rei Artús, aparegudes a França al segle XII.
  -Les novel·les catalanes cavalleresques del segle XV.
 • 1401

  JOANOT MARTORELL

  JOANOT MARTORELL
  -Neix a Gandia a l’inici del segle XV.
 • 1401

  CURIAL E GÜELFA

  -Novel·la cavalleresca que fou escrita segurament a mitjan del segle XV per un autor desconegut.
  -Es divideix en tres llibres precedits per un pròleg.
 • 1401

  ROÍS DE CORELLA

  ROÍS DE CORELLA
  -Es revelà com a dinamitzador de la vida cultural i intel·lectual del moment.
 • 1412

  Compromís de Casp

  Ferran de Trastàmara va sortir elegit com a rei de la corona d’Aragó. Així va començar la vinculació entre les corones d’Aragó i Castella.
 • 1418

  Disputa de l’ase contra frare Anselm Turmeda sobre la natura e noblesa dels animals

  Disputa de l’ase contra frare Anselm Turmeda sobre la natura e noblesa dels animals
  -És la seva obra més extensa i està inspirada en els apòlegs àrabs.
  -A l’obra, l’autor discuteix amb un ase sobre la superioritat dels homes sobre els animals.
 • 1420

  Tuhfa

  -Va escriure en àrab la seva darrera obra.
  -Aquesta consta de tres parts: la primera és autobiogràfica; la segona descriu la història de Tunis i lloa els dos sultans que serveix en vida; i la tercera escriu una polèmica musulmana contra el cristianisme.
 • 1430

  ANSELM TURMEDA

  ANSELM TURMEDA
  Mort
 • 1435

  ROÍS DE CORELLA

  -Escriptor català nascut a Gandia el 1435
 • 1450

  Invenció de la imprenta

  Invenció de la imprenta
  L’any 1450 Gutemberg va inventar la impremta.
 • 1453

  Caiguda de Constantinoble

  L’any 1453 es va produir la caiguda de Constantinoble.
 • Period: 1456 to 1458

  ROÍS DE CORELLA

  -La seva obra en prosa es divideix en dos blocs: les narracions mitològiques (1456-1458), que eren fruit pel seu amor cap els clàssics; i les proses religioses, que eren derivades de la condició d’home eclesiàstic.
  -Destaquen obres com Tragèdia de Caldesa, Trihumfo de les dones o el poema “Balada de garsa i l’esmerla”.
 • Period: 1462 to 1472

  Principat de Catalunya

  Va ser dividit a la Guerra contra Joan II.
 • 1473

  ROÍS DE CORELLA

  ROÍS DE CORELLA
  -Va ser ordenat teòleg.
 • 1479

  Unió dinàstica de Castella i Aragó.

  L’any 1479 es va produir la unió dinàstica de Castella i Aragó.
 • 1490

  JOANOT MARTORELL - TIRANT LO BLANC

  JOANOT MARTORELL - TIRANT LO BLANC
  -Novela catalana
  -És una novel·la total, és a dir, és moltes novel·les en una (cavalleresca, històrica, eròtica, d’aventures, ...)
  -Incorpora l’humor i l’erotisme.
  -La novel·la va ser acabada per Martí Joan de Galba, qui la publicà el 1490.
 • 1492

  Descobriment d’Amèrica i conquesta de Granada

  L’any 1492 es va descobrir Amèrica i es va produir la conquesta de Granada.
 • 1497

  ROÍS DE CORELLA

  ROÍS DE CORELLA
  -Mor a València el 1497
 • 1501

  RENAIXEMENT

  -El Renaixement sorgeix a Itàlia al segle XV i es perllonga al llarg de tot el segle XVI.
 • Period: 1501 to

  LA DECADÈNCIA

  -El període que comprèn entre principis del segle XVI fins a principis del segle XIX
 • Period: 1505 to 1510

