Literatura universal

Literatura Catalana a l'Època Medieval

 • Period: 476 to 1453

  Edat Mitjana

 • Period: 1100 to 1500

  Poesia Trobadoresca

  Exposava un concepte d'amor cortès que es podia representar en cançó, sirventes, alba, plany i pastorel·la.
 • Period: 1100 to 1400

  Literatura popular a l'edat mitjana

  Teatre profà, teatre religiós, cicle de Nadal, cicle de pasqua, cicle de l'Assumpció de Maria, cicle hagiogràfic i la recitació de poesia popular.
 • Period: 1130 to 1195

  Guillem de Berguedà

  Trobador conegut, famós per ser l'autor de nombrosos sirventesos i d'un plany a la mort de Ponç de Mataplana, a qui havia insultat breument. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/BnF_ms._854_fol._192v_-_Guilhem_de_Berguedan_%282%29.jpg/220px-BnF_ms._854_fol._192v_-_Guilhem_de_Berguedan_%282%29.jpg
 • Period: 1160 to 1209

  Berenguer de Palou i Guerau de Cabrera

 • Period: 1162 to 1212

  Guillem de Cabestany

  Trobador conegut, famós per la llegenda de la seva vida més que pels seus poemes. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/BnF_ms._12473_fol._178_-_Guilhem_de_Berguedan_%281%29.jpg
 • 1195

  Traducció Forum iudicum

  Traducció Forum iudicum
  Un dels textos més antics que es conserven en català.
 • 1195

  Codi Visgotic Vigent

  Codi Visgotic Vigent
  Un dels textos més antics que es conserven en català.
 • 1195

  Homilies d'organyà

  Homilies d'organyà
  Un dels textos més antics que es conserven en català.
 • Period: 1232 to 1316

  RAMON LLULL

  Dades: Senescal del rei Jaume II en la seva joventut, Se li va aparèixer Jesucrist i va difondre el cristià primitiu i va deixar a la seva família. Va crear escoles i feia servir el llatí, l'àrab i el provençal per promoure el cristianisme.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/RamonLLull.jpg
 • Period: 1244 to 1385

  Les quatre grans cròniques

  C. de Jaume: Anys 1244 i 1274, narra en forma autobiogràfica la vida i les gestes més importants del rei.
  C. de Bernat Desclot: anys 1283 i 1288, tracta de la conquesta de Sicilià i la invasió de Catalunya per als francesos.
  C. de Ramon Muntaner: És la més emocionant de totes, escrita el 1325, va sobre l'expedició dels catalans a Orient.
  C. de Pere el Cerimoniós: escrita entre el 1349 i 1385. Narra la reincorporació del regne de Mallorca i la guerra contra els nobles rebels a València i Aragó
 • Period: 1259 to 1285

  Guillem de Cervera

  Trobador conegut, famós per ser l'autor del Cerverí de Girona.
  https://www.artehistoria.com/sites/default/files/imagenobra/HIC18434.jpg
 • Period: 1265 to 1316

  OBRES DE RAMON LLULL (les més conegudes)

  Llibre de la contemplació de Déu, Llibre del gentil i dels tres savis, Llibre d'Evast, Llibre d'amic, Llibre de l'ordre de la cavalleria, Cant de Ramon...
 • Period: 1300 to 1400

  Nou concepte d'amor

  Dades: L'amor com a malaltia, el sexe com a pecat. Perdies la racionalitat a causa de la passió.
 • Period: 1300 to 1399

  Orígens de la novel·la

  Al segle XIV es van crear les primeres novel·les, les novel·les de cavalleries, a resultat de voler passar a prosa poemes èpics i llegendes del rei Artús.
 • Period: 1330 to 1405

  Gilabert de Pròxida

 • Period: 1330 to 1409

  Francesc Eiximenis

  Posava a l'abast del poble els coneixements cristians que només es podien aprendre a universitats o a monestirs. Autor Religiós.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Francesc_Eiximenes.jpg
 • Period: 1340 to 1413

