prova avaluable t1

 • 1100

  LITERATURA CATALANA

  Les característiques generals de tots el tipus de literatures, narracions, escrits... Molts d'aquest es basen en la vida, en l'amor, tragèdies, desamors... En cadascuna podem trobar diferents maneres de representar-les, en poesia, prosa, teatre, novel·les...
 • Jan 1, 1162

  Obres i Autors E.M

  Es recullen els primers escrits en català;
  La traucció del Forum Iudicum ( codi visigòtic de l'època) i les Homilies d'Organyà ( sermons amb explicacions i comentaris de l'Evangeli).
  Eren textos més històrics que literaris.
 • Period: Jan 1, 1162 to

  LLARGA ÈPOCA MEDIEVAL

  Aquesta època es divideix en; L'alta edat mitjana (segle V fins al segle XII dominada per l'estil romànic), I la baixa edat mitjana (segle XIII al segle XV dominada per l'estil gòtic).
  Aquest època està caracteritzada per la divisió de poders en la societat estamental on existien 3 tipus de grups; Els oratores, els bellatores i els laboratores. Aquests queden ben reflectits a la literatura moral, didàctica, cavalleresca, cortesana i popular de l'època.
 • Period: 1200 to 1500

  Literatura popular de l'edat mitjana

  Hi diferenciem;
  Teatre Profà
  Teatre Religiós
  El cicle de Nadal
  El cicle de Pasqua
  El cicle de l'Assumpció de María
  El cicle Hagiogràfic
  La Poesia Popular
 • 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  Va nèixer entre el 1232 i el 1235 a la Ciutat de Mallorca, es va casar i va tenir dos fills.
  Podem dir que Ramon Llull va ser el creador del català literari el que es va encarregar de difondre'l d'una manera filosòfica. Els propòsits dels escrits de Llull eren didàctics i morals mitjançant recursos gràfics com les figures, els arbres, els cercles...
  En els seus escrits podíem identificar 3 idiomes, l'àrab, el llatí i el provençal.
  Va morir a la seva ciutat natal aproximadament al 1316
 • Period: 1244 to 1386

  Literatura narrativa històrica

  En la narrativa històrica podem diferenciar 4 grans cròniques.
  Crònica de Jaume I o liibre dels feits (autobiaografia del rei i gestes més importants).
  Llibre del rei En Pere (conquesta de Sicília i invasió de Catalunya pels francesos).
  Crònica de Ramon Muntaner (expedició dels catalans a orient).
  Crònica de Pere el Cerimoniós (reincorporació del regne de Mallorca i la guerra contra els nobles rebels a València i Aragó).
 • 1300

  Obres i Autors P.Trobadoresca

  Razós de trobar (Ramon Vidal de Besalú)
  Les regles de trobar (Jofre De Foixà)
  Les leys d'amors (Guilhiem Molinier)
 • Period: 1300 to 1300

  POESIA TROBADORESCA

  Aquesta corrent trobadoresca va sorgir a les corts aristocràtiques occitanes a la primera meitat del s XII.
  La literatura trobadoresca expressaba l'amor cortés que reflectia els estaments de l'època.
  Els gèneres de la poesia trobadoresca més importants són:
  La canço, el sirventès (expresa ira i polèmica), l'alba, el plany i la pastorel·la.
  Els TROBADORS eren els autors de les obres
  Els JOGLARS els que les recitaven amb presició
 • Period: 1304 to 1374

  Narrativa Humanista

  Aquest es un corrent que proposa recuperar l'antiguitat clàssica, trenca amb la tradició medieval, dèu deixa de ser el centre del món i es l'èsser humà qui ho fa.
  A Catalunya el medi que es va encarregar de expandir aquest corrent va ser la cancelleria reial, prenent el llatí com a llengua principal.
 • Period: 1330 to 1419

  Prosa Doctrinal

  La decadència del feudalisme va causar l'aparició d'una crisis religiosa que va provocar la desunió del món cristià. Les obres dels autors més destacats de l'època buscaven sortir d'aquesta crisis.
 • Period: 1330 to 1419

  Autors Poesia Doctrinal

  Es destaquen 3 autors que tenien semblants maneres d'escriure ja que escribien en diferents llengues, teníen formació universitaria i van aconseguir assolir un gran prestigi.
  Sant Vicent Ferrer; les obres més destacades van ser alguns dels seus sermons.
  Francesc Eiximenis; la seva obra més destacada va ser Lo Crestià.
  Anselm Turmeda; la seva obra més destacada va ser la Disputa de l'ase.
 • 1340