  PERE SERAFÍ

  -Va néixer entre l’any 1505 i 1510
 • 1524

  La vesita

  La vesita
  -De Joan Ferrandis d’Herèdia
 • Period: 1556 to 1558

  REGNAT DE FELIP II

  -Hi va haver una regressió ideològica.
 • 1557

  Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa

  Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa
  -De Cristòfol Despuig
  -Defensa l’ús de la llengua catalana.
 • 1565

  PERE SERAFÍ - Dos llibres

  -Conjunt de 170 poesies dividides en dues parts.
  -Per una banda, les obres profanes que eren de caràcter amorós, moral i didàctic.
  -Per altra banda, l’obra espiritual de caràcter místic amb una projecció distant i èpica.
 • 1567

  PERE SERAFÍ

  PERE SERAFÍ
  -Va morir el 1567 a Barcelona.
 • Period: 1579 to

  FRANCESC VICENT GARCIA

  -Conegut com el “Rector de Vallfogona”.
  -Va néixer a Tortosa cap el 1579 i va morir a Vallfogona el 1623.
 • BARROC

  BARROC
  -El Barroc al segle XVII
 • Period: to

  FRANCESC FONTANELLA

  -Va néixer a Barcelona entre 1610 i 1620
  -Poeta i dramaturg del Barroc català
 • FRANCESC FONTANELLA - Tragicomèdia d’amor, firmesa i porfia

  FRANCESC FONTANELLA - Tragicomèdia d’amor, firmesa i porfia
 • Period: to

  GUERRA DELS SEGADORS

  -Revolta popular contra l’exèrcit a partir de la mort violenta d’un segador i el virrei de Catalunya.
 • FRANCESC FONTANELLA

  FRANCESC FONTANELLA
  -Es va doctorar en Dret
 • FRANCESC FONTANELLA - Panegíric

 • FRANCESC FONTANELLA - Lo Desengany

  FRANCESC FONTANELLA - Lo Desengany
 • FRANCESC FONTANELLA

  -Va exiliar-se a Perpinyà.
 • FRANCESC FONTANELLA

  FRANCESC FONTANELLA
  -Després de la mort de la seva segona dona va ingressar a l’ordre dominicà (1657).
  -Tres anys després va ser ordenat sacerdot.
 • TRACTAT DELS PIRINEUS

  -Felip IV de Castella cedeix el comtat de Rosselló, el Conflent, Vallespir i part de Cerdanya a Lluís XIV de França.
 • Period: to

  FRANCESC FONTANELLA

  -Va morir a Perpinyà entre 1680 i 1685.
 • Period: to

  GUERRA DE SUCCESSIÓ

  -Provoca l’arribada dels Borbons a la corona espanyola.
 • IL·LUSTRACIÓ

  IL·LUSTRACIÓ
  -La Il·lustració al segle XVIII.
 • Period: to

  IL·LUSTRACIÓ

 • FRANCESC VICENT GARCIA - Una hermosa dama de cabells negres - Dècimes d’un galan a les llàgrimes d’una dama

  FRANCESC VICENT GARCIA - Una hermosa dama de cabells negres - Dècimes d’un galan a les llàgrimes d’una dama
  -Part de la seva obra va ser publicada després de la seva mort, l’any 1703.
  -D’aquesta, podem destacar el sonet A una hermosa dama de cabells negres o les Dècimes d’un galan a les llàgrimes d’una dama.
 • DECRETS DE NOVA PLANTA DE VALÈNCIA I ARAGÓ

 • Period: to

  MENORCA PASSA A MANS BRITÀNIQUES

 • DECRET DE NOVA PLANTA A MALLORCA I LES PITIÜSES

 • DECRET DE NOVA PLANTA DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA

  DECRET DE NOVA PLANTA DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA
  -Com a conseqüència, desapareix la Cancelleria Reial.
 • Period: to