  Bernat Metge

  Representant de l'Humanisme més destacat. El 1399 redacta la seva obra mestre, "Lo Somni", per defensar-se de les acusacions de l'assassinat del rei Joan.
  https://peregomila.files.wordpress.com/2013/05/metge2591.jpg
 • Period: 1350 to 1424

  Jordi de St. Jordi

  Poeta més important abans de l'aparició d'Ausiàs. Va fer 18 poemes trobadorescos parlant de la despersonalització d'altres poetes.
  https://www.escriptors.cat/sites/default/files/2019-02/santjordij.portic.g.jpg
 • Period: 1350 to 1440

  Autors Religiosos

  Autors que prediquen i escriuen a favor de la religió per resoldre la crisi de la defunció del món cristià.
  Autors: Sant Vicent Ferrer, Francesc Eiximenis, Anselm Turmeda.
 • Period: 1350 to 1419

  Sant Vicent Ferrer

  El millor predicador de la religió i buscava la conversió dels seus oients. Feia servir un llenguatge col·loquial i molta gesticulació. Autor Religiós.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/San_Vincenzo_Ferrer_polyptych_by_Giovanni_Bellini.jpg
 • Period: 1380 to

  L'Humanisme a Catalunya

  Proposa recuperar l'antiguitat clàssica. Déu deixa de ser el centre de tot i passa a ser-ho el ésser humà. Va ser impulsat per Petrarca a Itàlia, a Catalunya va ser impulsat per la Cancelleria Reial.
 • Period: 1400 to 1459

  Ausias March

  Trobador. Poeta més innovador de la seva època amb 128 poemes sobre si mateix i el trencament i innovació de la poesia trobadoresca.
  Cants d'amor: Poemes dedicats als seus amor i dames que ha estimat.
  Cants Morals: Poemes dedicats a qüestionar a Aristòtil i sant Tomàs.
  Cants de mort: Poemes de la personificació de la mort.
  Cants espirituals: 28 versos dedicats a la invocació de Déu.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Ausias_Marc.jpg
 • Period: 1430 to 1480

  Anselm Turmeda

  Autor religiós. Representava la crisi ideològica per la seva conversió al mahometisme.
  https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/fotos/turmeda.jpg
 • 1450

  Altres autors del segle XV

  Altres autors del segle XV
  Jaume Roig: Literatura Satírica, narra la seva vida en una de les seves obres.
  Joan Roís de Corella: poesia de tema religiós i profà
 • Period: 1470 to 1575

  El Renaixement

  Renaixement: Síntesi d'elements de la darrera edat mitjana i d'elements nous, la persistència de la tradició medieval, el corrent satíric valencià i els intents de renovació mètrica a partir de models italians. Poetes: Pere Serafi, Joan Pujol, Joan Bosca (escriu en castellà)
 • Period: 1497 to 1520

  Tirant lo Blanc

  Novel·la de cavalleria d'èxit, traduïda a molts idiomes, escrita per Joanot Martorell i Martí Joan de Galba al segle d'or de València.
  https://pm1.narvii.com/6649/a04d8d92f2dd9c5c18c33aad39034eabf5ef5527_00.jpg
 • 1550

  Segle d'or Valencià

  Segle d'or Valencià
  Gran puixança econòmica i cultural al regne de València que va possibilitar una etapa de grans creacions artístiques literàries i el coneixement d'artistes tan importants com Ausies, Joanot Martorell, Jaume Roig...
 • Segon Humanisme

  Segon Humanisme
  Ben diferent al primer humanisme. Deixen apart el Català i es centren en temés d'interes. Un dels temes destacats va ser l'esrasmisme, luteranisme, protestanisme... L'europa cristiana va aceptar noves idees i cultures a causa de la contrareforma.
  Poetes destacats: Joan Lluís Vives
 • El Barroc

  El Barroc
  Volen l'enderrocament de l'equilibri renaixentista mitjançant la violència i les idees del contrast entre conceptes, la deformació a dos nivells (realista i idealista), l'exageració i el dinamisme. En teoria és l'evolució del renaixement a causa de voler saber la veritat.