  Bernat Metge

  Bernat Metge
  Bernat Metge va ser l'autor més destacat de l'època.
  La seva obra més destacada és lo somni (escrit per defensar-se de les acusacions d'haver col·laborat en l'assassinat del rei Joan I ).
 • Period: 1412 to 1523

  El Segle d'or

  Es cracteritza per ser el moment de màxima expansió de la política i cultural de la llengua catalana.
 • Period: 1413 to 1459

  Ausiàs March

  Va nèixer cap al 1400 i es va casar dos cops.
  Va ser el poeta més innovador de l'època i la seva fama es va allargar molt temps, els seus escrits es caracteritzaven per la naturalitat amb la que demostrava la seva vida quotidiana i va trencar amb la poesia trobadoresca.
  Es caracteritza dins del Segle d'Or.
  L'obra de March es va dividir en 4 blocs;
  Els cants d'amor
  Els cants morals
  Els cants de mort
  El llarg cant espiritual
 • Period: 1415 to 1523

  Novel·la Cavalleresca

  En aquest gènere narratiu escrit en prosa s'expliquen les aventures d'un heroi que personifica els ideals cavallerescos; el menyspreu a la mort, la fidelitat, la defensa del senyor, la dama i els indefensos.
 • Period: 1416 to 1523

  Obres i Autors novel·la cavalleresca

  Les dues obres escrites en català més famoses són el Tirant Lo Blanc escrit per Joanot Martorell i Curial e Güelfa escrit per amb autor anònim.
 • Period: 1470 to 1523

  Jaume Roig

  Enmarcat dins la categoría de Literatura Satírica, la seva obra més famosa es L'espill o el Llibre De Les Dones, narra les vicissituds que és produeixen al llarg de la vida de Jaume i les dificils relacions que ha tingut amb les seves dones.
 • Period: 1480 to 1550

  Renaixament i Segon Humanisme

  El corrent més important del renaixament va ser l'erasmisme iniciat per l'erasme de Rotterdam, d'aquesta època se'n destaquen corrents com el luteranisme, protestantisme i la contrareforma. També hi podem diferenciar diferents tipus de narracions; La poesía del Renaixament, el Teatre del Renaixament, La Prosa del Renaixament.
 • Period: 1481 to 1550

  Autors i Obres Renaixament

  Poesia:
  Pere Serafí (les seves poesies van ser recollides en dos llibres de poesia de llengua catalana)
  Joan Pujol (Lepant)
  Teatre:
  Joan Ferrandis d'Herèdia (La vesita)
  Lluís de Milà (el cortesano)
  Joan Timoneda (L'església militant i el castell d'Emaús)
  Prosa
  Cristòfor Despuig ( Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa)
  Pere Gil (Geografía de Catalunya)
 • Period: 1582 to

  Barroc

  Volía enderrocar tots els pensaments renaixentistes de l'època i va sotmetre a la llengua a uns procèsos violents. Hi podem diferènciar el contrast entre conceptes descendents, la deformació a dos nivells, l'artificiositat, l'exageració, el dinamisme i el vitalisme.
 • Period: to

  Autors i Obres Barroc

  Francesc Vicenç Garcia (l'Harmonía del Parnàs)
  Francesc Fontanella (Lo Desengany i Amor, Fermesa i Porfia)
 • Period: to

  Literatura Popular a l'edat mitjana

  Hi diferenciem:
  El teatre
  La poesia
  Els goigs
  Les Nadales
  Les cançons de Pandero
  Els romanços
  La prosa
 • Period: to

  Il·lustració i Neoclassicisme

  Els aires de la il·lustració es van concevir per mitjà de les universitats de València i Cervera la resta habíen estat clausurades per Felip V. Hi podem diferènciar la poesia del segle XVIII, el teatre del segle XVIII i la pros del segle XVIII.
 • Period: to

  Obres i Autors Il·lustració i neoclassicisme

  Poesia:
  Joan Ramis
  Antoni Febrer i Cardona
  Antoni Puigblanch
  Ignasi Ferreres
  Teatre:
  Joan Ramis (Arminda, Rosaura, Lucrècia)
  Prosa:
  Baldiri Reixach (Gramàtica i apologia de la llengua catalana)
  Josep Pau Ballot
  Lluís Galiana (la rondalla de rondalles)