  JOAN RAMIS I RAMIS

  -Neix a Maó
 • MEMORIAL DE GREUGES

  MEMORIAL DE GREUGES
  -Carles III demana que es revisin les mesures dels Decrets imposats ja que els considera de caràcter injust.
 • JOAN RAMIS I RAMIS - Lucrècia

 • Period: to

  LA RENAIXENÇA

  -És el moviment que es produeix al segle XIX per a la recuperació de l’ús literari culte de la llengua catalana després de tres segles de declivi.
 • LA RENAIXENÇA - La pàtria

  LA RENAIXENÇA - La pàtria
  -de Bonaventura Carles Aribau com l’inici del moviment.
 • JACINT VERDAGUER

  JACINT VERDAGUER
  -Neix a l’any 1845
 • ÀNGEL GUIMERÀ

  ÀNGEL GUIMERÀ
  -Va néixer a Canàries el 1845, de pare català i mare canària.
 • NARCÍS OLLER

  NARCÍS OLLER
  -Neix el 1846
 • Restauració dels Jocs Florals a Barcelona

  Restauració dels Jocs Florals a Barcelona
  -plataforma de foment, difusió, edició i prestigi de la poesia en català.
 • ÀNGEL GUIMERÀ - L’oreneta de Menargues

  ÀNGEL GUIMERÀ - L’oreneta de Menargues
 • NARCÍS OLLER

  NARCÍS OLLER
  -El 1868 passà a viure a Barcelona, on estudià dret i va treballar de procurador.
 • ÀNGEL GUIMERÀ

  ÀNGEL GUIMERÀ
  -Fundador de la revista La Renaixensa
 • JACINT VERDAGUER - L’Atlàntida

  JACINT VERDAGUER - L’Atlàntida
 • Jocs Florals

  Jocs Florals
  -El moviment acaba quan Verdaguer i Guimerà són premiats en els Jocs Florals l’any 1877.
 • JACINT VERDAGUER - Idil·lis i cants místics

  JACINT VERDAGUER - Idil·lis i cants místics
 • NARCÍS OLLER - La Papallona

  NARCÍS OLLER - La Papallona
 • NARCÍS OLLER - Vilaniu

  NARCÍS OLLER - Vilaniu
 • JACINT VERDAGUER - Canigó

  JACINT VERDAGUER - Canigó
 • ÀNGEL GUIMERÀ - Mar icel

  ÀNGEL GUIMERÀ - Mar icel
 • JACINT VERDAGUER - Montserrat

  JACINT VERDAGUER - Montserrat
 • Period: to

  JACINT VERDAGUER - Jesús Infant

 • Period: to

  NARCÍS OLLER - La febre d’or

 • ÀNGEL GUIMERÀ - Aigoforts

  ÀNGEL GUIMERÀ - Aigoforts
 • ÀNGEL GUIMERÀ - Maria Rosa

  ÀNGEL GUIMERÀ - Maria Rosa
 • JACINT VERDAGUER - Sant Francesc

  JACINT VERDAGUER - Sant Francesc
 • JACINT VERDAGUER - Flors del Calvari

  JACINT VERDAGUER - Flors del Calvari
 • ÀNGEL GUIMERÀ - Terra Baixa

  ÀNGEL GUIMERÀ - Terra Baixa
 • NARCÍS OLLER - La bogeria

  NARCÍS OLLER - La bogeria
 • ÀNGEL GUIMERÀ - La filla del mar

  ÀNGEL GUIMERÀ - La filla del mar
 • JACINT VERDAGUER

  JACINT VERDAGUER
  -Mor a l’any 1902
 • JACINT VERDAGUER - Al Cel

  JACINT VERDAGUER - Al Cel
 • NARCÍS OLLER - Pilar Prim

  NARCÍS OLLER - Pilar Prim
 • Period: to

  FRANCESC FONTANELLA - Giletes

 • NARCÍS OLLER - Memòries literàries

  NARCÍS OLLER - Memòries literàries