Untitled

Literatura valenciana

 • Period: 813 to 1299

  La literatura trobadoresca

  Aquesta poesia es convertí en un signe diferencial de l'estament dirigent. La llengua artificiosa que usava esdevingué l'ideal d'expressió lírica per als poetes cortesans.
  El trobador també incloïa la composició de la música per a interpretar-ho cantant. El prestigi que aconseguien els permetia viure a la cort. Els joglars de procedència més humil que els trobadors, interpretaven amb el cant les poesies escrites per aquests, amb l'acompanyament musical d'un instrument.
 • Period: 813 to 1299

  Els gèneres trobadorescos

  Podem destacar:
  El sirventés que podía expresar ira, odi, atac personal o polémica d'idees, segons l'opinió del trobador.
  El plany és un lament fúnebre per la mort d'algú.
  La cançó és el gènere amororós més característic, el trobador canta a la dama per a exaltar-la.
  La tençó i el partiment eren composicions dialogades, normalment de debat poètic entre dos trobadors.
  La pastorel·la, poesia amorosa on un noble dialoga amb una pastora per a seduir-la.
  En l'alba es descriu l'enuig dels enamorats.
 • Period: 920 to 1288

  L'amor cortés

  L'amant masculí esdevé vassall de la dama. Ha de pasar per una formació com si fos cavaller. Ella està casada i és sempre de clase social superior a l'amat.
  Malgrat tot l'amor cortés no passava de se un joc literari.
 • Period: 1100 to 1492

  Teatre en l'edat mitjana

  Es manifestava en dues tendències, la religiosa que va ser la més significativa i el teatre profà que servia d'entreteniment.
 • Period: 1229 to 1385

  Les cròniques medievals

  Van ser cuatre cròniques que parlaven de Jaume I, Bernat Desclot, Ramón Muntaner i Pere el Cerimoniós.
 • Period: 1229 to 1274

  Crònica de Jaume I

  Narració autobiográfica, es la primera crónica i incorpora els fets des del seu naixement a la seua mort
 • Period: 1232 to 1316

  Ramon Lull

  Va nàixer a Mallorca, predicà una cristiandad renovada per Europa i el nord d'Àfrica.
 • Period: 1271 to 1315

  Obra de Ramon Llull

  La seua obra està escrita en llatí, occità, àrab i català, abasta tots els camps del saber a través de l'art.
 • 1288

  Crònica de Bernat Desclot

  Narra els fets des del regnat de Ramon Berenguer IV fins a Pere II el Gran.
 • Period: 1300 to 1399

  Cancelleria Reial

  Fou un organisme burocràtic que s'encarregava de redactar i publicar els escrits oficials.
 • Period: 1300 to 1399

  Segle XIV

  Hi van haver una serie de canvis importants.
 • Period: 1325 to 1328

  Crònica de Ramon Muntaner

  Narra els fets de l'engendració de Jaume I fins la coronació d'Alfons III el Benigne.
 • Period: 1330 to 1419

  Literatura moralitzant

  Hi van destacar Francesc Eiximenis i Sant Vicent Ferrer que tenien dues formes d'escriure diferents.
 • Period: 1350 to 1450

  Poetes a cavall

  Destaquen Jaume i Pere March, Gilabert de Pròixita i Andreu Febrer.
 • Period: 1356 to 1390

  Literatura satírica

  Destaca Anselm Turmeda que va escriure les cobles a la divisió de les Mallorques.
 • Period: 1382 to 1385

  Crònica de Peree el Cerimoniós

  Es l'última i la menys extensa.
 • Period: 1387 to 1458

  L'humanisme

  A la corona s'enten en referencia a la literatura de tendencia clasicista.
 • Period: 1400 to 1499

  Poesia del segle XV

  Aquest es el segle d'or de la llengua valenciana.
 • Period: 1400 to 1459

  Ausiàs March

  Es considera el gran renovador de la poesia medieval valenciana.
 • Period: 1400 to 1478

  Jaume Roig

  Va escriure una de les obres més rellevants del segle XV.
 • Period: 1430 to 1490

  Isabel de Villena

  La seua única obra planteja la vida de Jesucrist des d'un punt de vista femení.
 • Period: 1435 to 1497

  Roís de Corella

  Portà els temes religiosos i profans a la poesia.
 • Period: 1492 to

  Teatre en el renaixement

  Es tracta d'impulsar l'interés científic i renovar l'art a partir de la recuperació de la tradició grecollatina.
 • Period: 1492 to

  L'edat moderna

  Eentre els segles XVI i XVIII es produeix una davallada de la literatura culta.
 • Period: to

  Teatre en el Barroc

  El text es lo més important en un teatre que suposa un mitjà de distracció.
 • Period: to

  Literatura popular

  Naix de la necessitat d'expressar-se del poble.
 • Period: to

  Romanticisme

  Naix amb un caràcter liberal i revolucionari.
 • Period: to

  Resultats de la Renaixença

  La evolució als territoris de la nostra llengua mostra camins divergents.
 • Period: to

  Poesia de renaixença

  El moviment va aconseguir articular models literaris propis i novedosos.
 • Period: to

  Narrativa de renaixença

  La novel·la és el gènere menys conreat.