Literatura de l'Edat Mitjana 4A

By FCquart
  • Period: 476 to 1492

    Edat Mitjana

    A l'Edat Mitjana la societat era teocèntrica i estava dividida en estaments. S'organitzava a través del feudalisme: un sistema de vassallatge en el que la gent rendia homenatge a un senyor feudal i li pagava impostos a canvi de protecció.
    La poesia en aquell moment s'escrivia en occità (provençal), una llengua parlada al sud de França que en aquell moment es considerava d'elit. Els poemes de l'època parlaven de cavallers, reis, conquestes militars i amoroses.