Images (1)

Ramon Llull

 • 1232

  Naixement

  Naixement
  Va néixer a Ciutat de Mallorca molt poc després de la conquesta catalanoaragonesa de l’illa per part del rei Jaume I.
 • 1256

  Hereu del Regne de Mallorca

  Hereu del Regne de Mallorca
  Designació com a hereu del Regne de Mallorca , on va ocupar el càrrec de cap de l'administració cortesana.
 • 1257

  Dona i fills

  Dona i fills
  Es va casar amb la jove Blanca Picany, amb qui va tenir dos fills: Domènec i Magdalena.
 • 1263

  Els tres vots

  Llull va fer un tomb radical en la seva vida, va comprometre's a complir tres vots: convertir els musulmans, escriure el millor llibre del món contra els errors dels infidels, i convèncer al Papa i als reis per fundar monestirs a fi d'ensenyar llengües als missioners.
 • 1265

  El seu primer viatge

  Va inciciar el seu primer viatge als santuaris de Rocamador, Llenguadoc i St, Jaume de Galícia ja que en escoltar un sermó del bisbe de Mallorca sobre sant Francesc d'Assís, qui el va inspirar un model a seguir, va vendre les propietats i el patrimoni deixant-ne una part per la seva dona i els seus fills als qui va abandonar.
 • 1265

  Etapa de formació

  Va retornar a Mallorca, on inicià la seva etapa de formació, que va durar uns nou anys.
  En aquest temps va estudiar àrab, llatí, filosofia, teologia i dret, així com ciències, sobretot medicina. per a poder estudiar àrab va comprar un esclau moro, que li ensenyà la llengua.
 • Period: 1271 to 1274

  Llibre de contemplació

  La seva finalitat és de lliurar-se a la contemplació de Déu i de la seva obra, lloar-lo i aconseguir-ne la glòria i la benedicció.
 • Period: 1274 to 1276

  Llibre del gentil

  Un jueu, un musulmà i un cristià polemitzen sobre quina de les tres religions és la veritable. Un cop exposades les diverses raons dels tres savis, el que és més notable d’aquesta obra, atès el fervor missioner del seu autor i la seva disposició a donar literalment la seva vida pel Déu cristià, és la seva absència de veredicte en favor de una o altra de les tres religions.
 • Period: 1274 to 1276

  Llibre de l’Orde de Cavalleria

  S’exposen els requisits que ha de complir el bon cavaller cristià
 • 1275

  Montpeller

  Montpeller
  Després de passar uns mesos fent vida eremítica i dedicat a la oració i la redacció de nous llibres, va anar a Montpeller a instàncies de l’infant en Jaume, on aquest va fer examinar els seus llibres per un mestre de teologia, el qual els donà una aprovació entusiasta.
 • Period: 1276 to 1279

  Col·legi de Miramar

  El papa Joan XXI concedí a Llull l’autorització per a la construir el col·legi de Miramar , on s’ensenyava l’àrab als missioners.
 • Period: 1279 to 1283

  Llarg viatge d'apostolat

  Del 1279 al 1283 va dur a terme el llarg viatge d’apostolat que el portà de Palma a Roma, i seguidamentt al Nord d’Itàlia, Bizanci, les costes de la mar Negra fins a Tartària, Terra Santa, Egipte i Etiòpia i, de tornada, el nord d’Àfrica, Al-Andalus i Perpinyà, on tenia la cort Jaume II de Mallorca.
 • 1283

  Blanquerna

  Blanquerna
  Aquest nom va ser suggerit pel de la basílica de Santa Maria de Blaquernes de Constantinoble. És una novel·la enciclopèdica que exposa un pla de reforma del món. El llibre primer mostra l’ideal de vida familiar en la dels pares de Blanquerna, Evast i Aloma. La donzella Natana, destinada a esdevenir la seva muller, es fa monja quan . El segon, descriu l’ordenació del convent del qual Natana és abadessa i la reforma a la qual Blanquerna, religiós, sotmet el seu.
 • 1287

  Roma

  Roma
  Va anar Roma, on es trobava per obtenir noves concessions d’obertura d’escoles de llengües per a missioners.
 • Period: 1287 to 1289

  El Llibre de Meravelles

  El Llibre de Meravelles parla de l’existència de Déu i de Jesucrist, del cel, dels elements, de les plantes, dels metalls, dels animals (Llibre de les bèsties) , de l’home, del paradís i de l’infern; el nexe d’unió entre elles és el recorregut del jove Fèlix per les meravelles del món i els ensenyaments que rep.
 • 1290

  Sancta Maria

  Sancta Maria
  El Llibre de Sancta Maria fou dedicat a la mare de Déu. Aquesta obra té un interès afegit perquè mostra les preferències de Llull en relació als tipus de religiositat vigents en la seva època.
 • Period: 1295 to 1296

  L'arbre de ciència

  Utilitza la metàfora de l' arbre amb les seves parts, a les quals atribueix una significació simbòlica. L’obra conté una exposició de tots els coneixements humans, tant els de l’ordre natural com els de l’ordre sobrenatural, acoblats en una estreta síntesi filosoficoteològica a l’entorn de tres temes cabdals: món, home i Déu.
 • 1299

  Barcelona

  Barcelona
  A Barcelona, obtingué autorització de Jaume II d’Aragó per predicar a les sinagogues dels seus dominis i l’any següent es dedicà a convertir els musulmans de Mallorca que no havien renunciat a la seva religió.
 • Period: 1300 to 1305

  Gènova i Barcelona

  Els sis anys següents consta la seva presència a Gènova, Barcelona, i assistí, el 1305, a la consagració del nou papa Climent V, que tampoc no va fer cas de les seves propostes.
 • 1301

  La Retòrica nova

  La Retòrica nova
  Estableix principis per a dotar un discurs de capacitat de persuasió.
 • Period: 1305 to 1308

  Ars Magna

  Concretament, però, aquesta recerca sistemàtica de la veritat anava encaminada a la conversió dels musulmans i dels jueus. Va precedida, però, de nombroses versions, com ara l'Ars compendiosa inveniendi veritatem, l'Art Demostrativa etc..
 • Period: 1309 to 1313

  Els últims anys de la seva vida

  Vell i malalt, es retirà a Mallorca, on continuà confegint llibres fins el 1313 que, veient una nova oportunitat per a fer realitat els seus plans en la política de Frederic II, viatjà a Sicília, on predicà entre les comunitats jueves.
 • 1311

  El Fantàstic

  El Fantàstic
  Presenta, en forma de diàleg, l’oposició entre la vida i les aspiracions mundanes i la vocació religiosa.
 • 1311

  Concili de Viena del Delfinat

  Concili de Viena del Delfinat
  El concili de Viena del Delfinat semblà obrir-li noves perspectives que al final no li van ser ateses.
 • 1313

  L'Art abreujada de predicació

  L'Art abreujada de predicació
  Constitueix una exposició concisa dels principis que han de guiar una predicació eficaç.
 • 1316

  Mort

  Mort
  Va morir de retorn de Tunis, per lapidació a mans dels infidels. No se sap amb certesa si la mort es va produir a Tunis, en el vaixell de tornada a Mallorca o a Mallorca mateix. La seva tomba s'ubica a la basílica de Sant Francesc de Palma.