Timeline època medieval

 • Period: 400 to 1500

  El món medieval

  L’edat mitjana coneguda per la caiguda de l’imperi roma (476) i l'ocupació de Constantinoble (1453). Es divideix en alta edat mitjana, dominada per estil romà i la baixa edat, pel gòtic. Durant aquest fet sorgeix feudalisme amb les classes formades per oratores, dedicats a l'oració, bellatores cavallers per a la guerra i laboratores per el treball
 • Period: 400 to 1400

  Literatura popular a l'edat mitjana

  Com extensió de las celebracions litúrgiques va aparèixer el teatre a l'interior de les esglésies, més tard es van traslladar a les places publiques i carrers amb el teatre profà on hi havien jocs i entremesos, i teatre religiós on hi van quedar quatre cicles. El cicle de Nadal, de Pasqua, de l'Assumpció de María i el cicle hagiogràfic. Tots ells es basaven amb l'església.
 • Period: 1100 to 1190

  Els primers textos en català

  A l’edat mitjana es formen les llengües romàniques que no es troben fins al s IX on es demana al bisbes que siguin traduïdes al vulgar. Totes aquestes llengües son gracies als documents en llati que per error van incorporar paraules en vulgar. La traducció del fòrum iudicum i les homilies d’organyà son els textos mes antics conservats on hi explica l'evangeli amb un interès lingüístic i històric.
 • Period: 1100 to 1200

  poesia trobadoresca

  va sorgir a les corts aristocràtiques occitanes a meitats del s XII. Era escrita en provençal ja que es semblava al català. Aquesta literatura es basava en l'amor i reflectida una situació que era actual però canviant tots els noms per no saber qui eren en realitat. Hi van haver generes dins de aquestes poesies trobadoresques que van ser: la cançó d'amor, el sirventès ira i polèmica, l'alba separació d'enamorats, el plany tristesa per mort i la pastorel·la on es troben una pastora i un cavaller
 • Period: 1162 to 1213

  Els trobadors

  Els trobadors eren els cantants i compositors de les poesies i els joglars els que recitaven les poesies. Els primers trobadors importatants van ser Berenguer de Palol i Guerrau de Cabrera
 • Period: 1232 to 1316

  Ramon Llull

  Va ser senescal del rei jaume II. Es va desvincular de la seva familia per iniciar una feina d'apostolat A partir d'això es va centrar en escriure llibres per difrondre el cristianisme. Com obre importants té: Llibre de la contemplació de Deu, Llibre d'Evast, Aloma e Blanqueta son fill, Félix o llibre de marevelles, Cant de Ramón etc.
 • Period: 1244 to 1385

  Les quatre grans cròniques

  Van haver quatre cròniques; cròniques de Jaume, Cronica de Bernat, Crònica de Ramor Muntaner, Cronica de Pere el Ceremoniós
 • Period: 1300 to 1400

  Nou concepte d'amor

  Va néixer un nou concepte amb principals autors com Bocaccio, Petrarca i Dante. Aquests conceptes es van dividir en, lamor com a malaltia, la donna angelicata (idealització de dona) i l contrari a la donna angelicata on la dona es com un diable.
 • Period: 1300 to 1450

  El segle d'or valencià

  Va ser una època de grans creacions artistiques i literàries que va fer una millora demogràfica i econòmica amb grans autors com Ausiàs March o Jaume Roig on el veurem endavant
 • Period: 1301 to 1413

  L'Humanisme

  L'Humanisme va ser una corrent amb l'objectiu de recuperar l'antiguitat clàssica, formada per Petrarca, Boccacio i Dante. Aquest concepte, es va expandir gràcies a la cancelleria reial on hi havia treballadors que havien de saber llatí, català i aragonès.
 • 1330

  Francesc Eiximenis

  Francesc Eiximenis
  Va estudiar a universitats i monestir on va rebre coneixements molt bons com ara el cristià. Va destacar Lo Crestià, obra que havien de ser tretze llibres però només coneixem quatre on explicava el dogma i la moral del cristianisme
 • 1350

  Sant Vicent Ferrer

  Sant Vicent Ferrer
  Sant Vicent va ser un autor de grans sermons on atreia al públic amb llenguatge col·loquial o inclús amb onomatopeies. Gràcies a la seva importància a la baixa edat mitjana va ser un gran exemple de l'art de la predicació
 • 1355

  Anselm Turmeda

  Anselm Turmeda
  Anselm va convertir-se en islamista sent així el mes representatiu de la crisis ideològica. Va escriure obres molt nombroses, ara bé la més important va ser La Disputa de l'ase, altres obres van ser el Llibre de bons amonestaments escrita en vers o Les Cobres de la divisió del Regne de Mallorques
 • 1400

  Jaume Roig

  Jaume Roig
  Va escriure l'obre de 16,359 versos on fa que predomini la misogínia un tractament amb la realitat, on narra la seva vida i les relacions complicades amb les dones on noves es salven la Verge maria i la seva dona Isabel
 • 1400

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  Va ser el poeta més innovador de la seva època on ja en els seus avantpassats eren poetes i cavallers. Va trencar la relació amb la poesia trobadoresca i es va dedicar a escriure sobre objectes, paisatges.... Es conserven 128 poemes centrats en la meditació personal i intimista.
 • Period: 1400 to 1500

  Orígens de la novel·la/ Tirant lo Blanc

  Tirant va ser unes de les novel·les més exitoses entre d'altres i dels orígens a l'any 1497, a partir d'aquí s'han fet noves versions traduïdes a altres idiomes ja que hi tenia un gran pes en la seva època que hi continua tenint actualment. Utilitza un estil culte retòric i barroc i un altre de col·loquial on es veu amb els diàlegs breus i els refranys
 • 1440

  Joan Roís de Corella

  Joan Roís de Corella
  Joan va ser cavaller i mestre en teologia però va acabar en eclesiàstic . Escriu obres amb gusts del Renaixement però també amb estil medieval. També uns dels temes que utilitzava era la religió o la mitologia. De entre aquests ressalten es poemes com ara: La Tragèdia de Caldesa on maleeix La Història de Leànder i hero entre altres
 • Period: 1500 to

  Context històric

  Durant els segles XVII, XVII, XVIII van haver grans canvis que van canviar la literatura catalana com ara el desplaçament del comerç, el trasllat de la cort reial, la voluntat de impermeabilitzar i les derrotes de la guerra dels Segadors.
  Un dels grans canvis va ser el segon humanisme on hi han grans diferencies del primer com ara l'idioma, els interessos intel·lectuals o inclus el tema canvia a ser l'erasmisme. En va sorgir l'origen de luteranisme on va provocar el protestantisme a l'església
 • Period: to

  El Barroc

  El barroc tenia un objectiu clar que era expressar l'enderrocament de l'equilibri renaixentista on va tenir grans autors com ara Francesc Vicenç Garcia on va escriure poemes de desengany, la soletat, la mort etc. Va originar una poesia burlesca, obscena i escatològica on va arribar a ser molt impotant i Francesc Fontanella amb poemes de temàtica amorosa amb tecniques barroques
 • Period: to

  Il·lustració i Neoclassicisme

  La poesia del segle XVIII va ser dominada per la poesia de gust barroc amb grans autors com Joan Ramis i Antoni Febrer Cardona. En canvi en el teatre d'aquell mateix segle hi era també el barroc però també el neoclassicisme on tot havia de passar en el mateix lloc, espai i temps. L'autor del teatre era Joan Ramis. I la prosa en va tenir a en Josep Pau Ballot on va escriure la primera gramàtica impresa en català; Gramàtica i apologia de la llengua catalana